Фонд державного майна України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фонд державного майна України
(ФДМУ)
Фірмовий блок Фонду Державного майна України.jpg
Загальна інформація
Країна Україна Україна
Керівництво діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України
Президент України
Штаб-квартира 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
Річний бюджет 711 млн. (2019)[1]
Голова Трубаров Віталій Миколайович
Ключовий документ Закон України «Про Фонд державного майна України»
Офіційний сайт

Фонд державного майна України (ФДМУ, Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

Основна мета[ред. | ред. код]

Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України. З метою її досягнення, Стратегія Фонду це прозоре і професійне розпорядження державним майном України.

Головне завдання Фонду — прозора приватизація державного майна в Україні[2].

Історичні відомості[ред. | ред. код]

Фонд державного майна України створено в 1991 році Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Перші органи приватизації в Україні — Фонд, його регіональні відділення, фонди, комітети, управління комунального майна було утворено в 1992 році.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 «Про єдину систему органів приватизації в Україні». Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органів приватизації.

Згідно з Указом Президента України «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України» від 13.03.99 р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 року № 4107-VI Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України. Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Повноваження Фонду[ред. | ред. код]

Фонд державного майна України:

1) у сфері нормативного забезпечення:

 • розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів;
 • видає власні нормативно-правові акти;
 • бере участь у: розробленні проектів міжнародних договорів з питань державної власності та її використання; розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм;
 • здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

2) у сфері приватизації державного майна:

 • розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує виконання державних програм приватизації;
 • бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;
 • бере участь у формуванні інвестиційної політики;
 • сприяє залученню недержавних інвестицій в об'єкти державного сектора економіки, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів на засадах спільної чи інвестиційної діяльності;
 • змінює у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;
 • здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;
 • приймає рішення про приватизацію;
 • утворює комісії з приватизації, інвентаризації, реструктуризації, конкурсні комісії з продажу;
 • бере та передає функції управління майном державних підприємств;
 • підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) у порядку, встановленому законодавством;
 • здійснює контроль щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;
 • публікує в офіційних друкованих виданнях Фонду державного майна України інформацію про приватизацію;

3) у сфері управління корпоративними правами держави:

 • здійснює управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;
 • забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його управління;

проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери його управління;

 • проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, які належать до сфери його управління;
 • виступає засновником державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств;
 • сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку;

4) у сфері оренди державного майна:

 • виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності;
 • здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна;
 • проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна);
 • здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;
 • бере участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди;

5) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює:

 • державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;
 • контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна;
 • сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

6) у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності здійснює:

 • повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 • повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 • приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариств;
 • проводить аналіз використання державного майна у випадках, визначених законодавством;
 • виступає організатором продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств.

Фонд державного майна України здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

Керівництво[ред. | ред. код]

Фонд державного майна України очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

З 6 вересня 2017 року в.о. Голови ФДМУ призначений Віталій Трубаров[3].

В різні роки Фонд державного майна України очолювали:

з квітня 2017 по вересень 2017 Парфененко Дмитро Миколайович

з травня 2015 по квітень 2017 Білоус Ігор Олегович.

з червня 2014 по травень 2015 Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2010 по червень 2014 Рябченко Олександр Володимирович;

з грудня 2008 по березень 2010 Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2005 по грудень 2008 Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна;

з квітня 2003 по квітень 2005 Чечетов Михайло Васильович;

з жовтня 1998 по квітень 2003 Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квітень 1998 Лановий Володимир Тимофійович;

з серпня 1994 по лютий 1997 Єхануров Юрій Іванович;

з липня 1991 по липень 1994 Прядко Володимир Володимирович

Приватизація державного майна[ред. | ред. код]

Приватизація державного майна (приватизація) — платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об'єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.[4]

Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.

Державна програма приватизації[ред. | ред. код]

Державна програма приватизації розробляється Фондом державного майна України, затверджується законом України строком на три роки і діє до завершення її виконання.

У Програмі визначаються:

 • мета;
 • шляхи, способи досягнення та заходи з реалізації мети;
 • завдання щодо забезпечення виконання Програми;
 • очікувані результати виконання Програми.

Оцінка майна[ред. | ред. код]

Для виконання статті 172 Податкового Кодексу України у 2018 році було створено тавведено в експлуатацію нову Єдину базу даних звітів про оцінку.[5] Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку було зареєстровано у Міністерстві юстиції України 5 червня 2018 р.[6]

Єдина база даних звітів про оцінку — це інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості. Мета створення — перевірка вартості об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності, що дозволяє унеможливити сумнівні угоди з оподатковуваним майном та запобігти зловживанню на ринку податкової нерухомості.[7] З 18.07.2018 Єдину базу даних звітів про оцінку було введено в експлуатацію.[8]

Результати роботи Фонду[ред. | ред. код]

Згідно звіту ФДМУ за вересень 2016 року: Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 588 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (далі — постанова № 588) наказами Фонду від 23 вересня 2016 року затверджено Перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році (№ 1761), план- графік виставлення об'єктів груп В, Г на продаж в 2016 році (№ 1762) та внесено зміни до Переліків об'єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015—2016 роках (№ 1763).

З метою виконання постанови № 588 та забезпечення продажу державних пакетів акцій підприємств Фондом розроблено проект розпорядження Уряду «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», який направлено на погодження заінтересованим органам виконавчої влади.

Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформаційна компанія щодо об'єктів, які пропонуються до продажу. Презентаційна інформація про потенційні об'єкти приватизації оприлюднюється та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 1 018 об'єктів груп А, Д, Ж та 176 об'єктів груп В, Г, Е. Інформаційні оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі на тиждень у газеті «Відомості приватизації».

На фондових біржах протягом вересня 2016 року Фондом запропоновано до продажу 3 пакети акцій 3 АТ загальною номінальною вартістю 121,046 млн грн.

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності 9 об'єктів державної власності, з яких 8 об'єктів групи А, 1 об'єкт групи Е, та за угодами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 24 об'єктів комунальної власності групи А. За оперативними даними, станом на 30 вересня 2016 року від приватизації державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 72,856 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця — 12,559 млн грн.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік (документ .xls), лист «dod3», рядок 698 — офіційний сайт Верховної Ради України
 2. Прозора приватизація. www.privatization.gov.ua. Процитовано 2016-10-28. 
 3. Українська правда, 7.09.2017
 4. Про приватизацію державного майна | від 04.03.1992 № 2163-XII (Сторінка 1 з 4). zakon5.rada.gov.ua. Процитовано 2016-10-28. 
 5. ФДМУ: Нова єдина база звітів про оцінку дозволяє унеможливити сумнівні угоди з оподатковуваним майном – роз‘яснення та практичні коментарі. Фонд державного майна України (uk-UA). Процитовано 2018-09-13. 
 6. Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку. Законодавство України (uk). Процитовано 2018-09-13. 
 7. ФДМУ: Нова єдина база звітів про оцінку дозволяє унеможливити сумнівні угоди з оподатковуваним майном – роз‘яснення та практичні коментарі. Фонд державного майна України (uk-UA). Процитовано 2018-09-13. 
 8. Про введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку. Фонд державного майна України (uk-UA). Процитовано 2018-09-13. 

Посилання[ред. | ред. код]