Засоби масової інформації

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) — преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації. Термін мас медіа застосовується також до організацій, які контролюють ці технології, наприклад, телевізійних каналів або видавництв.[1][2]

Громадські медіа, часто пов'язані з «громадськими комунікаціями» та можуть приймати різні форми, можуть стосуватись різних груп людей та бути пов'язані з великою кількістю різних напрямків. Разом із тим, громадські медіа являють собою засіб для створення дискусії та залучення звичайних громадян, що об'єднані певними цілями. Головна риса громадських медіа полягає в тому, що вони не залежать від комерційних тенденцій та популярних тем для обговорення. Це дозволяє створювати різні моделі громадських медіа, які можуть пропонувати відкриту редакційну політику, або більш сфокусовану на залученні громадян.

Україна[ред.ред. код]

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та радіомовлення» та низкою інших. Разом із тим, в Україні діє чинний Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про пресу та інші засоби масової інформації» від 01.08.1990 року (див. документ ВР України № v15552400-90, v15552400-90), в якому зазначено, що під ЗМІ розуміються — газети, журнали, теле- і радіопрограми… Про інтернет-видання взагалі мова не йде.

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

 1. «Mass media», Oxford English Dictionary, online version November 2010
 2. Potter, W. James (2008). Arguing for a general framework for mass media scholarship. SAGE. с. 32. ISBN 9781412964715. 

Посилання[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]

Вип. 8. — 2001. — 416 с.
Вип. 9. — 2002. — 436 с. – 500 пр. – ISBN 966-02-2345-5
Вип. 10. — 2003. — 588 с. – 500 пр. – ISBN 966-02-2346-3
Вип. 11. – 2004. – 568 с. – 300 пр. – ISBN 966-02-3157-1
Вип. 12. – 2005. – 616 с. – 300 пр. – ISBN 966-02-3499-6
Вип. 13. – 2006. – 576 с. – 300 пр. – ISBN 966-02-3912-2
Вип. 16 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. – 2009. – 392 с. – 300 пр. – ISBN 966-02-5172-4
Вип. 17 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук; Відп. за вип. Зоряна Наконечна. – 2010. – 400 с. – 300 пр. – ISBN 966-02-5597-5
Вип. 18. – 2011. – 455 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 19 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. – 2012. – 378 с. – ISBN 978-966-02-6697-1
Вип. 20 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. – 2013. – 664 с. – ISBN 978-966-02-7131-9
 • Енциклопедія електронних мас-медіа: у 2 т. / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006.
T. 1: Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. — 384 с. — ISBN 966-8132-72-6
Т. 2: Термінологічний словник основних понять і виразів. — 511 c. — ISBN 966-8132-72-6
 • Енциклопедія видавничої справи / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Харків: Прапор, 2008 . — 319 с. — ISBN 978-966-16-4301-6
 • Енциклопедія для видавця та журналіста: енциклопедичний словник-довідник / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-608-997-0
 • Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року / Упоряд. К. Родик, Т. Щербаченко. — К. : Книжник-review, 2005. — 272 с.: іл. — (Книжка року'2004). — ISBN 966-96327-2-2
 • Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. — середина XX ст.): бібліогр. слов.-довід. / За заг. ред. Губи Л. О. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — 214 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 екз.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко; Ред. Т. В. Ковтуненко; КНУТШ. — Київ: Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4
 • Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. — 326 с.
 • РR та маніпуляції: практ. слов. / Н. Б. Яцко ; ред.: В. М. Карпенко, К. Кузьменко. — Київ: Вадим Карпенко, 2015. — 472 с.
 • Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. і політ. психології ; літ. ред. Т. А. Кузьменко. — Київ: Міленіум, 2014. — 196 с.
 • Український словник-довідник екранних медіа / Рутковський О. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. — 304 с. — ISBN 978-966-02-4557-0
 • Інформаційні ресурси : словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 284 с.
 • Термінологічний словник: тележурналістика / Уклад. В. І. Шульгіна ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. — Київ, 2015. — 157 с.
 • Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / Ред. Бідзіля Ю. М. — Ужгород: Закарпаття, 2007. — 224 с.
 • Стереотипи масової свідомості: особливості формування у медіасередовищі : Монографія / М. В. Бутиріна ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Д. : Слово, 2009. – 368 c.