Економічна історія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Економічна наука
Категорія КатегоріяПортал Портал
Історія науки
Стаття-список ХронологіяКатегорія Категорія Портал

Економі́чна істо́рія — наука, що досліджує еволюцію господарського буття та економічної діяльності людства з найдавніших часів до сьогодення, вивчає закономірності історичного розвитку економічних систем країн світу з урахуванням різних критеріїв періодизації світогосподарського розвитку.

Основні сфери інтересів

[ред. | ред. код]

Вивчення явищ і процесів, пов'язаних з еволюційним розвитком і взаємодією господарської діяльності суспільства. Економічна історія займає проміжне положення між історичною та економічною науками, є однією з так званих суміжних наук.

Історичні аспекти

[ред. | ред. код]

Економічна історія — наука відносно молода. Вона зародилася в XVI ст. Однак лише з розвитком капіталізму економічна історія набула статусу науки. У середині XIX ст. економічна історія сформувалась у самостійну галузь економічного знання. Біля її джерел стояли економісти багатьох країн. В останній третині XIX ст. в окремих вишах Європи та США економічна історія почала викладатися в лекційних курсах.

В Україні вперше такий курс прочитав професор Харківського університету Володимир Левитський. Предметом науки вчені другої половини XIX ст. вважали еволюцію господарської діяльності народів від первісної епохи до сучасності. За більше ніж 150 років існування науки змінилося кілька її назв: історія господарського побуту, історія народного господарства, історія економіки. В Україні в останнє десятиліття прижилася назва «економічна історія».

Основні напрямки

[ред. | ред. код]

Економічна історія — це наука, яка вивчає економічне життя людей в усій його багатогранності з найдавніших часів до наших днів.

Економічна історія — самостійна наука, особлива система знань, що розвивається і використовує загальні й специфічні, економічні та історичні методи пізнання. Вона розвивається в тісному взаємозв'язку з економічною теорією, під її вирішальним впливом.

Економічна історія повною мірою виконує функцію прогнозування. Адже досліджуючи те чи інше явище в економіці, необхідно не лише точно встановити, а і якомога вірогідніше передбачити його майбутній розвиток. А це можна зробити, спираючись лише на минуле. Економічна історія — це історія постійного руху, змін, зрушень у структурі економіки. Вона вивчає минуле, а також аналізує поточну економічну діяльність. Завдання економічної історії — розширити світогляд, сформувати економічну культуру майбутнього економіста. Економічна історія незалежно від того, чи можна її використовувати для безпосередньої перевірки економічних законів або визначення правильності (хибності) економічної політики, являє собою колективну пам'ять і є джерелом народної мудрості. Економічна історія виконує не лише світоглядну, а й важливу гуманістичну функцію — навчає економіста, менеджера, що будь-яке господарське рішення має як господарське вираження, так і конкретну політичну і моральну ціну. У процесі навчання економічна історія на конкретних прикладах допомагає засвоїти економічну термінологію, формує економічне мислення, надає йому реалізму, історизму і масштабності. Не варто перебільшувати роль економічної історії при підготовці фахівців, як це робили представники німецької історичної школи, які заявляли, що історія має переважати в економічній освіті. Однак не можна зводити її до ролі «додатка» до загальнопрофесійних і спеціальних економічних дисциплін. Слід зважити на зарубіжний досвід, де економічна історія в більшості вищих навчальних закладів стала необхідною складовою частиною професійної підготовки не лише економістів, а і юристів, політологів, соціологів тощо.

Функції

[ред. | ред. код]

Як наука економічна історія виконує ряд функцій:

 • пізнавальна;
 • практична (прагматична);
 • світоглядна;
 • прогностична
 • історична;
 • гуманітарна;

Нобелівські лауреати

[ред. | ред. код]
 • Мілтон Фрідман — лауреат Нобелівської премії з економіки за 1976 рік «за досягнення в області аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки монетарної теорії, а також за практичний показ складності політики економічної стабілізації.»
 • Роберт Фогель, Дуглас Норт — 1993 рік, «за нове дослідження економічної історії за допомогою економічної теорії та кількісних методів для пояснення економічних і інституційних змін.»
 • Мертон Міллер — 1990

Економісти про економічну історію

[ред. | ред. код]

Людвіг фон Мізес про економічну історію:[1]

Економічна історія - це розвиток розподілу праці.

— Nation, State, and Economy, p. 134

По суті економічна історія являє собою літопис методів державного регулювання, які провалилися внаслідок самовпевненого ігнорування законів економічної науки.

— Austrian Economics: An Anthology, p. 155

Є економіка і є економічна історія. Їх ніколи не слід плутати.

— Austrian Economics: An Anthology p. 155

Джерела

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
 • Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Овєчкіна О. А., Бугайова І. М., Іванова К. В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. — 343 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 338—343 (121 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-590-721-3
 • Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Р. В. Морозов, О. Г. Морозова, Л. В. Владимирова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 406 с.
 • Історія економіки та економічної думки : підручник / [авт. кол.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2018. – 775 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 617-07-0615-7.
 • Історія міжнародних економічних відносин : курс лекцій / за ред. д-ра екон.наук, проф. І. М. Грабинського ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: [НВФ “Українські технології”], 2013. – 336 с.
 • Економічна історія : навч. посіб. / М. В. Лазарович. − К. : Знання, 2008. − 432 с. − Бібліогр. : с. 422−431 (170 назв). − ISBN 978-966-346-506-7.
 • Економічна історія : навч. посіб. / Т. В. Ус, Т. Є. Калашник, І. Ф. Лісна та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-240 ( 83 назви). – ISBN 978-966-676-530-0
 • Економічна історія України і світу : Навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Нікула; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. - Л., 2001. - 223 c. - (Дистанц. навчання). - Бібліогр.: 17 назв.
 • Економічна історія українських земель (Х—XVIII ст.) / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик. — Х. : Основа, 2009. — 142 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (64)). — Бібліогр.: с. 141—142 (57 назв). — ISBN 978-611-00-0106-9
 • История как форма движения энергии / Л. Н. Гумилев; [отв. ред. Т. Ю. Пинталь]
 • Хикс, Джон. Теория экономической истории / Под общ. ред. Р. М. Нуреева. — М.: НП «Журн. Вопросы экономики», 2003. — 223 с.
 • Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 295 с.
 • Фукуяма, Фрэнсис Великий разрыв / Москва АСТ, 2008. — 476 с.
 • Ясь О. Економічна історія; вибрана бібліографія до розділу «Економічна історія» // Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями – 2: колект. монографія /  За заг. ред. В. Смолія.  — Київ: Генеза, 2019.  — С. 170–221, 260–275. https://www.academia.edu/41722054
 • Коротка історія економіки / пер. Андрій Калинюк. К.: Наш Формат, 2022. — 256 с. — ISBN 978-617-8115-06-7
 1. The Quotable Mises. Edited by Mark Thornton / Ludwig von Mises Institute, 2005. ISBN: 0-945466-45-5 / https://cdn.mises.org/The%20Quotable%20Mises_2.pdf?token=4GhR8d5e [Архівовано 18 листопада 2021 у Wayback Machine.]