Буржуазна демократія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

Буржуазна демократія (англ. democracy, bourgeois; ньому. Demokratie, burgerliche)-1) За В.І. Леніним - форма класового панування буржуазії, яка проголошує права особистості і демократичні свободи, та характеризується протиріччям між формальною декларативною політико-правовою рівністю та фактичною соціально-економічною нерівністю громадян, форма класової буржуазної експлуатації та пригноблення громадян. 2) В марксистському суспільствознавстві- це форма політико-правового ладу, заснована на визнанні принципів народовладдя, свободи і рівності громадян при реальному пануванні буржуазії. 3) Система фіктивних моральних та політико-правових цінностей як інструмент міжкласової боротьби. 4) Ідеалістична політико-правова доктрина, що ґрунтується на визнанні концептуальних та основоположних прав і свобод, введення правових конструкцій з метою захисту людини і громадянина, забезпечення автономності суспільства. 5) Механізм та система методів соціально-економічної капіталізації,лібералізації та гуманізації і політичної диференціації суспільства на основі політико-ідеологічних буржуазних цінностей. 6) Система ліберально -демократичних політико-правових механізмів і методів соціальної організації суспільства.

Буржуазна демократія протиставляється «істинній» демократії - «соціалістичній демократії», «пролетарській демократії», заснованій на диктатурі пролетаріату або загальнонародній державі. Тим не менш, буржуазна демократія визнається марксистами найбільш розвиненим історичним типом демократії експлуататорського суспільства.

У мові та в суспільствознавстві близьке поняття позначається терміном «ліберальна демократія».

Ідеологи[ред.ред. код]

Антагоністи[ред.ред. код]

Основні риси[ред.ред. код]

  • формальне проголошення буржуазних прав і свобод людини і громадянина;
  • декларація гуманістичних цінностей та засад буржуазно-демократичного світосприйняття;

Особливості[ред.ред. код]

Недоліки[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • Короткий політичний словник — М., Політвидав, 1989. — С. 144.
  • Політологія (теорія та історія політичної науки) / Шляхтун П.П. К.: Либідь, 2002.- 576 c.
  • "Робітнича та буржуазна демократія" В.І. Ленін (1905)
  • Про буржуазну демократію та диктатуру пролетаріату "Тезиси доповіді про буружуазну демократію та диктатуру пролетаріату",В.І.Ленін, 4 березня