Кінематика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Класична механіка

Другий закон Ньютона
Історія класичної механіки

Кінема́тика (рос. кинематика, англ. kinematics, нім. Kinematik f, Bewegungslehre f) — це розділ механіки, у якому вивчається рух матеріальних тіл у просторі з геометричної точки зору, тобто не враховуючи маси тіл, сил та причин, що викликають цей рух й в кінематиці ґрунтується на з'ясуванні характеру змін із часом координат, переміщень, швидкостей. Щоб описати рух тіла, треба встановити закон зміни в часі координат чи швидкостей тіла відносно інших тіл. Зміна положення тіла в просторі з плином часу характеризується переміщенням. Це векторна величина, яка визначає не лише зміну положення тіла, а й напрям, у якому відбувався рух.

Основні задачі кінематики: визначення положення матеріального тіла, що рухається, у будь-який момент часу (закону руху) та знаходження кінематичних рівнянь руху (швидкості та прискорення) за визначених початкових умов. Крім того, кінематика вивчає складні рухи матеріальних тіл, тобто рухи, що відбуваються відносно до декількох систем відліку, які взаємно переміщуються. Рівноприскорений прямолінійний рух

Рівноприскореним прямолінійним рухом матеріальної точки називається рух, під час якого за будь-які рівні проміжки часу її швидкість змінюється однаково, тобто це рух з . Для розв’язування задач корисно пам’ятати три рівняння кінематики рівноприскореного прямолінійного руху: 1) ; 2) ; 3) . У цих рівняннях початкові значення величин позначаються індексом «0» (нуль), а кінцеві значення записуються без індексу.

Прискорення вільного падіння

Прискорення, якого набуває вільна матеріальна точка під дією сили тяжіння, називається прискоренням вільного падіння. У різних точках Землі напрями і модулі цього прискорення різні: максимальне значення g на полюсах.

Основні поняття кінематики[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

  • Теоретична механіка. Статика. Кінематика : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кузьо, Т. М. Ванькович, Я. А. Зінько. – Л. : Вид-во "Растр-7", 2010. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-321 (35 назв). – ISBN 978-966-2004-38-0
  • Федорченко А. М. Теоретична механіка. — К. : Вища школа, 1975. — 516 с.

Посилання[ред. | ред. код]