Стоматологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Стоматолог)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Стоматологи за роботою

Стоматолóгія (від грец. στοματος — «рот», и λογος — «наука»; англ. dentistry) — розділ медицини, що стосується зубів, ротової порожнини, щелеп, межових ділянок обличчя і шиї. Включає діагностику та лікування їх захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин[1].

Лікарі, які практикують лікування зубів, називаються стоматологами.


Історія стоматології[ред. | ред. код]

Цивілізація долини Інду дає свідчення існування стоматології ще в 7000 р. до н. е., що лікувала зуби з використанням дриля.

Шумерський текст від 5000 до н. е. описує «зубного хробака» як причину карієсу зубів. Докази наявності подібних знань є в стародавніх Індії, Єгипті, Японії та Китаї. Легенда хробака міститься також в працях Гомера, і, аж до кінця XIV-го століття нашої ери хірург Гі де Чілак писав про переконання, що хробаки є причиною карієсу.

Папірус Едвіна Сміта написаний у XVII століттї до н. е., що містить дані з древніших папірусів, приблизно, 3000 до н. е., описує лікування декількох стоматологічних захворювань. У XVIII столітті до н.е закони Хаммурапі описували видалення зубів як покарання за порушення закону.

Стародавні грецькі вчені Гіппократ і Арістотель писали про стоматологію, у тому числі лікування зруйнованих зубів і захворювань ясен, вилучення зубів щипцями. Деякі кажуть, що перше використання стоматологічного приладів або мостів походить від етрусків вже з 700 до н.е.

Єгиптяни прив'язували замінники зубів золотим дротом. Римський теоретик медицини Авл Корнелій Цельс докладно описав захворюваня порожнини рота, стоматологічні процедури, а також використання наркотичних речовин для знеболювання.

У 1829 р. право займатися зуболікуванням отримали жінки, першою з них була М. Назон.[2] У 1838 р. звання “зубний лікар” замінено званням “дантист”. Встановлення стоматології в окрему медичну науку відбулося наприкінці XIX — на початку XX століття

Стоматологія в Україні[ред. | ред. код]

З археологічних знахідок під час розкопок Куль-Обської могили біля Керчі і знайденої у ній посудини IV-ІІІ ст. до н. е., на якій зображено, як люди скіфсько-сарматської доби на територіях Північного Причорномор'я надавали допомогу при ушкодженнях зубощелепного апарату[3].

Перші відомості про зуболікування сягають у давнє минуле, проте наукове опрацювання питань стоматології почалося з XVIII століття, а перші зуболікарські школи були засновані у першій половині XIX століття.

Наприкінці XIX століття в Україні були відкриті перші зуболікарські школи: в Одесі (1892), Києві (1897), Харкові (1897) і засновані перші зуболікарські товариства. 1919 у Києві створено Державний Зуболікарський Інститут; 1920 — одонтологічний факультет при Київському, 1921 — при Харківському та кафедра одонтології при Одеському медичному інститутах, 1928 — катедри стоматології при Київському, Харківському, Одеському інститутах вдосконалення лікарів; 1927 засновано Інститут стоматології в Одесі, який діє як установа Міністерства Охорони Здоров'я УРСР.

Стоматологічну допомогу подають в Україні в поліклініках зубні відділи чи кабінети, зуболікарські кабінети як у містах, так і в селах. У 1973 в Україні працювало 10 366 стоматологів і 8 667 зубних лікарів. 1972 в УРСР були два стоматологічні навчальні інститути (Харків і Полтава), три стоматологічні факультети при Київському, Одеському, Львівському медичних інститутах; кафедри стоматології при медичних інститутах та інститутах вдосконалення лікарів і 12 зуболікарських шкіл.

В останні 30 років дістав розвиток метод стоматологічної імплантації. Починаючи з 1981 р., Каунаська клініка (Суров О. М.) організувала експериментальну лабораторію зубної імплантації і протезування, яка стала ведучою базою підготовки лікарів-імплантологів. Перша кандидатська дисертація з імплантології захищена в Києві у 1986 р. (Лось В. В.), а перша докторська дисертація — в Ужгороді у 2000 р. (Потапчук А. М.).[4]

Підрозділи та основні захворювання[ред. | ред. код]

Терапевтична стоматологія[ред. | ред. код]

Хвороби зубів[ред. | ред. код]

Хвороби зубів некаріозного походження
Карієс і його ускладнення

Захворювання слизової оболонки рота[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Пародонтологія[ред. | ред. код]

Докладніше: Пародонтологія

Захворювання пародонту[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Хірургічна стоматологія[ред. | ред. код]

Захворювання трійчастого нерву[ред. | ред. код]

Захворювання слинних залоз[ред. | ред. код]

Запальні захворювання хірургічного профілю[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Ортопедична стоматологія[ред. | ред. код]

Стоматологія дитячого віку[ред. | ред. код]

Ортодонтія[ред. | ред. код]

Докладніше: Ортодонтія

Профілактика і гігієна[ред. | ред. код]

Методи досліджень в стоматології[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда (переклад 30-го, американського видання) У двох томах, Львів, «Наутілус», 2007. — 2272 с. Том 2 (1024 с.) ISBN 966-8574-07-9 (Т.?, С.?)
 2. Потапчук А. М., Потапчук А. М. (2006). Основи стоматології (українською). Ужгород. с. 13. ISBN ISBN966-7242-41-2. 
 3. Думка М. С. Про медицину скіфів (Історико-медичне дослідження). — Київ, ДержМедВидав УРСР, 1960. — 112с. (С.?)
 4. Прокопчук А. М. (2006). Основи стоматології (українською). Ужгород. с. 19. ISBN ISBN966-7242-41-2. 

Література[ред. | ред. код]

 • Стоматологія у двох книгах [Текст] : підруч. для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Кн. 2 / за ред. М.М. Рожка [Рожко М.М., Кириленко І.І., Денисенко О.Г., Музиченко З.Т., Костишин З.Т., Мельничук Г.М.]. - 2 - е вид. - К. : Медицина, 2018. - 992 с.
 • Терапевтична стоматологія. Особливості використання сучасних ручних інструментів на етапах проведення професійної гігієни ротової порожнини [Текст] : Навчальнометодичний посібник / за ред. Герелюк В.І., Матвійків Т.І. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. - 115 с. В
 • Алгоритми виконання практичних навичок з ортопедичної стоматології, невідкладних станів та вирішення клінічних ситуаційних завдань при підготовці до практично-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності «Стоматологія» (навчально-методичні матеріали): [навч. посіб.] / Олександр Борисович Бєліков, Оксана Святославівна Хухліна, Наталія Іванівна Бєлікова, Роман Адамович Левандовський, ВДНЗ України «Буковин. держ. мед. ун-т». — Чернівці: Друк Арт, 2015. — 265 с. : табл.  ISBN 978-617-7172-46-7
 • Кононенко Ю. Г., Рожко М. М. та ін. Клінічний довідник лікаря-стоматолога загального профілю. — Івано-Франківськ, 2011. — 356 с.
 • Ортопедична стоматологія: Підручник / Микола Михайлович Рожко, Валерій Петрович Неспрядько. — К. : Книга плюс, 2003. — 567 с.  ISBN 966-7619-26-5
 • Профілактика стоматологічних захворювань: навч. посібник / Смоляр Н. І., Гуменюк О. М., Кравець Т. П., Безвушко Е. В., Гуменюк В. В., Єфремова О. В. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 368 с.​
 • Стандарти якості надання медичної допомоги: стоматологія: збірник нормативних документів / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м. Києва, Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. — К. : МНІАЦ медичної статистики: МВЦ «Медінформ», 2004. — 156 с.
 • Стоматологія дитячого віку: Навч. посіб. / М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна.– Одеса: Одеський медуніверситет, 2001. — 174 с. : іл. — (Бібліотека студента-медика). — ISBN 966-7733-14-9
 • Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології: підручник для студ. стомат. ф-тів вищих мед. закл. IV рівня акредитації / Г. П. Рузін [и др.]; ред. Г. П. Рузін. — Видання 2-ге, доопр. і доп. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 264 c.
 • Стоматологія: курс лекцій / М. М. Рожко, В. Ю. Катеринюк, С. І. Соловей, Г. П. Нечипорук, Г. В. Кіндрат, Ю. М. Парубок, І. З. Остап'як; ред.: М. М. Рожко. — Івано-Франківськ: Г. М. Кушнір, 2010. — 550 c.
 • Стоматологія: підруч. для лікарів-інтернів, стоматолів ф-тів післядиплом. освіти вищ. мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації: у 2 кн. Кн. 1 / М. М. Рожко, З. Б. Попович, В. Д. Куроєдова, Т. М. Михайленко, І. В. Палійчук; ред.: М. М. Рожко. — К. : ВСВ «Медицина», 2013. — 871 c. — Бібліогр.: с. 858—871
 • Стоматологія: симптоми, синдроми, епонімні хвороби, термінологія / Ред. Зиновій Масний; Олександр Адамович, Зоряна Масна, Ельвіра Безвушко, Галина Журбанська. — Львів: ГалДент, 2001. — 193 с. — ISBN 966-7337-01-4
 • Терапевтична стоматологія дитячого віку / Л. О. Хоменко [та ін]; ред. Л. О. Хоменко ; Національний медичний ун-т ім. О. О. Богомольця. — К. : Книга плюс, 1999. — 525 с.
 • Терапевтична стоматологія: навч.-метод. посіб. / А. К. Ніколішин, Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко, І. Ю. Литовченко, Е. В. Ніколішина; МОЗ України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава: Укрпромторгсервіс, 2010. — 112 c.
 • Терапевтична стоматологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III—IV рівнів акредитації: у 4 т. / ред. А. В. Борисенко. — К. : Медицина, 2008.
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія = Oral and maxillofacial surgery: підручник / В.о. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; Заг. ред. Владислав Олександрович Маланчук.– Вінниця: Нова книга, 2011.– Англ. мовою: Ч. 1 : Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія / Владислав Олександрович Маланчук, Ярослава Аркадївна Кульбашна, Андрій Володимирович Копчак, Роман Олександрович Мамонов.– 2011.– 423 с.– Англ. мовою.– ISBN 978-966-382-326-3
Ч. 2 : Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія / Владислав Олександрович Маланчук, Ярослава Аркадївна Кульбашна, Ірина Петрівна Логвиненко, Роман Олександрович Мамонов. — 2011. — 286 с. Англ. мовою. — ISBN 978-966-382-341-6
 • Шинування та безпосереднє протезування при захворюваннях пародонта: Навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / М. Н. Воляк, З. Р. Ожоган, О. І. Бульбак та ін. — Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2010. — 104 c.

Посилання[ред. | ред. код]