Загальна психологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальна психологія — дисципліна, що намагається знайти відповіді на принципові питання, які постають перед психологією в цілому, виробити теоретичні принципи, обґрунтувати методи психологічного пізнання, сформулювати основні закономірності існування і розвитку психічної реальності. Загальна психологія вивчає сукупність теоретичних і експериментальних досліджень, що виявляють найзагальніші психологічні закономірності, теоретичні принципи і методи психології, її основні поняття і категоріальний склад.

Мета дисципліни — надання студентам систематизованих знань з загальної психології, вивчення основних методологічних та теоретичних засад, методів дослідження психологічних явищ, формування професійної свідомості та самосвідомості.

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

  • Сборник задач по общей психологии. Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов / Под ред. профессора В. С. Мерлина. — Москва : «Просвещение», 1974. — 85 000 прим. (рос.)
  • Психологические исследования. Практикум по общей психологии для студентов педагогических вузов / Составители: Пашукова Татьяна Ивановна, Допира Андрей Иванович, Дьяконов Геннадий Витальевич. — Москва — Воронеж : Издательство «Институт практической психологии» — НПО «МОДЭК», 1996. — 176 с. — (Библиотека школьного психолога) — 10 000 прим. — ISBN 5-87224-126-7. (рос.)
  • М'ясоїд Петро Андрійович. Загальна психологія. Допущено Міністерством освіти України. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — Київ : «Вища школа», 2000. — 480 с. — ISBN 5-11-004780-4.
  • Загальна психологія : навч. посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.
  • Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін. — К.: Либідь, 2005. — 464 с.
  • Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико ; М-во освіти і науки України, Львів. ун-т ім. І. Франка. — Київ: Ін Юре, 2008. — 416 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-313-374-4