Телескоп

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
50 сантиметровий телескоп у Ніцці, Франція

Телеско́п (від грец. τῆλε — «далеко» + σκοπεῖν — «бачити, дивитися»), заст. далекогля́д[1], далековид[2] — прилад для спостереження віддалених об'єктів, був вперше сконструйований у 1608 році трьома винахідниками — Гансом Ліпперсгеєм, Захарієм Янсеном та Джейкобом Метьюсом[3]. Значно вдосконалений Галілео Галілеєм у 1609 році. Термін «телескоп» також вживається для позначення астрономічних приладів для спостережень електромагнітних хвиль невидимих для людського ока (інфрачервоні, ультрафіолетові, рентгенівські, гамма- і радіотелескопи), а також для реєстрації відмінного від електромагнітного випромінювання (нейтринні та гравітаційні телескопи).

Історія[ред. | ред. код]

Докладніше: Історія телескопа

Найраніші відомі робочі телескопи з'явилися 1608 року, їх створення приписують Гансу Ліпперсгею. Серед багатьох інших, які стверджували, що винайшли телескоп, були Захарія Янссен — голландський окулярний майстер з Мідделбургу, і Яків Метьюз з Алкмару. Конструкція цих ранніх заломлюючих телескопів складалася з опуклої лінзи об'єктива і увігнутого окуляра. Галілей використовував цю конструкцію в наступному році. У 1611 році Йоганн Кеплер описав, як можна було б зробити телескоп з опуклою лінзою об'єктива і опуклою лінзою окуляра і у 1655 році астрономи, такі як Християн Гюйгенс будували потужні, але неповороткі телескопи Кеплера зі з'єднаними окулярами. Ганс Ліпперсгей першим подав заявку на патент винаходу телескопа[4].

Ісааку Ньютону приписують будівництво першого «​​практичного» рефлектора в 1668 році з конструкцією, яка складалася з невеликого плоского діагонального дзеркала для відбиття світла в окуляр, встановлене на стороні телескопа. Лоран Кассегрен у 1672 році описав конструкцію рефлектора з невеликим опуклим вторинним дзеркалом для відбиття світла через центральний отвір в головному дзеркалі. Ахроматичні лінзи, які значно знижували колірні аберації в об'єктиві і дозволили зробити телескоп більш коротким і більш функціональним. Такий телескоп з'явився в 1733 році, його зробив Честер Мур Голл, але він не оприлюднив його. Джон Доллонд дізнався про винахід Голла і почав виготовляти телескопи і використовувати їх у комерційних цілях з 1758 року[5][6].

Важливими подіями в історії рефлекторних телескопів було створення Джоном Гедлі великих параболоїдальних дзеркал в 1721 році, процес сріблення дзеркал, введений Леоном Фуко в 1857 році[7] і прийняття довгострокового алюмінізованого покриття на рефлектор дзеркала в 1932 році[8].

Майже всі великі оптичні дослідні телескопи, що використовуються сьогодні — рефлекторні. Епоха радіотелескопів (поряд з радіоастрономією) народилася з випадкового відкриття Карлом Янським космічного радіовипромінювання у 1931 році. У 20 столітті було розроблено багато видів телескопів, в широкому діапазоні довжин хвиль від радіо до гамма-променів.

Типи телескопів[ред. | ред. код]

Дзеркальні телескопи (рефлектори)[ред. | ред. код]

Порівняння розмірів головних дзеркал астрономічних телескопів (реалізованих і запланованих).

Лінза рефлектора являє собою сферичне, параболічне або навіть гіперболічне первинне порожнисте дзеркало, поверхня якого визначає світлосилу телескопа. Зображення предмета відбивається так званим вторинним дзеркалом, а потім спостерігається через окуляр[9].

Основні переваги рефлекторів — відсутність дефектів кольору, простіше виготовлення великих дзеркал і зручніше розташування труби. Це пояснюється тим, що світло відбивається в них дзеркалами, тому труба теоретично має лише половину довжини, а важке дзеркало розміщене з боку спостерігача, а не на зовнішньому кінці труби, як лінза рефрактора.

Основне дзеркало повинно параболічну поверхню, але з невеликою площею та великою фокусною відстанню сферична поверхня є достатнім наближенням, якщо ми не дотримуємося найвищої якості зображення. Сферична поверхня має перевагу з точки зору нижчих вимог до створення і, отже, нижчих виробничих витрат на практиці.

Телескоп Кассегрена[ред. | ред. код]

Дзеркальний телескоп Кассегрена

У телескопі Кассегрена промені, відбиті порожнистим первинним параболічним дзеркалом, фокусуються в мале опукле гіперболічне дзеркало, яке відбиває їх в окуляр, розташований на осі телескопа; тому основне дзеркало повинно мати отвір посередині[10].

Його спроектував священник і фізик Лоран Кассегрен (1672). Низка інших модифікацій базується на оригінальному дизайні — дивіться нижче. Наприклад, тип Річі-Кретьєна структурно подібний до Кассегрена, але використовує більш плоске гіперболічне дзеркало як первинну поверхню та гіперболічне з великим вигином як вторинне дзеркало. Крім того, у фокусі повинен бути присутнім коригувальний елемент. Однак цей тип телескопа усуває дефект параболічних відбивачів, який називається комою. Тип Річі-Кретьєна сьогодні використовується більшістю великих телескопів, включаючи космічний телескоп Хаббл.

Телескоп Ньютона[ред. | ред. код]

Рефлекторний телескоп Ньютона

На відміну від конструкції Кассегрена, ньютонівський телескоп використовує плоске вторинне дзеркало, яке відбиває промені в окуляр збоку від приладу[10].

Телескоп складається з труби, в якій розміщено головне та вторинне дзеркала . Первинне дзеркало має параболічну форму і розміщене в нижній частині труби. Він приймає вхідне світло і відбиває його в свою точку фокусування, де розміщено невелике вторинне дзеркало, яке відбиває промені поза трубою в окуляр. Оптична система з двох дзеркал і окулярів призводить до того, що отримане зображення перевертається вбік і полярно. Тому він підходить для астрономічних спостережень, де інверсія зображення не має значення. Для наземного використання окуляр можна доповнити призмами, які регулюють зображення в правильному положенні.

Лінзові телескопи (рефрактори)[ред. | ред. код]

Докладніше: Рефрактор
Телескоп Kepler — рефрактор з шукачем. У нижній частині показано окремі лінзи та механізм фокусування.

Лінза-рефрактор — це лінза або система лінз, яка дозволяє виправити дефект кольору (ахромат, апохромат). Оптичний «розмір» (апертура) об'єктива визначає світлосилу телескопа, фокусну відстань максимально можливого збільшення. Співвідношення стосується кутового збільшення рефрактора[9][11].

Телескоп Кеплер[11][ред. | ред. код]

Прикладом конструкції рефрактора є так званий телескоп Кеплера. Цей телескоп складається з двох комплектів сполучних лінз, які мають спільну оптичну вісь. Об'єктив цього телескопа має велику фокусну відстань , фокусна відстань окуляра мала. Фокус зображення об'єктива зливається з фокусом об'єкта в окулярі.

Зображення дуже віддаленого об'єкта, сформоване об'єктивом, знаходиться у фокусі окуляра і є реальним, зменшеним і перевернутим зображенням . Це зображення потім спостерігають через окуляр як збільшувальне скло . Однак зображення залишається перевернутим навіть після збільшення окуляром, що є недоліком цього типу телескопа, але не принциповим для астрономічних спостережень.

Для інших цілей, де перевернуте зображення було б недоліком, використовується модифікація цього телескопа, яка називається тригранником . У тріаді зображення повертається назад за допомогою набору з чотирьох плоских дзеркал, які зазвичай утворюють стінки двох скляних призм.

Телескоп Галілея[ред. | ред. код]

Глазок — телескоп Галілея

Дещо інший принцип використовується в так званому Телескопі Галілея (Голландія) . Цей телескоп складається із сполучної лінзи, яка має велику фокусну відстань і окуляр, що розходиться, з малою фокусною відстанню . Фокус зображення об'єктива в цьому типі телескопа зливається з фокусом зображення окуляра. Цей тип телескопа використовується, наприклад, як театральний вічко, який забезпечує приблизно чотирикратне збільшення.

Комбіновані типи (дзеркало/лінзи)[ред. | ред. код]

Телескоп Шмідта-Кассегрена[ред. | ред. код]

Телескоп Шмідта -Кассегрена

Має передню коригувальну пластину (меніск) дуже складної форми в площині вторинного дзеркала (по суті тороїдальний дифузор, кругла центральна частина плоска для розміщення вторинного дзеркала), яка виправляє різні дефекти. телескопа. Пластина оптично розташована навпроти головного дзеркала — тому промені спочатку проходять через неї, а лише потім потрапляють на головне дзеркало. Завдяки складній формі меніск тонший за систему Максутова-Кассегрена[12].

Система Максутова-Кассегрена[ред. | ред. код]

Телескоп Максутова -Кассегрена

Історично спадкоємець телескопа Шмідта-Кассегрена. Для спрощення, оптичні поверхні коригуючої пластини (меніска перед основним дзеркалом) мають сферичну форму, тому їх відносно легко виготовити. Головне дзеркало також сферичне. В результаті виходить відносно дешева продукція. Однак небажаним наслідком є те, що термін корекції є великим. Максутова-Кассегрена можна використовувати для фотографування великих частин неба і дуже популярно серед астрономів-аматорів через свою простоту. Він також добре використовується для наземного спостереження. Система обмежена саме масивністю меніска, тому телескопи, як правило, мають відносно менші діаметри і, отже, мають меншу світність[13].

Телескоп Шмідта-Ньютона[ред. | ред. код]

Має в площині вторинного дзеркала фронтальну коригуючу пластину (меніск) дуже складної форми, таку ж, як і Шмідта-Кассегрена, функція якої та ж — обмежує склоподібність поля і коми. Вторинне дзеркало також знаходиться в одній структурній одиниці з цим меніском, але відхиляє промінь з труби перпендикулярно осі об'єкта, як класичний ньютонівський телескоп. Однак, як і ця система, звичайно, вона не має отвору в головному дзеркалі, що спрощує її реалізацію. З іншого боку, це робить головну трубу майже вдвічі довшою за порівнянної оптичної довжини (фокусної відстані)[14].

Телескоп Клевцова[ред. | ред. код]

Має коригувальний елемент, розташований перед вторинним дзеркалом. Вторинне дзеркало конструктивно становить одне ціле з коригуючим меніском. Меніск має форму кільцевої лінзи з центральним отвором, через який проходить промінь від другого дзеркала до окуляра. Промінь проходить через активну частину меніска, перш ніж вдарити по вторинному дзеркалу[15].

Система Річі-Кретьєна[ред. | ред. код]

Використовує обидва дзеркала гіперболічної форми. Це виправляє значну частину дефектів і видаляє вставлений меніск. Однак система вимоглива до виготовлення. Найвідомішим з таких налаштованих є HST — космічний телескоп Хаббла (він також мав проблеми з виробництвом, коли основне дзеркало було неточно відшліфовано, що унеможливлювало більшість вимірювань, особливо спочатку). Майбутні найбільші наземні оптичні прилади також використовуватимуть цю систему[10].

Система Куде[ред. | ред. код]

Не вид телескопа, а система коригування шляху променя після проходження через вторинне дзеркало — найчастіше говорять про фокус Куде конкретного телескопа. Великі телескопи можуть мати кілька доступних точок фокусування, залежно від того, які космічні об'єкти ми хочемо спостерігати та що ми хочемо на них виміряти (сфотографувати їх, отримати спектр). Розміщуючи додаткові дзеркала, система Coudé спрямовує промені до фіксованої точки фокусу на полярній осі кріплення телескопа[10].

Безкорпусні телескопи[ред. | ред. код]

Безкорпусний телескоп — це тип рефракторного телескопа з дуже великою фокусною відстанню, в якому не використовувалася труба. Замість цього об'єктив встановлювався на стовп, вежу чи іншу конструкцію на кульовий шарнір, що обертається. Астроном стояв на землі і тримав окуляр, який з'єднувався з об'єктивом з допомогою мотузки або дроту. Натягнувши мотузку і маневруючи окуляром, астроном міг навести телескоп на об'єкт у небі[16].

У 1675 році Християн Гюйгенс і його брат Константин Гюйгенс-молодший вирішили використати об'єктиви з дуже великою фокусною відстанню, повністю відмовившись від труби. У безкорпусному телескопі Гюйгенса об'єктив встановлювався всередині короткої залізної труби, розташованої на кульовому шарнірі, що обертається. Потім цю конструкцію встановлювали на вежу чи будівлю. Окуляр зазвичай тримався у руці астронома, який задля стійкості спирав свої лікті на дерев'яну опору. Об'єктив і окуляр фіксувалися на одній лінії за допомогою натягнутої з'єднувальної мотузки (дроту)[17]. Християн Гюйгенс у 1684 році опублікував опис безкорпусного телескопа у своїй книзі «Astroscopia Compendiaria» і цей винахід приписували йому і його братові Константину, хоча подібні конструкції також використовував Адрієн Озу, також ідею іноді навіть приписують Крістоферу Рену[18].

Декілька великих відкриттів було зроблено саме за допомогою безкорпусних телескопів. У 1684 році астроном Джованні Доменіко Кассіні використав один із своїх безкорпусних телескопів, який він встановив на території Паризької обсерваторії, щоб знайти Діону і Тефію, два супутники Сатурна[19]. У 1722 році Джеймс Бредлі виміряв діаметр Венери за допомогою безкорпусного телескопа, фокусна відстань якого становила 212 футів (65 м)[20]. У 1726 році Франческо Б'янкіні намагався створити карту поверхні Венери і визначити період її обертання за допомогою безкорпусного телескопа з діаметром об'єктива 2,6 дюйма (66 мм) і фокусною відстанню 100 футів (30,5 метрів)[21].

Безкорпусні телескопи швидко втратили свою популярність. На початку 18-го століття їх замінили телескопи-рефлектори завдяки своїй компактній конструкції та якіснішому зображенню. Остаточна відмова від цих телескопів відбулася наприкінці 1750-х років, коли стався прорив у виробництві лінз, який дозволив створювати лінзи з короткою фокусною відстанню, таким чином потіснивши винаходи Гюйгенса. Безкорпусні телескопи швидко припинили використовувати через складність роботи з ними[22].

У травні 2014 року в Лейденській обсерваторії в Лейдені була представлена робоча копія безкорпусного телескопа Гюйгенса. Його замовив Ганс де Рейк, голландський популяризатор науки. Телескоп був представлений під час першої щорічної весняної лекції Kaiser Lente Lezingen, які є місцевими лекціями з астрономії. На відміну від оригінальних телескопів, цей має лише 4-метрову фокусну відстань, що значно полегшує роботу з ним[22].

Телескопи за діапазоном довжин хвиль[ред. | ред. код]

Гамма[ред. | ред. код]

Докладніше: Гамма-телескоп
Гамма-обсерваторія Комптона, виведена на орбіту космічним кораблем «Спейс Шаттл» у 1991 році

Рентгенівські та гамма-телескопи з більшою енергією утримуються від повного фокусування та використовують маски з кодованою апертурою: візерунки тіні, яку створює маска, можна реконструювати для формування зображення.

Рентгенівські та гамма-телескопи зазвичай встановлюються на високолітаючих повітряних кулях[23][24] або супутниках, що обертаються навколо Землі, оскільки земна атмосфера непрозора для цієї частини електромагнітного спектру. Прикладом цього типу телескопа є космічний гамма-телескоп Фермі, який був запущений у червні 2008 року[25][26].

Виявлення гамма-променів дуже високої енергії з меншою довжиною хвилі та вищою частотою, ніж звичайні гамма-промені, потребує подальшої спеціалізації. Прикладом такого типу обсерваторії є наземний телескоп VERITAS[27][28].

Відкриття в 2012 році може дозволити фокусувати гамма-телескопи[29]. При енергіях фотонів понад 700 кеВ показник заломлення знову починає зростати[29].

Рентгенівські[ред. | ред. код]

see caption
Фокусуюче рентгенівське дзеркало телескопа Хітомі, що складається з понад двохсот концентричних алюмінієвих оболонок

Рентгенівські промені набагато важче зібрати та сфокусувати, ніж електромагнітне випромінювання з більшою довжиною хвилі. Рентгенівські телескопи можуть використовувати рентгенівську оптику, таку як телескопи Волтера, що складаються з кільцеподібних «близьких» дзеркал із важких металів, які здатні відбивати промені лише на кілька градусів. Дзеркала зазвичай являють собою перетин повернутої параболи та гіперболи, або еліпса. У 1952 році Ганс Вольтер описав 3 способи створення телескопа, використовуючи лише цей тип дзеркала[30][31]. Прикладами космічних обсерваторій, які використовують цей тип телескопа, є обсерваторія Ейнштейна[32], ROSAT[33], і рентгенівська обсерваторія Чандра[34][35]. У 2012 році був запущений рентгенівський телескоп NuSTAR, у якому використовується оптика телескопа Волтера на кінці довгої щогли, що розгортається, щоб забезпечити енергію фотонів 79 кеВ[36][37].

Ультрафіолетові[ред. | ред. код]

Ультрафіолетовий телескоп — телескоп, який використовується для дослідження ультрафіолетової частини електромагнітного спектра, між частиною, що сприймається як видиме світло, і частиною, зайнятою рентгенівськими променями. Ультрафіолетове випромінювання має довжину хвиль близько 400 нанометрів (нм) з боку видимого світла і близько 10 нм з боку рентгенівського випромінювання. Стратосферний озоновий шар Землі блокує всі довжини хвиль, коротші за 300 нм, від наземних телескопів. Оскільки цей озоновий шар лежить на висоті 20-40 км (12-25 миль) над рівнем моря, астрономи змушені вдаватися до ракет і супутників, щоб проводити спостереження з висоти[38][39].

Оптичні телескопи[ред. | ред. код]

Докладніше: Оптичний телескоп
Оптичні телескопи

Конструктивно оптичний телескоп являє собою трубу (суцільну, каркасну або фермову), встановлену на монтуванні. Оптична система телескопа складається з декількох оптичних елементів (лінз, дзеркал). Телескопи, побудовані на основі лінзової оптичної системи (діоптричної), називають рефракторами.

Телескопи із дзеркальною (катоптичною) системою називають рефлекторами. Телескопи, що мають змішану оптичну систему (дзеркально-лінзову) називають катадіоптричними[40]. До останніх, зокрема, належать телескопи Кассегрена (1672), Річі — Кретьєна (1922—1928), Шмідта (1930), Максутова (1941).

Схема катадіоптричного телескопа Максутова

Кожна з оптичних систем має свої переваги та недоліки.

Першим оптичним приладом для астрономічних спостережень був телескоп-рефрактор схеми Галілея (1609 р.). Найпростіший телескоп схеми Галілея складається з двох лінз — об'єктивом слугує двосторонньо випукла лінза (збірна лінза), а окуляром двосторонньо ввігнута лінза (розсіююча лінза).

Великі телескопи є переважно рефлекторами. Створення великих лінз набагато складніше — потрібно досягти високої однорідності скляної заготівки та обробити дві поверхні лінзи (замість однієї у дзеркала). Найбільший збудований рефрактор має діаметр об'єктиву один метр. Крім того лінзові об'єктиви мають значні оптичні аберації, основні з яких хроматична і сферична. Обох цих аберацій позбавлені дзеркала, що мають форму параболоїда обертання.

Призначення[ред. | ред. код]

Телескоп має три основні призначення:

 1. Збирати слабке випромінювання від небесних світил на приймальний пристрій (око, фотографічну пластинку, спектрограф та ін.), що дозволяє побачити тьмяні об'єкти;
 2. Будувати у фокальній площині зображення об'єкта або певної ділянки неба, що дозволяє зафіксувати його;
 3. Розрізняти об'єкти, розташовані на близькій кутовій відстані один від одного, що зливаються під час спостережень неозброєним оком.

Основною оптичною складовою телескопа є об'єктив, який збирає світло й будує зображення об'єкта або ділянки неба. Об'єктив з'єднується з приймальним пристроєм трубою (тубусом). Механічна конструкція, що несе трубу й забезпечує її наведення на небо, називається монтуванням. Якщо приймачем світла є око (під час візуальних спостережень), то обов'язково потрібен окуляр, в який розглядається зображення, побудоване об'єктивом. Для фотографічних, фотоелектричних, спектральних спостережень окуляр не потрібен. Фотографічну пластинку, вхідну діафрагму електрофотометру, щілину спектрографа та ін. встановлюються безпосередньо поблизу фокальної площини телескопа[41].

Телескоп із лінзовим об'єктивом називається рефрактором, тобто заломлюючим телескопом. Оскільки світлові промені з різною довжиною хвиль заломлюються неоднаково (це явище має назву дисперсія світла), то одиночна лінза дає забарвлене зображення. Це явище називається хроматичною аберацією. Хроматичну аберацію значною мірою усунено в об'єктивах, складених із двох лінз, виготовлених зі скла з різними коефіцієнтами заломлення (ахроматичний об'єктив або ахромат)[42][43].

Закони відбивання не залежать від довжини хвилі, і, природно, виникла думка замінити лінзовий об'єктив увігнутим сферичним дзеркалом. Такий телескоп називається рефлектором, тобто відбивним телескопом. Перший рефлектор (діаметром всього лише 3 см і завдовжки 15 см) було побудовано Ісааком Ньютоном 1671 року[44].

Проте сферичне дзеркало не збирає паралельний пучок променів в одну точку, воно дає у фокусі дещо розмите зображення. Це викривлення називається сферичною аберацією. Якщо дзеркалу надати форму параболоїда обертання, то сферична аберація зникає. Паралельний пучок, спрямований на такий параболоїд уздовж його осі, збирається у фокусі практично без викривлень (якщо не брати до уваги неминучого розмиття через дифракцію). Тому сучасні рефлектори мають дзеркала параболоїдальної (параболічної) форми.

До кінця XIX століття основною метою телескопічних спостережень було вивчення видимих положень небесних світил. Важливу роль відігравали спостереження комет і деталей на планетних дисках. Всі ці спостереження здійснювалися візуально, і рефрактор із дволінзовим об'єктивом повністю задовольняв потреби астрономів.

Телескопи XX століття[ред. | ред. код]

Орбітальний телескоп «Габбл» після сервісного обслуговування 1997 року, під час відокремлення від шатлу «Дискавері».

Наприкінці XIX ст. (і особливо в XX ст.) характер астрономічної науки зазнав органічних змін. Більшість досліджень зсунулася в галузь астрофізики й зоряної астрономії. Основним предметом дослідження стали фізичні характеристики Сонця, планет, зір, зоряних систем. З'явилися нові приймачі випромінювання — фотографічна пластинка й фотоелемент. Почала широко застосовуватися спектроскопія. У результаті змінилися й вимоги до телескопів.

Для астрофізичних досліджень бажано, щоб оптика телескопа не накладала обмежень на доступний діапазон довжин хвиль: земна атмосфера й так дуже обмежує його. Проте скло (з якого виготовляються лінзи) поглинає ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Фотографічні емульсії та фотоелементи чутливі в ширшій області спектру, ніж око, і тому хроматична аберація під час роботи з цими приймачами позначається сильніше[45][46].

Таким чином, для астрофізичних досліджень потрібен рефлектор. До того ж велике дзеркало рефлектора виготовити значно легше, ніж дволінзовий ахромат: потрібно обробити з оптичною точністю[1 1] одну поверхню дзеркала (замість чотирьох поверхонь лінз), і при цьому особливих вимог до однорідності скла не висувається. Все це призвело до того, що рефлектор став основним інструментом астрофізики[47][45][46].

В астрометричних роботах, як і раніше, застосовують рефрактори, оскільки в астрометрії необхідно вимірювати положення світил із максимальною точністю. Справа в тому, що рефлектори дуже чутливі до малих випадкових поворотів дзеркала: оскільки кут падіння дорівнює куту відбивання, то поворот дзеркала на деякий кут α зміщує зображення на кут 2α. Аналогічний поворот об'єктиву в рефракторі дає набагато менший зсув[46][45].

Рефлектор із параболічним дзеркалом будує зображення дуже чітко, щоправда зображення можна вважати ідеальним, поки воно залишається поблизу оптичної осі. При видаленні від осі з'являються викривлення. Тому рефлектор з одним тільки параболічним дзеркалом не дозволяє фотографувати великих ділянок неба, а це необхідно для дослідження зоряних скупчень, галактик і галактичних туманностей. Тому для спостережень, що вимагають великого поля зору, почали будувати комбіновані дзеркально-лінзові телескопи, в яких аберація дзеркала виправляється тонкою лінзою — меніском, виготовленою зі скла, прозорого для ультрафіолетових променів[47][46].

Дзеркала рефлекторів у минулому (XVIII — XIX століттях) робили металевими зі спеціального сплаву, проте згодом, із технологічних причин, оптики перейшли на скляні дзеркала, які після механічної обробки вкривають тонкою плівкою металу, що має великий коефіцієнт відбивання (найчастіше — алюміній).

Інфрачервоні[ред. | ред. код]

Телескоп, який використовує інфрачервоне світло для виявлення небесних тіл. Інфрачервоне світло є одним із кількох типів випромінювання в електромагнітному спектрі .

Усі небесні об'єкти з температурою вище абсолютного нуля випромінюють певну форму електромагнітного випромінювання[48]. Для вивчення Всесвіту вчені використовують кілька різних типів телескопів для виявлення цих різних типів випромінювання в електромагнітному спектрі. Деякі з них — це гамма-промені, рентгенівські промені, ультрафіолетове випромінювання, регулярне видиме світло (оптичні), а також інфрачервоні телескопи.

Довжина хвилі видимого світла становить приблизно 0,4 мкм до 0,7 мкм і 0,75 мкм до 1000 мкм (1 мм) є типовим діапазоном для інфрачервоної астрономії, далекої інфрачервоної астрономії та субміліметрової астрономії .

Провідні відкриття[ред. | ред. код]

Було кілька ключових подій, які призвели до винаходу інфрачервоного телескопа:

 • У 1800 році Вільям Гершель відкрив інфрачервоне випромінювання.
 • У 1878 році Семюел Пірпойнт Ленглі створив перший болометр . Це був дуже чутливий інструмент, який міг електрично виявляти неймовірно малі зміни температури в інфрачервоному спектрі.
 • Томас Едісон використав альтернативну технологію, свій тазиметр, щоб виміряти тепло в короні Сонця під час сонячного затемнення 29 липня 1878 року .
 • У 1950-х роках вчені використовували свинцево-сульфідні детектори для виявлення інфрачервоного випромінювання з космосу. Ці детектори охолоджувалися рідким азотом .
 • Між 1959 і 1961 роками Гарольд Джонсон створив фотометри ближнього інфрачервоного діапазону, які дозволили вченим вимірювати тисячі зірок.
 • У 1961 році Френк Лоу винайшов перший германієвий болометр. Цей винахід, охолоджуваний рідким гелієм, поклав початок розвитку поточного інфрачервоного телескопа[49].

Інфрачервоні телескопи можуть бути наземними, бортовими або космічними . Вони містять інфрачервону камеру зі спеціальним твердотільним інфрачервоним детектором, який необхідно охолоджувати до кріогенних температур[50].

Наземні телескопи першими почали використовувати для спостереження космічного простору в інфрачервоному діапазоні. Їх популярність зросла в середині 1960-х років. Наземні телескопи мають обмеження, оскільки водяна пара в атмосфері Землі поглинає інфрачервоне випромінювання. Наземні інфрачервоні телескопи, як правило, розміщують на високих горах і в дуже сухому кліматі, щоб покращити видимість.

У 1960-х роках вчені використовували повітряні кулі, щоб підняти інфрачервоні телескопи на велику висоту. За допомогою повітряних куль вони змогли піднятися на висоту приблизно 25 міль (40 кілометрів). У 1967 році інфрачервоні телескопи були встановлені на ракетах[51]. Це були перші повітряні інфрачервоні телескопи. Відтоді такі літальні апарати, як повітряна обсерваторія Койпера (KAO), були пристосовані для перенесення інфрачервоних телескопів. Останнім повітряним інфрачервоним телескопом, який досяг стратосфери, стала Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії NASA (SOFIA) у травні 2010 року. Разом вчені США та Німецького аерокосмічного центру розмістили 17-тонний інфрачервоний телескоп на реактивному літаку Boeing 747[52].

Розміщення інфрачервоних телескопів у космосі повністю виключає перешкоди з боку земної атмосфери. Одним із найбільш значущих проектів інфрачервоних телескопів був інфрачервоний астрономічний супутник (IRAS), запущений у 1983 році. Він розкрив інформацію про інші галактики, а також інформацію про центр нашої галактики Чумацький Шлях[53]. NASA зараз має в космосі космічний корабель на сонячних батареях з інфрачервоним телескопом під назвою Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Він був запущений 14 грудня 2009 року[54].

Субміліметрові та радіотелескопи[ред. | ред. код]

Радіотелескопи[55] — це науковий інструмент, що використовує радіохвилі для спостереження за небесними об'єктами[56]. Він допомагає астрономам вивчати електромагнітне випромінювання, яке є частиною електромагнітного спектра, відмінного від видимого світла. Радіотелескопи дають змогу вивчати різні феномени, як-от галактики, космічні магнітні поля та інші об'єкти і явища, які випромінюють радіохвилі. Такі телескопи являють собою направленні антени, найчастіше параболічної форми. Оскільки їх радіодіапазон набагато ширший від оптичного, конструкції радіотелескопів можуть значно відрізнятися. До прикладу, тарілку іноді виготовляють із провідної дротяної сітки, отвори якої менші за довжину хвилі, що спостерігається[57].

На відміну від оптичного телескопа, який створює збільшене зображення ділянки неба, що спостерігається, традиційна антена радіотелескопа містить один приймач і записує один змінний у часі сигнал, характерний для спостережуваної області. Цей сигнал може дискретизуватися на різних частотах. У деяких нових конструкціях радіотелескопів одна "тарілка" містить масив із кількох приймачів (також відомий як решітка фокальної площини).

Збираючи та співвідносячи сигнали, отримані одночасно кількома тарілками, можна обчислити зображення високої роздільної здатності. Такі багатотарілкові матриці відомі як астрономічні інтерферометри, а техніка називається апертурним синтезом. «Віртуальні» отвори цих масивів подібні за розміром до відстані між телескопами[58].

Синтез апертури тепер також застосовується до оптичних телескопів з використанням оптичних інтерферометрів (матриць оптичних телескопів) та інтерферометрії з маскуванням апертури на телескопах з одним відбивачем.

Радіотелескопи також використовуються для збору мікрохвильового випромінювання, перевага якого полягає в тому, що воно може проходити крізь атмосферу та міжзоряні газопилові хмари.

Монтування телескопів[ред. | ред. код]

Радіотелескоп Very Large Array, Нью-Мексико, США.

Складним технічним завданням є наведення телескопа на об'єкт і відстеження його. Адже внаслідок обертання Землі зорі та інші небесні об'єкти здійснюють видимий добових рух на небесній сфері[59].

Монтування телескопа завжди має дві взаємно-перпендикулярні осі, поворот довкола яких дозволяє навести його практично на будь-яку ділянку неба.

Більшість телескопів встановлюються на екваторіальному монтуванні, одна з осей якого спрямована на полюс світу (полярна вісь), а інша лежить у площині небесного екватора (вісь прямого сходження). Телескоп на екваторіальному монтуванні називається екваторіалом. Перевага екваторіального монтування полягає у тому, що відстеження світила в полі зору телескопа (після наведення) здійснюється обертанням лише навколо однієї осі й обертання є рівномірним[60]. Для такого обертання можна застосовувати простий механізм на зразок годинникового. Це особливо важливо під час тривалих спостережень, фотографування слабких об'єктів тощо.

У вертикально-азимутальному монтуванні одна з осей спрямована в зеніт, інша лежить у горизонтальній площині. Для того, щоб на азимутальному монтуванні утримати небесне тіло у полі зору, доводиться виконувати обертання навколо обох осей монтування (горизонтальної та вертикальної), до того ж це рух має бути нерівномірним.

Але для телескопів великої маси вертикальне та горизонтальне розташування осей значно спрощує конструкцію та розрахунок деформацій. Тому найбільші земні телескопи застосовують саме таку схему (попри складніше керування задля відстеження руху світил). Серед великих телескопів таке монтування вперше було застосовано 1976 року в СРСР для 6-метрового рефлектора, який отримав назву БТА (рос. Большой Телескоп Азимутальный).

Азимутальне[ред. | ред. код]

Азимутальне кріплення, що складається з вертикальної осі та горизонтальної осі, є найпростішим у конструкції та балансуванні. Його головний недолік полягає в тому, що він не здатний природним чином забезпечити екваторіальне відстеження (якщо тільки не було вирішено встановити телескоп на полюсі Землі). : необхідна композиція рухів на двох осях, а швидкості, які потрібно надрукувати на кожній з осей, є сильно нелінійними . Тим не менш, вибір цього типу монтування сьогодні є систематичним для великих телескопів національних і міжнародних обсерваторій. : тригонометричні розрахунки, які дозволяють забезпечити екваторіальне відстеження та компенсацію результуючого обертання поля, доступні будь-якому комп'ютеру, тоді як розробка екваторіального монтера еквівалентного розміру була б дуже дорогою. Завжди шляхом розрахунку вони також дають змогу стежити за об'єктами у відносному зміщенні відносно далеких зірок, а також компенсувати, серед іншого, зміщення небесних полюсів через прецесію рівнодення. Телескопи Keck, VLT, LBT, Subaru та інші, а також такі проекти, як E-ELT, використовують азимутальне монтування[61].

Для астрономів-аматорів азимутальна монтировка проста у використанні, але не підходить для тривалих спостережень або великих збільшень. Ручна, як правило, використовується лише на астрономічних телескопах малого діаметру. Моторизоване — може використовуватися для відстеження небесного тіла, якщо ним керує бортовий комп'ютер або комп'ютер. Оскільки вони відносно прості у використанні, саме азимутальні монтування з автоматичним позиціонуванням на небесному тілі (відомі як функція «Йти до») стали популярними, хоча ці системи також доступні на екваторіальних монтуваннях вищого класу. Алгоритми керування цих монтировок дозволяють налаштувати телескоп після наведення на щонайменше дві опорні зірки на початку сеансу спостережень. Це кріплення часто використовується на телескопах Кассегрена та похідних телескопах, і зокрема традиційно асоціюється з Шмідтом-Кассегреном. Любителі фотографування з довгою експозицією можуть у більшості випадків оснастити ці прилади пристроєм компенсації обертання поля (" де-ротатор), керований кріпленням.

Екваторіальне[ред. | ред. код]

Екваторіальний телескоп факультету астрономічних і геофізичних наук Національного університету Ла-Плати .

Основна проблема з використанням альтазимутального кріплення полягає в тому, що обидві осі необхідно постійно регулювати, щоб компенсувати обертання Землі. Навіть роблячи це під керуванням комп'ютера, зображення обертається зі швидкістю, яка змінюється залежно від кута зірки до небесного полюса (схилення). Цей ефект (відомий як обертання поля) робить альтазимутальне монтування непрактичним для фотографування з довгою експозицією за допомогою невеликих телескопів.

Найкращим рішенням для малих астрономічних телескопів є нахил альтазимутальної монтування так, щоб вісь азимута була паралельна осі обертання Землі; це називається екваторіальним монтуванням, скорочено EQ.

Існує кілька типів екваторіального кріплення, серед яких можна виділити німецьку і вилкову[62].

Альт-азимутальне[ред. | ред. код]

Простим монтуванням телескопа є висотно-азимутальне або альтазимутальне монтування, скорочено AZ. Він схожий на теодоліт. Одна частина обертається по азимуту (в горизонтальній площині), а інша вісь на цій обертовій частині також дозволяє змінювати нахил телескопа для зміни висоти (у вертикальній площині). Монтаж Добсона — це тип альтазимутального монтування, який дуже популярний, оскільки його легко та дешево побудувати[63].

Телескопи на літаках[ред. | ред. код]

Телескопи, встановлені на літальних апаратах, являють собою аерокосмічні оптичні або радіотелескопи, розміщені на спеціальних платформах на борту літаків. Вони виконують функції астрономічних інструментів, забезпечуючи можливість спостерігати небесні об'єкти і збирати дані в умовах, близьких до космічних, завдяки тому, що вони перебувають вище атмосфери Землі. Телескопи на літаках є важливими інструментами в астрономічних дослідженнях, доповнюючи спостереження, що проводяться на земних телескопах та космічних обсерваторіях. Вони дозволяють астрономам здійснювати нові відкриття та збирати цінні дані про Всесвіт. Яскравим прикладом такого телескопа є SOFIA, тратосферна обсерваторія для астрономічних спостережень у інфрачервоному діапазоні[64].

Телескопи на повітряних кулях[ред. | ред. код]

Телескопи на повітряній кулі — це унікальні телескопи, які розташовані в стратосфері над поверхнею Землі.

Так, наприклад, телескоп для отримання зображень на повітряній кулі надвисокого тиску SuperBIT — це телескоп, який розташований не в космосі чи на землі, а працює в стратосфері на висоті 33,5 кілометрів над поверхнею нашої планети. Телескоп використовує гелій як паливо і має парашутну систему для повернення на Землю. Над проєктом працювали фахівці з Торонтського університету, Принстонського університету, Даремського університету та NASA. Фінальні випробування SuperBIT були проведені у 2019 році, а вартість телескопу склала близько 5 мільйонів доларів.

Телескоп SuperBIT був запущений в стратосферу з Нової Зеландії за допомогою масивного стратостату. Він розпочав свою роботу наприкінці квітня 2023 року та подорожуючи навколо південної півкулі нашої планети, здійснює спостереження Всесвіту і створює відповідні зображення. Телескоп працює вночі, а вдень — він заряджає свої сонячні батареї. Вчені також планують використовувати SuperBIT для вимірювання гравітаційного лінзування і сподіваються зрозуміти природу темної матерії. Вони сподіваються, що телескоп допоможе їм визначити, чи можуть частинки темної матерії відштовхуватися одна від одної. Телескоп створить карту скупчень темної матерії, реєструючи викривлення світлових променів[65].

21 квітня 2023 року, на офіційному сайті Торонтського університету опубліковані перші зображення виконані телескопом SuperBIT, серед яких туманність Тарантул і зіткнення двох галактик[66].

Запуск нової космічної обсерваторії Extreme Universe Space Observatory 2 (EUSO-2) в рамках програми наукових аеростатів NASA, було здійснено в ніч на 13 травня 2023 року (за київським часом) з новозеландського аеропорту Ванака (англ. Wanaka). Проте приблизно через добу після запуску, в повітряній кулі надвисокого тиску (Super pressure balloon, SPB), сталася аномалія та в ній раптово з'явився витік. Після його виявлення та безрезультатних спроб усунення проблеми, команда приблизно через півтори доби після старту припинила місію над Тихим океаном. Аеростат ніс корисне навантаження космічної обсерваторії EUSO-2, яке було призначене для виявлення міжгалактичних частинок космічних променів надвисоких енергій, що проникають крізь атмосферу Землі. Походження цих типів частинок значною мірою до цього часу вислизає від дослідників. На жаль, EUSO-2 припинила місію, і нових запусків аналогічних повітряних куль в 2023 році NASA вже не планує[67].

Найбільші телескопи у світі[ред. | ред. код]

Рефрактори[ред. | ред. код]

Розташування й апертури найвідоміших телескопів-рефракторів.

Рефлектори[ред. | ред. код]

Космічні телескопи[ред. | ред. код]

Космічні телескопи[ред. | ред. код]

Атмосфера Землі пропускає випромінювання в оптичному (0,3-0,6 мкм), ближньому інфрачервоному (0,6-2 мкм) і радіо (1 мм-30 м) діапазонах. Однак зі зменшенням довжини хвилі прозорість атмосфери суттєво знижується, тому спостереження в ультрафіолетовому, рентгенівському і гамма діапазонах можливо проводити лише з космосу. Винятком є реєстрація гамма-випромінювання надвисоких енергій — тут підходять методи астрофізики космічних променів: високоенергійні гамма-фотони в атмосфері породжують вторинні електрони, які реєструються наземними установками з допомогою черенківського випромінювання. Прикладом такого методу є телескоп CACTUS.

В інфрачервоному діапазоні також присутнє значне поглинання в атмосфері, однак, у межах 2-8 мкм є певна кількість вікон прозорості (як і в міліметровому діапазоні), які і дозволяють проводити спостереження. Крім того, оскільки більшість ліній поглинання в інфрачервоному діапазоні належить молекулам води, інфрачервоні спостереження проводяться в сухих районах Землі (зрозуміло, на тих довжинах хвиль, де утворюються вікна прозорості у зв'язку з відсутністю води). Прикладом такого розміщення телескопа може бути Південнополярний телескоп на Південному географічному полюсі, котрий працює в субміліметровому діапазоні.

В оптичному діапазоні атмосфера прозора, проте через Релеєвське розсіювання вона по-різному пропускає світло різної частоти, що призводить до спотворення спектра світил (спектр зміщується у червоний бік). До того ж атмосфера завжди неоднорідна, у ній постійно присутні течії (вітри), що призводить до спотворення зображення. Тому роздільна здатність земних телескопів обмежена значенням приблизно в 1 кутову секунду, незалежно від апертури телескопа. Цю проблему можна частково вирішити, застосувавши адаптивну оптику, що дозволяє суттєво знизити вплив атмосфери на якість зображення, і піднявши телескоп на значну висоту, де атмосфера більш розріджена — в гори, або в повітря з домомогою літака або стратостата. Але найкращі результати отримуються при розміщенні телескопів у космосі. Поза межами земної атмосфери спотворення повністю відсутнє, тому максимальна теоретична роздільна здатність телескопа визначається лише дифракційною межею: φ=λ/D (кутова роздільна здатність у радіанах дорівнює відношенню довжини хвилі до діаметра апертури). Наприклад, теоретична роздільна здатність космічного телескопа із дзеркалом діаметром 2,4 метра (як у телескопа Хаббл) на довжині хвилі 555 нм становить 0,05 кутової секунди (реальна роздільна здатність Хаббла вдвічі гірша — 0,1 секунди, проте дещо вища, аніж у земних телескопів).

Виведення телескопа в космос дозволяє збільшити роздільну здатність і у радіотелескопів, але з іншої причини. Кожний радіотелескоп сам по собі має дуже малу роздільну здатність. Це пояснюється тим, що довжина радіохвиль дещо більша, ніж у видимого світла, тому дифракційна межа набагато більша. Навіть незважаючи на те, що розмір радіотелескопа у десятки разів перевищує розмір оптичного телескопа. Наприклад, при апертурі 100 метрів (у світі існує лише два радіотелескопа таких розмірів) роздільна здатність на довжині хвилі 21 см (лінія нейтрального водню) становить усього 7 кутових хвилин, а на довжині хвилі 3 см — 1 кутова хвилина, що недостатньо для астрономічних досліджень (для порівняння, роздільна здатність людського ока 1 хвилина, видимий діаметр Місяця — 30 хвилин). Однак, об'єднавши два радіотелескопи в радіоінтерферометр, можна значно підвищити роздільну здатність. Якщо відстань між двома радіотелескопами (так звана база радіоінтерферометра) дорівнює L, то кутова роздільна здатність визначається вже не за формулою , а . Наприклад, при L=4200 км і λ=21 см максимальна роздільна здатність складатиме приблизно одну соту кутової секунди. Проте, для земних телескопів максимальна база може перевищувати діаметр Землі. Якщо запустити один із телескопів у далекий космос, можна значно збільшити базу, а отже, і роздільну здатність. Наприклад, роздільна здатність космічного телескопа Радіоастрон під час роботи разом із земним радіотелескопом, як радіоінтерферометра (база 390 тис. км), становитиме від 8 до 500 мікросекунд дуги в залежності від довжини хвилі (1,2-92 см). Для порівняння — під кутом 8 мкс видно об'єкт розміром 3 м на відстані Юпітера, чи об'єкт з розміром Землі на відстані Альфа Центавра.

Проєкти майбутній великих телескопів[ред. | ред. код]

Оптично-інфрачервоні телескопи нового покоління, спостереження на яких планують почати до 2030 року:

Відомі виробники телескопів[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 1. Далекогляд // Словарь української мови : в 4 т. / за ред. Бориса Грінченка. — К. : Кіевская старина, 1907—1909.
 2. [https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Bogush-dysertatsiya.pdf Українська астрономічна термінологія кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: ґенеза, структура, системна організація]. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник Процик Ірина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент
 3. The Gallileo Project. The Telescope. (англ.)
 4. The history of the telescope Henry C. King, Harold Spencer Jones Publisher Courier Dover Publications ISBN 0-486-43265-3, ISBN 978-0-486-43265-6
 5. Lovell, D. J.; 'Optical anecdotes', pp.40-41
 6. Wilson, Ray N.; 'Reflecting Telescope Optics: Basic design theory and its historical development', p.14.
 7. «Inventor Biographies — Jean-Bernard-Léon Foucault Biography (1819—1868)» [Архівовано 22 травня 2012 у Wayback Machine.]. madehow.com. Retrieved 2013-08-01.
 8. «Bakich sample pages Chapter 2» (PDF). p. 3. Retrieved 2013-08-01. «John Donavan Strong, a young physicist at the California Institute of Technology, was one of the first to coat a mirror with aluminum. He did it by thermal vacuum evaporation. The first mirror he aluminized, in 1932, is the earliest known example of a telescope mirror coated by this technique.»
 9. а б за заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь (2003). Астрономічний енциклопедичний словник. Львів : Голов. астроном. обсерваторія НАН України : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. с. 402. 
 10. а б в г Оптичні телескопи ХХІ століття. www.astrosvit.in.ua. Процитовано 12 серпня 2023. 
 11. а б М. В. Головко, І. П. Крячко (2018). АСТРОНОМІЯ Навчальний посібник для профільної школи (PDF). м. Київ: "КОНВІ ПРІНТ". с. 69. ISBN 978-617-7724-24-6. 
 12. Abrahams, P. (1 грудня 2004). The Mount Wilson Optical Shop during the Second World War 205. с. 02.01. Процитовано 13 серпня 2023. 
 13. Dmitri Maksutov. web.archive.org. 22 лютого 2012. Архів оригіналу за 22 лютого 2012. Процитовано 13 серпня 2023. 
 14. Schmidt-Newton telescope. www.telescope-optics.net. Процитовано 13 серпня 2023. 
 15. The Novosibirsk TAL 200K Klevtsov Cassegrain - Ritchey-Chretiens, Dall-Kirkhams, and Other Designs. Cloudy Nights (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 16. The The Galileo Project. The Telescope (англійською мовою). 
 17. King, Henry C. (2003). The history of the telescope. Mineola, NY: Dover Publications. ISBN 978-0-486-43265-6. 
 18. Andrade, E. N. Da C. (1948-09). Christian Huygens and the Development of Science in the Seventeenth Century. Nature (англ.) 162 (4117). с. 472–473. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/162472a0. Процитовано 13 серпня 2023. 
 19. Tethys (moon) (англійською мовою). 
 20. James Bradley (англійською мовою). 
 21. Moore, P, The Mapping of Venus. BRITISH ASTRON. ASSOC. JOURNAL V. 95, NO.2/FEB, P. 50, 1985. 
 22. а б Huygens Aerial telescope, Leiden. 
 23. Braga, João; D’Amico, Flavio; Avila, Manuel A. C.; Penacchioni, Ana V.; Sacahui, J. Rodrigo; Santiago, Valdivino A. de; Mattiello-Francisco, Fátima; Strauss, Cesar та ін. (1 серпня 2015). The protoMIRAX hard X-ray imaging balloon experiment. Astronomy & Astrophysics (англ.) 580: A108. Bibcode:2015A&A...580A.108B. ISSN 0004-6361. arXiv:1505.06631. doi:10.1051/0004-6361/201526343. 
 24. Brett Tingley (13 липня 2022). Balloon-borne telescope lifts off to study black holes and neutron stars. Space.com (англ.). Процитовано 20 серпня 2022. 
 25. Atwood, W. B.; Abdo, A. A.; Ackermann, M.; Althouse, W.; Anderson, B.; Axelsson, M.; Baldini, L.; Ballet, J. та ін. (1 червня 2009). The Large Area Telescope on Thefermi Gamma-Ray Space Telescopemission. The Astrophysical Journal 697 (2): 1071–1102. Bibcode:2009ApJ...697.1071A. ISSN 0004-637X. arXiv:0902.1089. doi:10.1088/0004-637X/697/2/1071. 
 26. Ackermann, M.; Ajello, M.; Baldini, L.; Ballet, J.; Barbiellini, G.; Bastieri, D.; Bellazzini, R.; Bissaldi, E. та ін. (13 липня 2017). Search for Extended Sources in the Galactic Plane Using Six Years ofFermi-Large Area Telescope Pass 8 Data above 10 GeV. The Astrophysical Journal (англ.) 843 (2): 139. Bibcode:2017ApJ...843..139A. ISSN 1538-4357. arXiv:1702.00476. doi:10.3847/1538-4357/aa775a. 
 27. Krennrich, F.; Bond, I. H.; Boyle, P. J.; Bradbury, S. M.; Buckley, J. H.; Carter-Lewis, D.; Celik, O.; Cui, W. та ін. (1 квітня 2004). VERITAS: the Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System. New Astronomy Reviews. 2nd VERITAS Symposium on the Astrophysics of Extragalactic Sources (англ.) 48 (5): 345–349. Bibcode:2004NewAR..48..345K. ISSN 1387-6473. doi:10.1016/j.newar.2003.12.050. 
 28. Weekes, T. C.; Cawley, M. F.; Fegan, D. J.; Gibbs, K. G.; Hillas, A. M.; Kowk, P. W.; Lamb, R. C.; Lewis, D. A. та ін. (1 липня 1989). Observation of TeV Gamma Rays from the Crab Nebula Using the Atmospheric Cerenkov Imaging Technique. The Astrophysical Journal 342: 379. Bibcode:1989ApJ...342..379W. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/167599. 
 29. а б Silicon 'prism' bends gamma rays – Physics World. 9 May 2012. Архів оригіналу за 12 травня 2013. Процитовано 15 травня 2012. 
 30. Wolter, H. (1952). Glancing Incidence Mirror Systems as Imaging Optics for X-rays. Annalen der Physik 10 (1): 94–114. Bibcode:1952AnP...445...94W. doi:10.1002/andp.19524450108. 
 31. Wolter, H. (1952). Verallgemeinerte Schwarzschildsche Spiegelsysteme streifender Reflexion als Optiken für Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 10 (4–5): 286–295. Bibcode:1952AnP...445..286W. doi:10.1002/andp.19524450410. 
 32. Giacconi, R.; Branduardi, G.; Briel, U.; Epstein, A.; Fabricant, D.; Feigelson, E.; Forman, W.; Gorenstein, P. та ін. (June 1979). The Einstein /HEAO 2/ X-ray Observatory. The Astrophysical Journal (англ.) 230: 540. Bibcode:1979ApJ...230..540G. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/157110. 
 33. DLR - About the ROSAT mission. DLRARTICLE DLR Portal (англ.). Архів оригіналу за 16 серпня 2022. Процитовано 20 серпня 2022. 
 34. Schwartz, Daniel A. (1 серпня 2004). The development and scientific impact of the chandra x-ray observatory. International Journal of Modern Physics D 13 (7): 1239–1247. Bibcode:2004IJMPD..13.1239S. ISSN 0218-2718. arXiv:astro-ph/0402275. doi:10.1142/S0218271804005377. 
 35. Madejski, Greg (2006). Recent and Future Observations in the X‐ray and Gamma‐ray Bands: Chandra, Suzaku, GLAST, and NuSTAR. AIP Conference Proceedings 801 (1): 21–30. Bibcode:2005AIPC..801...21M. ISSN 0094-243X. arXiv:astro-ph/0512012. doi:10.1063/1.2141828. 
 36. NuStar: Instrumentation: Optics. Архів оригіналу за 1 November 2010. 
 37. Hailey, Charles J.; An, HongJun; Blaedel, Kenneth L.; Brejnholt, Nicolai F.; Christensen, Finn E.; Craig, William W.; Decker, Todd A.; Doll, Melanie та ін. (29 липня 2010). The Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR): optics overview and current status. Space Telescopes and Instrumentation 2010: Ultraviolet to Gamma Ray (SPIE) 7732: 197–209. Bibcode:2010SPIE.7732E..0TH. doi:10.1117/12.857654. 
 38. Allen, C. W. (2000). Allen's astrophysical quantities (вид. 4th). New York: AIP Press. ISBN 0-387-98746-0. OCLC 40473741. 
 39. Ortiz, Roberto; Guerrero, Martín A. (28 червня 2016). Ultraviolet emission from main-sequence companions of AGB stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 461 (3): 3036–3046. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/stw1547. 
 40. Телескоп оптичний // Астрономічний енциклопедичний словник / за заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів : Голов. астроном. обсерваторія НАН України : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2003. — С. 471. — ISBN 966-613-263-X.
 41. І. Mokhun; Yu. Viktorovska; Yu. Galushko (2022). OPTICAL APPROACHES IN INFORMATION TECHNOLOGY. Chernivtsi National University. 
 42. Geometric Optics. A Modern Course in University Physics—Optics, thermal & modern physics. 2023. 
 43. Refraction and Dispersion of Light. 
 44. GEOMETRIC OPTICS AND IMAGE FORMATION. This OpenStax book is available for free at http://cnx.org/content/col12067/1.9. 
 45. а б в Ф.Ю. Зігель (1985). Астрономи спостерігають. Наука. 
 46. а б в г А.А. Токовинина (1986). Орбітальні і оптичні телескопи. Журнал «Космонавтика й астрономія». 
 47. а б В.Л. Гінзбург (1970). Сучасна астрофізика. «Наука». 
 48. SPACE OBSERVATORY TO STUDY THE FAR, THE COLD AND THE DUSTY, NASA press kit, 2003
 49. Timeline [Шаблон:Webarchive:помилка: Перевірте аргументи |url= value. Порожньо.] Caltech
 50. Ask An Infrared Astronomer: Infrared Telescopes. coolcosmos.ipac.caltech.edu. Архів оригіналу за 25 листопада 2003. 
 51. Timeline [Шаблон:Webarchive:помилка: Перевірте аргументи |url= value. Порожньо.] Caltech
 52. Hamilton, J. (2010, July 2) NASA's flying telescope sees early success. National Public Radio. Retrieved from https://www.npr.org/2010/07/02/128015118/nasas-flying-telescope-sees-early-success
 53. Timeline [Шаблон:Webarchive:помилка: Перевірте аргументи |url= value. Порожньо.] Caltech
 54. Griggs, B. (2009, December 14) NASA launches infrared telescope to scan entire sky. Cable News Network. Retrieved from http://www.cnn.com/2009/TECH/space/12/14/wise.spacecraft.launch/index.html
 55. Verschuur, Gerrit (2007). The Invisible Universe: The Story of Radio Astronomy (вид. 2). Springer Science & Business Media. с. 8–10. ISBN 978-0387683607. 
 56. Britannica Concise Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc. 2008. с. 1583. ISBN 978-1593394929. 
 57. Marr, Jonathan M.; Snell, Ronald L.; Kurtz, Stanley E. (2015). Fundamentals of Radio Astronomy: Observational Methods. CRC Press. с. 21–24. ISBN 978-1498770194. 
 58. Observatories Across the Electromagnetic Spectrum. imagine.gsfc.nasa.gov. Процитовано 23 серпня 2023. 
 59. Bill Keel's Lecture Notes - Astronomical Techniques - Telescope Mountings. web.archive.org. 26 січня 2021. Архів оригіналу за 26 січня 2021. Процитовано 13 серпня 2023. 
 60. Использование экваториальной монтировки
 61. Inozemtseva, O. I.; Kapitonov, Yu A. (1 липня 1964). Azimuthal telescope for the investigation of variations of cosmic rays in dependence on the incident direction of the primary radiation (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 62. A Guide to Choosing an Equatorial Telescope Mount. Nature TTL. 
 63. Altazimuth Mount. Academic Accelerator. 
 64. Lee (20 листопада 2020). Can You Carry a Telescope on a Plane?. Backyard Stargazers (амер.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 65. Унікальний телескоп SuperBIT зробив приголомшливі фото туманності Тарантула і зіткнення галактик. // Автор: Михайло Года. 25.04.2023, 20:19
 66. First space images captured by balloon-borne telescope. April 21, 2023
 67. Науковий аеростат NASA впав у Тихий океан внаслідок аномалії. // Svitlana Anisimova. 16.05.2023
 68. Barnard, E. E. (1917). Focal length of the 40-inch telescope of the Yerkes Observatory. The Astronomical Journal 31: 24. Bibcode:1917AJ.....31...24B. doi:10.1086/104239. 
 69. UC Observatories. web.archive.org. 6 травня 2021. Архів оригіналу за 6 травня 2021. Процитовано 13 серпня 2023. 
 70. Veron, Philippe (2003). L'équatorial de la tour de l'est de l'observatoire de Paris / The Paris Observatory's eastern tower's equatorial refracting telescope. Revue d'histoire des sciences 56 (1). с. 191–220. doi:10.3406/rhs.2003.2179. Процитовано 13 серпня 2023. 
 71. Observatoire de la Côte d'Azur. web.archive.org. 3 грудня 2007. Архів оригіналу за 3 грудня 2007. Процитовано 13 серпня 2023. 
 72. Förderverein AStW und ZGP Berlin e. V.. www.astw.de. Процитовано 13 серпня 2023. 
 73. Wayback Machine. web.archive.org. 14 лютого 2007. Архів оригіналу за 14 лютого 2007. Процитовано 13 серпня 2023. 
 74. StarrySkiesShop. StarrySkiesShop (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 75. Griffith Observatory - Southern California’s gateway to the cosmos!. Griffith Observatory. Процитовано 13 серпня 2023. 
 76. Южные Ночи. web.archive.org. 10 червня 2010. Архів оригіналу за 10 червня 2010. Процитовано 13 серпня 2023. 
 77. Создание Большого. w0.sao.ru. Процитовано 13 серпня 2023. 
 78. information@eso.org. Very Large Telescope. www.eso.org (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 79. information@eso.org. ELT | ESO. elt.eso.org (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 80. W. M. Keck Observatory – The Keck Observatory telescopes on Maunakea in Hawaii, are the world’s largest optical and infrared telescopes. Keck Observatory's vision is to advance the frontiers of astronomy and share our discoveries with the world. Процитовано 13 серпня 2023. 
 81. Belleville, Michelle (24 вересня 2019). Hubble Space Telescope. NASA. Процитовано 13 серпня 2023. 
 82. Cosmos Home - Cosmos. www.cosmos.esa.int. Процитовано 13 серпня 2023. 
 83. ESA Portal - Herschel’s daring test: a glimpse of things to come. web.archive.org. 22 червня 2009. Архів оригіналу за 22 червня 2009. Процитовано 13 серпня 2023. 
 84. Johnson, Michele (31 березня 2015). Kepler and K2 Missions. NASA. Процитовано 13 серпня 2023. 
 85. Agency, Canadian Space (18 лютого 2011). James Webb Space Telescope: What’s New?. Canadian Space Agency. Процитовано 13 серпня 2023. 
 86. TMT International Observatory. TIO. Процитовано 13 серпня 2023. 
 87. information@eso.org. ELT | ESO. elt.eso.org (англ.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 88. Giant Magellan Telescope. Giant Magellan Telescope (амер.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 89. See the Universe in action. rubinobservatory.org (амер.). Процитовано 13 серпня 2023. 
 90. Сайт Celestron. 
 91. Сайт iOptron. 
 92. Сайт Konus. 
 93. Сайт Meade. 
 94. Сайт Sky Watchers. 
 95. Сайт SIGETA. 
 96. Сайт VIXEN. 
 97. Сайт Orion. 
 98. Сайт Bresser. 

Примітки[ред. | ред. код]

 1. до 1/8 довжини світлової хвилі (0,07 мікрона для візуальних променів)

Посилання[ред. | ред. код]