Офтальмологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Використання оптичного рефрактометра (фороптера)

Офтальмоло́гія (від грец. Ὀφθαλμός — «око» і λόγος — «вчення») — галузь медицини, що вивчає анатомію і фізіологію органів зору, хвороби ока та розробляє методи лікування та профілактики.

Історичні відомості[ред. | ред. код]

Офтальмологію виділили з хірургії у окрему дисципліну в XIX ст.

Вчення про очні захворювання стало формуватися в стародавніх цивілізаціях. Вперше очні хвороби згадані в зводі законів Хамурапі (Вавилон, XVIII ст. до н. е.). Перші папіруси Стародавнього Єгипту, які містять відомості про очні хвороби, датуються XVII—XV ст. до н. е..

У санскритських текстах Стародавньої Індії, що датуються III—IV ст. до н. е., викладено вчення Сушрути і Харакі про очні хвороби. Органом, який сприймає світло, вважали кришталик. В Індії були знайомі вже з 74 очні захворювання, причинами яких вважалися зміни соків тіла (жовч, слиз і кров), що проникали через жили в очі. Вивченням і лікуванням очної патології активно займалися китайські алхіміки.

У Стародавній Греції Гіпократ (V—IV ст. До н. Е..) У своїх працях згадував про захворювання очей. Аристотель (IV ст. до н. е.) вважав, що «світло є рух, що виходить від світиться тіла і збирається крізь прозорі середовища прозорої очної вологи, завдяки чому відбувається сприйняття світиться тіла».

Корнелій Цельс (I ст. до н. е.) встановив факт існування райдужної оболонки, циліарного тіла, передньої і задньої камер. Він також розділив сліпоту на незворотну, викликану глаукомою, і оборотну, викликану катарактою. Цельс удосконалив методику усунення катаракти, яку застосовували аж до середини XVII ст.

Арабським лікарям належить заслуга в систематизації знань стародавніх цивілізацій та їх великому практичному застосуванні. Ібн-Аль-Хайтам (Альхазен, X—XI ст. Н. Е..) Написав «Книгу про оптику», яка багато в чому сприяла винаходу окулярів і виникнення сучасних теорій зору в Європі. Відома праця Абу Алі ібн Сіни (Авіценни, X ст. н. е.) «Канон лікарської медицини» була базовим посібником з очних хвороб як в арабських країнах, так і в Європі протягом понад 500 років.

Відмінності від оптометрії[ред. | ред. код]

Докладніше: Оптометрія

Як оптометрист, так і офтальмологи проводять масове обстеження населення з метою виявлення осіб з певними очними хворобами, що вражають дітей (амбліопія та страбізм) і дорослих (катаракта, глаукома та діабетична ретинопатія).

Оптометристи в основному коригують страбізм і амбліопію шляхом зорової терапії, в той час як офтальмологи коригують ці порушення шляхом рефрактивної, ортоптичної, лікарської терапії та хірургічного втручання.

Взаємне співробітництво часто має місце в наступних двох областях:

 • Офтальмологи можуть направляти пацієнта до оптометриста з метою призначення контактних лінз або оптичних пристроїв або реабілітації зниженого зору, поки що продовжують лікувати таке захворювання / розлад, яке могло викликати зниження зору.
 • Подібним чином, при очних захворюваннях, складних і які потребують невідкладної допомоги, оптометрист направляє пацієнта до офтальмолога.

Джерела[ред. | ред. код]

 • Офтальмологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.) / Г.Д. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, О.А. Кіча та ін.; за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипни/ К.:ВСВ «Медицина», 2018. - 296+28 с. ISBN 978-617-505-469-7
 • Безкоровайна І. М., Ряднова В. В., Воскресенська Л. К. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 248 с. : іл., 64 с. ISBN 978-617-633-045-5
 • Віхи історії офтальмології України : Моногр. / С. О. Риков, Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко. - К. : ТОВ "Вид. компанія КИТ", 2003. - 220 c. - Бібліогр.: 193 назв.

Література[ред. | ред. код]

 • Практична офтальмологія : навч. посіб. / С. Е. Лекішвілі. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 234 с. Ел.джерело
 • Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, діагнози, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів : посіб. для студ. вищ. навч. мед. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / О. П. Кучук, Т. Б. Сикирицька, В. І. Лучик ; Буков. держ. мед. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - Чернівці : БДМУ, 2011. - 856 с. - ISBN 978-966-697-366-8
 • Офтальмологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [Г. Д. Жабоєдов та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Г. Д. Жабоєдова, д-ра мед. наук, проф. Р. Л. Скрипник. - К. : Медицина, 2011. - 424 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 424. - ISBN 978-617-505-171-9
 • Офтальмологічний словник : англо-український / Т. Фітч [та ін.]. - Л. : Кварт, 2006. - 170 с. - ISBN 966-8792-23-8
 • Глаз как система. Структура. Функция. Взаимосвязь / С. А. Рыков. - К. : Медэкол, 2000. - 183 с. - ISBN 966-95521-3-3
 • Клініка Віллса. Діагностика і лікування очних хвороб : пер. з англ. / ред. Д. Каллом, Б. Чанг. - Л. : Медицина світу, 1999. - 491 с. - ISBN 966-7475-05-0
 • Очні хвороби : підручник для студ. мед. вузів ІІІ і IV рівнів акредитації / Г. Д. Жабоєдов, М. М. Сергієнко. - К. : Здоров'я, 1999. - 310 с. - ISBN 5-311-01155-6
 • Строение зрительной системы человека : учеб. пособие / В. В. Вит. - 3-е изд. - Одесса : Астропринт, 2018. - 655, [28] с. ISBN 978-966-927-386-4

Примітки[ред. | ред. код]