Акмеологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Акмеолóгія — наука, яка виникла на перетині природничих суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості, особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку.

Становлення і розвиток акмеології[ред. | ред. код]

У наукових класифікаціях розвиток людини в онтогенезі складається із дитинства, дорослості і старості. Сукупність наук, які займаються вивченням особистості на стадії дитинства мають назву педології (сукупність психологічних, біологічних, соціологічних концепцій розвитку дитини). До переліку дисциплін, які займаються дослідженням періоду дитинства і юності відносимо юнологію. Науки, які досліджують старіння та старість в сукупності мають назву геронтологія. Наука, предметом дослідження якої виступає доросла людина називають акмеологія.Вперше поняття „акмеології” як науки про розвиток зрілих людей було введено психологом Миколою Рибниковим в 1928 році. Це було зроблено після того, як ввели науку „педологію”. Ще однією передумовою введення акмеології, як науки про розвиток зрілих людей, була нагальна потреба психологічної науки відповісти на тезис відомого швейцарського психолога Клапареда, який опублікував в 1925 році монографію „Психологія професій”. Як наука, акмеологія виникла у 20-30 роки ХХ століття, її заснування пов'язане з ім'ям академіка Б. Г. Ананьєва. «Акме» у перекладі з грецької має значення «вершина», «найвищий ступінь розквіту». Акмеологія розглядає людину як суб'єкта життєвого шляху і розробляє засоби досягнення особистістю соціальних і професійних вершин.

На теперішньому етапі розвитку суспільства спостерігається інтеграцію акмеології та синергетики. Практичною метою акмеології є можливіть пояснити людині яким чином можливо рухатись далі коли ціль, котра була поставлена на певному етапі життя вже досягнута тут ми бачимо звязок акмеології та педагогіки.

В Україні відомі такі вчені-дослідники з проблем акмеології:

1.     Татаковский М.С. «Акмеология. Эрос и личность» (М. «МЖ Панорама», 1992 г. 313 стр.

2.     Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція: Монографія – К.: КНТ. – 2007. – 528 с. https://rozetka.com.ua/7162228/p7162228/?utm_source=cpatrafmag

Завдання акмеології[ред. | ред. код]

Комплексне вивчення розвитку людини на ступені дорослості.

Прослідковування залежності між індивідуальними, особистісними і суб'єктивними характеристиками дорослої людини і особливостями його формування і розвитку на попередніх етапах.

Ступінь зрілості особистості, його вершина це багатовимірне утворення, що показує на скільки особистість відбулася як громадянин, як спеціаліст в певній професійній галузі, як сім’янин, батько.

Для того, щоб зрозуміти, осмислити складність взаємозв'язків необхідно зібрати всі дані, отримані в дослідженнях, які проведені з позицій різних наук. Cтан зрілості не з'являється у людини неочікувано і відразу.

Джерела[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Основи акмеології : підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський ; М-во освіти і науки України. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298-300 (43 назви). – ISBN 966-418-039-4
 • Оксана Варфоломєєва, Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників
 • Антонов, В. М. (2007). Інтелектуально-математичний менеджмент. Кіберакмеологічна концепція (українська). КНТ. ISBN 978-966-373-210-7. 
 • Антонов В.М. Інтернет - Енциклопедичне видання: Навч. - метод. Посіб. – Київ – ТОВ Редакція «Комп’ютер» - 2008 – 128 с
 •  Антонов В.М. Дистанційне навчання: Кіберакмеологічний підхід. – Монографія. – Херсон. – 2011. – 156 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетична акмеологія: теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку людини. Монографія. – Київ: - КНТ. – 2011. – 280 с.
 • Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення Людини. – Монографія. К.: ВПЦ «Київский ун-т». – 2011. 290 с.
 • Антонов В.М. Комп’ютер. Інтернет. Здоров’я (Здоров’я людини та комп’ютерні хвороби): Монографія. – Київ. ВПЦ КУ. – 2011. – 272 с.
 • Антонов В.М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної особи: технології, методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики. – Довідник. – К. – 2013. – ВПЦ «Київський університет». – 255 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної Людини. - Монографія. – К. – 2013. – ВПЦ «Київський університет»– 256 с.
 •  Антонов В.М., Нестеренко В.Г., Антонова – Рафі Ю.В. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні (інноваційні технології застосування): монографія; за заг. ред. В.М.Антонова. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет2. - 2013. - 207 с.
 • Антонов В.М. Гармонійна акме- особистість. Монографія-«Аграр Медіа Груп» - Київ - 2014 - 384 с.
 • Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія. Монографія --«Аграр Медіа Груп» Київ. - 2014. - 351 с.
 • Антонов В.Н. Человек как предмет междисциплинарного кибернетично-акмеологического исследования  // «Акмеология». - Москва. - СВ №3-4/ 2014.- с. 201. ХХІІ международная научная конференція акмеологических чтений - 15 декабря 2014.             (Москва, Санкт-Петербург).
 • Антонов В.Н. Комплексно-синтетическое развитие и усовершенствование человека. -  //  «Акмеология». - Москва. - СВ №3-4/ 2014.- с. 202. ХХІІ международная научная конференція акмеологических чтений  1 - 15 декабря 2014. (Москва, Санкт-Петербург).
 • Антонов В.Н. Компьютерно-кибернетический инструментарий формирования акме- личности (оценка и диагностика) //  «Акмеология». - Москва. - СВ №3-4/ 2014.- с. 203
 • Антонов В.Н. Акме- гармонічній человек. Статья - //  «Акмеология». - Москва. - СВ №3-4/ 2014.- с. 203.
 • Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика: Монографія (друге видання). Гриф МОН Освіти. - «Аграр Медіа Груп» - Київ . - 2015 - 230 с.
 • Антонов В.М. Высокоэффективные технологии как неотъемлемая часть развития современного общества: монография / Авт. Кол. Антонов В.М., Львович И.Я., Чопоров О.Н. и др (Антонов В.М. ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА): колективна монографія. - Одеса: Куприенко СВ Одеса - лютий 2015. - 220 с.  
 • Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях і відповідях: Монографія. -«Аграр Медіа Груп» - Київ . - 2015 -  236  с.
 • Антонов В.М. Инновационные подходы к развитию техники и технологий:  монография / Авт. Кол. Антонов В.М., Львович И.Я., Чопоров О.Н. и др (Антонов В.М. ІННОВАЦІЙНІ КІБЕР- АКМЕ- ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ І КОМП»ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. С. 118 - 140): колективна монографія. - Одеса: Куприенко СВ Одеса - лютий 2015. -172  с.  
 • Антонов В.М. Научные ответы на вызовы современности: образование и вооспитание, спорт. В 2 книгах. К. 1: монографія / авт.кол.: Антонов В.Н., Косолапов А.А., Мищенко Л.В. и др. -Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. - 159 с. Антонов В.М. Інноваційні підходи до розвитку освіти та виховання: моральна індивідуально-типова та гендерно-етасологічна концепція // Монографія Антонов В.М., Косолапов А.А., Мищенко Л.В. и др. С. 56 - 83.
 • Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія: шляхи розвитку і удосконалення // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія (с. 220 - 246) / редкол.: В.О.Огнев»юк, С.О. Сисоева. - К.: ун-т ім. Б.Гринченка. - 2016. - 912 с.
 • Антонов В.М. Інноваційні технології в акмеології // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія (с. 247 - 259) / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоева. - К.: ун-т ім.. Б.Гринченка. - 2016. - 912 с.
 • Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Акме-Гендерологія: інноваційно-концептуальні основи // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія (с. 259 - 276) / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоева. - К.: ун-т ім.. Б.Гринченка. - 2016. - 912 с.
 • Антонов В.М. Гендерно-статева акмеологія: монографія включена в РИНЦ SCIENCE INDEX. - Одеса: КУПРИЕНКО СВ. - 2016. - 128 с.
 • Антонов В.М. Українська Акме- Жінка - золотий фонд нації: монографія включена в РИНЦ SCIENCE INDEX.  - Одеса. - КУПРІЄНКО СВ - 2017 - 248 с.
 • Антонов В.М. АКМЕ- ЧЕЛОВЕК: КИБЕР- АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД // Наука и инновации в современном мире: техника и технологии в 3- х т. т. 3: монография. В.Н. Антонов В.М., Н.М.Агеева  и др. - Одеса: КУПРИЕНКО СВ. - 157 с. (С. 61 - 70). Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX. - 2017.
 • Антонов В. М. КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ АКМЕ- ОСВІТИ ТА АКМЕ- НАУКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАЛОГО                РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА //  Київ.-       564 с. (С. 351 - 355). НТУУ КПІ.- Колективна монографія. Конференція: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. - IV міжнародна науково-практична конференція 11-12 травня 2017.
 • Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю.В. ОСВІТА ТА НАУКА - ЯК РУШІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ГЕНДЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АКМЕ-    ОСОБИ //  Київ. – 564 с. (С. 355 - 361). НТУУ КПІ. - Колективна монографія - Конференція: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. - IV міжнародна науково-практична конференція 11-12 травня 2017.
 • Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти: монографія включена в РИНЦ SCIENCE INDEX. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. - 295 с. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:382103/Source:default https://kipdf.com/-_5b2abe3c097c47e7728b4942.html
 • Антонов В.М., Кульгінський Є.А., Антонова-Рафі Ю.В. Акмеологія здоров’я в Україні: монографія. К.: «СТ-Друк3». -2018.  - 388 с.
 • Антонов В.М. Альтернативна енергетика в Україні: Комп’ютерні акме- еколого- енергетичні комплекси: монографія. ТОВ «Agrar MG». - 2018. - 362.
 • Антонов В.М. Акмеологія щастя в Україні: кіберакмеологчний аспект. - монографія. - Київ - Agrar MG - 2018 - 136 с.  
 • Антонов В.М. Акмеологія щастя. - Стаття.  ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА . Тези ХVІ міжна - род ної науково -практичної конф. (28-29 травня 2016р., Київ). – К.: «Арктур -А», 2016. – 59 с. ISBN 987 -966 -7572 -56-2 (http://ns1.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13340/1/Тези%202016.pdf) - 1.     LAP Lambert Academic Publishing Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany www.publishing.com - Рига, Латвия, ЕвропейскийСоюз.-2018.Монография.–154с. file:///G:/02_Antonov_Books_New/Ant_Books/A_New_2018/04_Акме_Счастья_Agrar_MG_Латвия_Германия/LAP/02_Aant_Основа_Акмеологія%20Щастя_154%20с.pdf
 • Антонов В.М. Українська Акме- Жінка - золотий фонд нації: монографія включена в РИНЦ SCIENCE INDEX.  - Одеса. - КУПРІЄНКО СВ - 2017 - 248 с. - https://www.sworld.com.ua/files/monograph/mono-ua-031.pdf
 • Антонов В.М., Голобородько Є.П., Антонова-Рафі Ю.В. АКМЕ- ПЕДАГОГІКА, АКМЕ- МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ ТА АКМЕ- ІННОВАЦІЇ У ВИХОВАННІ: Монографія. // В.Н.Антонов, Є.П. Голобородько, Ю.В.Антонова-Рафі.  – Харьків: Видавництво Іванченка І.С. – 2018. – 356 с.
 • Антонов В.М., Кульгінський Є.А., Антонова-Рафі Ю.В. Акмеологія здоров’я в Україні: монографія. К.: «СТ-Друк3». -2018.  - 388 с.
 • Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: монографія. Киев - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017 - 2018. - 328 с.