Наднова

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Супернова)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Зображення залишка наднової Кеплера 1604 року, синтезоване астрономами НАСА за даними спостережень з трьох космічних телескопів у різних діапазонах:
 — в інфрачервоному світлі (показано червоним кольором) — з телескопа Спітцер
 — у видимому діапазоні (показано жовтим) — з телескопа Хаббл
 — у рентгенівських променях 0,3-1,4 кеВ (зелений) та 4-6 кеВ (блакитний) — з телескопа Чандра.

Наднова́ (Супернова) — це зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів (на 20 зоряних величин), а іноді й більше. У максимумі спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки його випромінюють мільярди зір разом. Це найяскравіші з відомих зір, їх світність порівняна зі світністю цілої галактики, а іноді навіть перевищує її[1]. Спалахи наднових — досить рідкісне явище. У нашому Чумацькому Шляху вони спостерігаються приблизно раз на 500 років, хоча очікуваний проміжок між спалахами — 50±25 років[1]. Завдяки високій світності наднові спостерігають в інших галактиках.

Вибух наднової можна спостерігати протягом тижнів або місяців. На короткий час наднова засвічує всю галактику, в якій вона розташована. Сонцю потрібно 10 мільярдів років для вироблення енергії, яка вивільняється при утворенні наднової другого типу[2]. Наше Сонце занадто мале, щоб колись стати надновою, замість цього воно перетвориться на білого карлика.

Система позначень[ред. | ред. код]

Для позначення наднових астрономи застосовують таку систему[1]:

 • літери SN (від лат. SuperNova)
 • рік відкриття
 • порядковий номер наднової у цьому році, який кодується латинськими літерами (лат. a, b, ... z, aa, ab, ...)

Наприклад, SN 1997cj позначає наднову, відкриту 1997 року 88-ою за ліком (3 (c) * 26 + 10 (j) = 88)

Класифікація[ред. | ред. код]

Є декілька різних типів наднових і два різних шляхи їх виникнення. Класифікація наднових здійснюється за їх спектрами:

 • І — У спектрі під час вибуху немає ліній водню. Криві блиску майже однакові, різниця між ними виявляється на пізніх стадіях спалаху:
  • Ia — у максимумі блиску спостерігається лінія одноразово іонізованого кремнію на довжині хвилі 615 нм. Ця лінія має лабораторну довжину хвилі 635,5 нм і зазнає блакитного зсуву[3]. Також у спектрі виділяються лінії заліза. Спалах пов'язують із досягненням білим карликом межі Чандрасекара (1,4M☉). Джeрелом випромінювання є бета-розпад нікелю-56 у кобальт-56 і далі у залізо-56 [4]
  • Ib — у спектрі спостерігається лінія неіонізованого гелію на довжині хвилі 587,6 нм і слабка лінія поглинання кремнію на 615 нм. Попередники наднових типів Ib i Ic втрачають більшу частину зовнішньої водневої оболонки внаслідок сильного зоряного вітру або взаємодії з зорею-компаньоном. В їх спектрах помітні лінії кисню, кальцію та магнію. Наднові цих типів можуть буть джерелами гамма-спалахів. Наднові типу Ib вважаються колапсуючими масивними зорями типу Вольфа-Райє.
  • Ic — слабкі або відсутні лінії гелію і слабка лінія поглинання кремнію на 615 нм.
  • Id — підтип виділяється дуже рідко
 • II — У спектрі є лінії водню, криві блиску різноманітніші. Спалахи наднових другого типу пов'зують із завершенням еволюції одиночної масивної зорі, оболонка якої складається здебільшого з водню. Маса скинутої оболонки становить від кількох десятих до 10 M☉. Унаслідок колапсу ядра утворюється нейтронна зоря:
  • IIP — на кривій блиску спостерігається плато
  • IIL — зоряна величина лінійно спадає з часом
  • IIn — спектральні лінії вузькі (у інших типів наднових ширина ліній становить кілька тисяч км/с).
  • IIb — спектр є комбінацією спектрів наднових типів II i Ib.

В обох типах наднових вибух викидає багато або навіть усю речовину зорі зі значною швидкістю[5].

Наднова, що вибухає внаслідок нестабільності народження електрон-позитронних пар[ред. | ред. код]

Існування цього типу наднових було передбачено 1967 року. Першим свідченням існування таких зір імовірно є спалах наднової SN 2006gy[6]. Наднова, що вибухає внаслідок нестабільності народження електрон-позитронних пар, трапляється, коли народження електрон-позитронних пар завдяки взаємодії високоенергетичних гамма-променів з атомними ядрами зменшує тиск світла в ядрі надмасивної зорі. Зменшення тиску випромінювання в зоряному ядрі порушує гідростатичну рівновагу і під дією гравітації зоря колапсує. Це стиснення прискорює ядерні реакції горіння важких елементів у зоряному ядрі, що призводить до потужного термоядерного вибуху, який викидає весь зоряний матеріал в навколишній простір, не залишаючи опісля ніякого залишку (ніякої чорної діри), окрім викинутого вибухом газу[7]. Явище вибуху наднової цього типу може мати місце лише для надмасивних зір (від 130 до 250 мас Сонця), які мають низьку металічність (низький вміст хімічних елементів важчих за гелій).

Ядерні процеси в Наднових зорях[ред. | ред. код]

Синтез легких елементів від He включно до Fe відбувається під час еволюції надмасивних зір (ядерні реакції синтезу в надрах масивних зір M>40M). Подальші ядерні реакції проходять з поглинанням енергії, яку може забезпечити безпосередньо вибух наднової. Під час вибуху, ударна хвиля, що росповсюджується навколо наднової з надзвуковою у тому середовищі швидкістю, призводить до подальних реакцій синтезу.

Еволюція Наднової Іа типу з огляду на ядерні реакції

Наднові типу Іа являють собою спалах білого карлика у подвійних системах. В таких системах одна з компонент є білим карликом, друга ж може бути гігантом, чи також виявитися білим карликом. З другої зорі у подвійній системі на білий карлик стікає речовина - цей процес стікання речовини називається акрецією.

В тісних подвійних системах акреція має місце у випадку, коли один з компаньонів роздувається, займаючи всю порожнину Роша (це об'єм в якому переважає гравітаційний вплив даної компоненти бінарної зоряної системи).

Вибух наднової Іа відбудеться, коли з компаньона у даній бінарній системі на білий карлик натече така кількість речовини, що карлик перетне за масою межу Чандрасекара, гравітаційний тиск перевищить тиск виродженого електронного газу і зоря-карлик колапсує.

До цього часу в ядрі (а білий карлик і є ядром зорі, що проеволюціонувала) можуть міститися елементи легші за Fe:

56Ni → 56Co → 56Fe

12C + 16O → 28Si +γ

56Ni → 56Co* → 56Co + γ → 56Fe* → 56Fe + γ

тут Co* та Fe*- збуджені стани.

Світність Наднових типу Іа у максимумі досягає Мmax=-18m.

Еволюція Наднової Іb та ІІ-го типів з огляду на ядерні реакції

Ядро стискається, температура зростає до значень порядку 5·109 К, і Fe починає розпадатися під впливом γ-квантів з поглинанням енергії:

T=5·109K → (Fe, γ) → (n,p,α)-Q

Стає можливою нейтронізація:

(A,Z) + e- → (A, Z-1)+νe

Нестатична рівновага (стиснення не призводить до підвищення температури). Подальше стискання призводить до того, що внутрішній тиск невзмозі протистояти гравітації, внаслідок чого ядро колапсує. Густина сягатиме ядерної і може навіть перевищувати її, тобто: ρ ≥ 1014÷1015 г/см3, Т=1011÷1012К - такі умови в ядрі при колапсі. Саме тут починається нейтронізація:

Т=1011-1012К → p+ + e- → n0 + νe

Нейтринна світність сягає 1054 ерг - перевищує навіть фотонну світність. Урка-процес - процес ефективної втрати енергії в SN (Supernova - Наднова зоря).

Утворення елементів важчих за Fe

Розглянемо ці три процеси детальніше.

s-процес

slow - повільне захоплення n0. (Необхідна густина нейтронів ρ~1011 м-3)

56Fe + n057Fe + n058Fe + n059Fe → 59Co + n060Co → 60Ni + n061Ni + n062Ni + n0 → … → 83Bi

Далі реакції не проходять, бо таким чином неможливо подолати бар'єр.

r-процес

slow - швидке захоплення n0. (Необхідна густина нейтронів ρ~1011 м-3)

Відбувається аж до того моменту, коли супер-важкі ядра стають нестійкими до спонтанного ділення на більш легкі.

p-процес

процес захоплення p+ та e+ - протонів та позитронів (антипротонів). Не такий ефективний процес, як реакції з n0, бо в важких ядрах великий електронний пар'єр, однак є ядра - як, наприклад, 111Sn, 112Sn, 115Sn - що утворюються лише завдяки реакціям p-процесу.

Залишки наднових[ред. | ред. код]

Вибух спричиняє ударну хвилю в навколишньому міжзоряному газі, яка формує залишок наднової. Одним із прикладів такого процесу є показаний на малюнку залишок наднової, яку спостерігав Кеплер 1604 року (SN 1604).

Інший тип залишків спалахів наднових — туманності, що утворюються при взаємодії скинутих оболонок і міжзоряного середовища. Вони є джерелом досить сильного радіовипромінювання і м'якого рентгенівського випромінювання. Розрізняють два типи радіотуманностей. Перший тип має яскраво виражену оболонкову структуру, у ньому часто зустрічаються волокна й нитки, що випромінюють різні лінії. У центрі такої оболонки часто міститься рентгенівське джерело. Радіуси оболонок складають приблизно десятки світлових років, а швидкості розширення — десятки й сотні кілометрів на секунду.

М'яке рентгенівське випромінювання радіотуманностей оболонкового типу свідчить, що вони містять плазму, нагріту до десятків мільйонів градусів. Це підтверджується наявністю в рентгенівських спектрах таких об'єктів ліній високоіонізованих елементів. Плазма утворюється в результаті поширення потужної ударної хвилі в міжзоряному середовищі.

Другий тип радіотуманностей — залишки з вираженою концентрацією до центру. Вони називаються плеріонами. Плеріони відрізняються радіоспектром, значним ступенем поляризації синхротронного радіовипромінювання і відносною однорідністю магнітного поля. Основним джерелом енергії плеріонів є пульсар.

Цікаві факти[ред. | ред. код]

Наймолодшим відкривачем наднової стала десятирічна мешканка Канади Кетрін Ґрей, що відкрила наднову SN 2010lt 2 січня 2011[8][9].

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 1. а б в наднові // Астрономічний енциклопедичний словник / за заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів : Голов. астроном. обсерваторія НАН України : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2003. — С. 308—309. — ISBN 966-613-263-X.
 2. F. W. Giacobbe (2005). How a Type II Supernova Explodes. Electronic Journal of Theoretical Physics 2 (6): 30–38. 
 3. Filippenko A.V. 2004. Supernovae and Their Massive Star Progenitors. astro-ph/0412029
 4. Hillebrandt, W.; Niemeyer, J. C. (2000). Type IA Supernova Explosion Models. Annual Review of Astronomy and Astrophysics 38 (1): 191–230. Bibcode:2000ARA&A..38..191H. arXiv:astro-ph/0006305. doi:10.1146/annurev.astro.38.1.191. 
 5. Introduction to Supernova Remnants (English). NASA Goddard Space Flight Center. 2006-07-27. Архів оригіналу за 2013-06-25. Процитовано 2006-09-07. 
 6. Waldman, R. The Most Massive Core-Collapse Supernova Progenitors // The Astrophysical Journal. — 2008. — Т. 685. — С. 1103-1108. — DOI:10.1086/591267.
 7. Fraley, Gary S. (1968). Supernovae Explosions Induced by Pair-Production Instability. Astrophysics and Space Science 2 (1): 96–114. Bibcode:1968Ap&SS...2...96F. doi:10.1007/BF00651498. 
 8. 10-Year-Old Girl Discovers a Supernova
 9. У Канаді 10-річна дівчинка знайшла супернову

Посилання[ред. | ред. код]

 • H. Pat Brennan and Michele Johnson (March 21, 2016). Kepler Catches the Shock Breakout of a Supernova. NASA. Процитовано 6.04.2016.  - стаття містить посилання на анімацію, яка показує вихід на поверхню зорі ударної хвилі, утвореної внаслідок колапсу ядра та падіння на нього оболонки.