Прикладна психологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Прикладна́ психоло́гія — загальна назва ряду галузей сучасної психології, які займаються застосуванням Ψ знань (принципів, методів) у різних видах людської діяльності
Термін виник наприкінці XIX ст., коли Ψ переставала бути лише умоглядною наукою. Фундатором П.Ψ в США вважають Гуго Мюнстерберга, в СРСР значний внесок у розвиток П.Ψ зробили М. О. Бернштейн, О. Р. Лурія, Г.Костюк, О. Ткачено.
Підрозділи П.Ψ носять назви відповідно до сфер аплікації Ψ знання, якими є: медицина, правосуддя, освіта, спорт тощо. Як правило, роль Ψ теорії в цих сферах це —

 • вивчення та врахування індивідуальних якостей людини, як морально-психологічних (світоглядні установки, спосіб життя) так і психофізіологічних (швидкість реакції, витривалість, здатність до навчання);
 • врахування соціально-Ψ ефектів (колективна взаємодія, громадська думка, емоційне зараження, конфлікти);
 • врахування «людського фактору» в роботі систем людина-техніка (заходи безпеки на виробництві, використання анти-спам кодів, щоб відрізнити живого користувача від бота)…

Методи, якими послуговується П.Ψ, можуть бути загальними (тестування) або специфічними (метод вільних асоціацій у клінічній Ψ та психотерапії).

Деякі приклади, в яких Ψ доводить свою практичну користь:

 • загально-методологічні поради побудови практик та процесів (організація виробництва, навчання або тренувального процесу);
 • підбір кадрів (наприклад, для спорту, суду присяжних, у бізнесі);
 • психологічна експертиза в правосудді…

Безліч прикладів застосування певного розуміння психічних явищ можна знайти поза сферою наукового знання. Східна філософія, йога широко застосовує методи психічної регуляції в духовних практиках. Народна медицина, знахарство (часто й несвідомо) послуговуються знанням психічних феноменів. Ілюзіоністи та пройдисвіти теж не гребають користуватися певним розумінням Ψ реальності. Отримані в життєвому досвіді Ψ компетенції служать кожному з нас у побуті, навчанні, стосунках з ближніми. Але традиційно такі приклади не відносять до П.Ψ, оскільки в них знання та практика будується на поняттях буденної свідомості.

Галузі Ψ, що відносять до П.Ψ, виокремлюють за сферами практичної діяльності. Оскільки практика є складним системним утворенням, структура підрозділів П.Ψ — ієрархічна побудова з трьома-чотирма рівнями та додатковими відгалуженнями, яких у прискіпливого дослідника може бути надзвичайно багато, наприклад:

 • юридична Ψ,
  • кримінальна,
   • Ψ допиту,
  • судова,
   • Ψ свідків,
  • пенітенціарна;
 • Ψ освіти,
  • педагогічна,
   • Ψ початкової, середньої, вищої школи, та позаурочної освіти
   • Ψ педагогічної оцінки,
  • Ψ виховання,
  • Ψ навчання,
   • Ψ вчення та навчання…

Достатньо перерахувати основні сфери застосування Ψ знань (див.): праця, медицина, бізнес, релігія, освіта, правосуддя, спорт, політика, армія,..

Тісно пов'язана, але не тотожна П.Ψ — практична Ψ, яка є спробою побудови окремої людської практики (на рівні з названими вище). Так, психолог-практик у школі може консультувати вчителів щодо прикладних Ψ методик, але основним змістом його роботи буде інше: індивідуальні консультації та групова робота з учнями та вчителями, спрямована на їх Ψ розвиток, подолання Ψ негараздів.


Джерела[ред. | ред. код]

 • «Психология. Словарь-справочник». Р. С. Немов, — М., изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 г. — Т.2, С.161. (рос.)

Література[ред. | ред. код]

 • Прикладна психологія у правоохоронній діяльності : конспект лекцій для курсантів, студентів та слухачів / С. С. Гнатюк, Н. О. Пряхіна, О. Ю. Рак, О. І. Цивінський, Я. М. Когут; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2015. - 403 c. - Бібліогр.: с. 396-402.