Глосарій

Список латинських висловів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка — глосарій.

Латинські вислови — стійкі вирази мови стародавніх римлян, що використовуються до цього часу в багатьох мовах світу, а також відомі новотвори, що їх наслідують. Список складений в алфавітному порядку для латинських виразів з наведенням українського перекладу. Багато латинських крилатих висловів увійшло до української мови. Деякі з них зукраїнізовано та записувано ще й кирилицею[джерело?], деяких уживано тільки в латинських відмінах: упродовж XVIXVIII століть значна частина української літератури створювалася саме латинською мовою.

Частина латинських висловів у поданому нижче списку має суто український відтінок, бо їх ужито в українських віршах. Так, наприклад, відомий вірш Івана Франка називається «Vivere memento» — пам'ятай, що живеш. Цю фразу утворено аналогічно до латинської «Memento mori» — пам'ятай про смерть. Аналогічним чином, Леся Українка використовує «Contra spem spero», тоді як латинський крилатий вираз «Dum spiro, spero» (Поки дихаю, сподіваюсь, Овідій).

A[ред. | ред. код]

 • A bove maiore discit arare minor — гарний результат за гарним прикладом
 • A casu ad casum — від випадку до випадку
 • A dato — з дня підпису; від зазначеного в документі дня (wikt:а-дато)
 • A lasso rixa quaeritur — від втоми люблять сперечатися
 • A posteriori — після досвіду
 • A priori — до досвіду
 • Ab amicis honesta petamus — тільки у друга треба питати правди (Цицерон)
 • Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia — з дійсності можна зробити висновок про можливості, з можливостей про дійсність зробити висновків не можна
 • Ab imo pectore — від щирого серця
 • Ab incunabulis — з колиски
 • Ab initio — з першооснов, з початку
 • Ab ovo — з самого початку
 • Ab Urbe condita чи «Anno Urbis conditae» (AUC або a.u.c.)  — від закладення міста (Рима)
 • Abeunt studia in mores — звичка формує характер
 • Absit inuiria verbis — «Нехай слова не ранять!»
 • Absque argento omnia vana — без грошей всі зусилля марні
 • Acquirit qui tuetur — що зберігаєш, те і маєш
 • Acta est fabula — виставу завершено
 • Acta non verba — діла — не слова!
 • Ad absurdum — від супротивного
 • Ad Calendas Graecas — до грецьких календ (відповідає «після дощику в четвер», «коли рак свисне», «на турецький Великдень», «на китайську Паску» та ін.)
 • Ad exemplum — за зразком
 • Ad fontes — до джерел
 • Ad hoc — для цього (випадку)
 • Ad hominem — стосовно до людини (argumentum ad hominem — доказ, що ґрунтується не на об'єктивних даних, а розрахований на почуття того, кого переконують)
 • Ad honores — заради честі; даром
 • Ad ea debeat adaptari jus, quae frequenter eveniuntправ. Право слід пристосовувати до тих випадків, які виникають часто
 • A die — від цього дня
 • Ad impossibilia nemo tenetur — ніхто не зобов'язаний робити неможливе
 • Ad infinitum — без кінця, без кінця-краю
 • Aditum nocendi perfido praestat fides — довіра, яку висловлюють віроломному, дає йому можливість шкодити
 • Ad libitum — вільно (театр, музика); як завгодно, за бажанням, на вибір
 • Ad litteram — буквально
 • Ad maiorem Dei gloriam — для більшої слави Бога
 • Ad modum — на взір; на зразок; подібно
 • Ad multos annos — на довгі роки
 • Ad nauseam — до нудоти, до відрази
 • Ad notam — до відома; ad notanda — слід взяти до уваги; ad notate — примітка
 • Ad patres — «(піти) до праотців», померти
 • Ad rem — до справи, ясно
 • Ad unguem — «до нігтя»; до досконалості
 • Ad usum — до вживання (ad usum internum — для внутрішнього вживання)
 • Ad valorem — за вартістю, відповідно до ціни
 • Ad vocem — до речі зауважити
 • Aegroto dum anima est, spes est — поки живу, доти надіюся
 • Aequo animo — байдуже; спокійно
 • Aes non olet — гроші не пахнуть (Веспасіан)
 • Alea iacta est — гральну кістку кинуто, жереб кинуто (Гай Юлій Цезар)
 • Aliam vitam, alio mores — інше життя — інші цінності
 • Aliis si licet, tibi non licet — якщо це дозволено іншим, не означає, що дозволено тобі
 • Alius et idem — усе те ж; усе однакове
 • Alta alatis patent — небо для тих, хто має крила
 • Alma mater — «мати-годувальниця» (стосовно університету, у якому навчався)(напис на головному корпусі Київського медичного університету)
 • Alter ego — інша сутність
 • Alter ego est amicus — друг — це друге я
 • Amat Victoria Curam — перемога любить підготовку
 • Amicum laedere ne ioco quidem licet — друга не можна ображати навіть жартома
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені дорогий Платон, але істина ще дорожча; правда понад усе (досл.: друг Платон, але більша подруга — істина) (Арістотель)
 • Amicus certus in re incerta cernitur — справжній друг виявляється в біді (Цицерон)
 • Amicus optima vitae possessio — друг — найдорожче набуття в житті
 • Amor et deliciae humani generis — любов і відрада роду людського
 • Amor fati — любов до долі
 • Amor vincit omnia — любов переможе все
 • Amore, more, ore, re — любов, характер, слова, дії
 • Amor patitur moras — любов — терпляча
 • Amor tussisque non celatur — любов, як кашель, — не приховаєш
 • Animus in consulendo liber — у раді дух вільний (Гай Саллюстій) — девіз НАТО
 • Aquila non capit muscas — орел не полює на мух
 • Arbor mala, mala mala — погане дерево — погані плоди (букв. — «яблука»)
 • Arma potentius aequum — справедливість сильніша зброї!
 • Argumentum ad hominem — аргумент спрямований на людину (букв. — «перехід на особистості»)
 • Argumentum ad Ignorantiam — аргумент від невігластва
 • Argumentum ad temperantiam — звернення до помірності (також — принцип золотої середини або принцип середнього шляху)
 • Ars longa vita brevis — мистецтво довге, життя коротке (Гіппократ)
 • Audere est facere — посміти зробити означає зробити
 • Audi, vide, tace, si tu vis vivere (in pace) — слухай, спостерігай, мовчи, якщо бажаєш жити (в мирі)
 • Aurea mediocritas — золота середина (Горацій)
 • Aut agere aut mori — дій або помри
 • Aut amat aut odit mulier, nil est tertium — жінка або любить, або ненавидить, третього не дано!
 • Aut cum scuto, aut in scuto — або зі щитом, або на щиті (побажання, яке говорили спартанцям, що відправлялися у бій. Означає або вернутися із честю, або з честю померти в бою)
 • Aut nunc, aut numquam — тепер або ніколи
 • Aut omnia, aut nihil — або все, або нічого
 • Avaritia facit Bardus —жадібність робить нас дурними
 • Ave, Caesar, morituri te salutant або Ave, Imperator, morituri te salutant — здрастуй, Цезарю (Імператоре), приречені на смерть вітають тебе
 • Ad profundis — з низу

B — C[ред. | ред. код]

 • Barba crescit, caput nescit — борода росте, голова порожня (букв. «не розуміє»)
 • Barba non facit philosophum — борода не робить філософом [людину]
 • Beatus ille, qui procul negotiis — блаженний той, хто далеко від справ (Горацій)
 • Bellum omnium contra omnes — війна всіх проти всіх (Томас Гоббс)
 • Bene qui latuit, bene vixit — добре прожив той, хто добре заховався (Овідій)
 • Bis repetita placent — двічі повторене сподобається (Горацій)
 • Bona fides — юридичний термін, який означає «чесні засоби», «добрі послуги», «сумлінність»
 • Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempterna — нам дано коротке життя, але пам'ять про добре прожите життя вічна (Цицерон)
 • Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius. — убивайте всіх, Господь своїх упізнає
 • Carpe diem — лови день, або «carpe diem, quam minimum credula postero» — «лови день, довіряючи якомога менше майбутньому» (Горацій)
 • Carthago delenda est — Карфаген має бути зруйновано (Марк Порцій Катон Старший)
 • Casus belli — привід для війни
 • Casus foederis — випадок союзу, колективна самооборона
 • Causa sui — причина самого себе
 • Cave canem — бійся собаки
 • Ceteris paribus — за інших рівних умов
 • Citius, altius, fortius — швидше, вище, сильніше
 • Civis romanus sum — я громадянин Римської імперії
 • Cogito ergo sum — я мислю, а отже існую (Рене Декарт)
 • Cognosce te ipsum — пізнай самого себе
 • Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — злагодою малі держави зміцнюються, від розбіжностей найбільші розпадаються (Гай Саллюстій)
 • Consuetudo est altera natura — звичка — друга натура (Цицерон)
 • Consumor aliis inserviend — світячи іншим, згораю сам; служачи іншим, марную себе
 • Contra Gracchos Tiberim habemus — проти Гракхів у нас є Тибр
 • Corpus delicti — предмет злочину
 • Credo, ut intelligam — я вірю, тому я знаю й можу це зрозуміти (Ансельм Кентерберійський)
 • Contra spem spero — без надії сподіваюсь
 • Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки дурневі властиво упиратися в помилці (Цицерон)
 • Cui bono? — кому на користь? = у чиїх інтересах? (Цицерон)
 • Cuius regio, eius religio — чия влада, того й віра
 • Cum hoc ergo propter hoc — водночас, разом із цим, отже, унаслідок цього
 • Cum tacent, clamant — красномовне мовчання, букв. — «коли мовчать, кричать» (Цицерон)
 • Cunctando restituit rem — зволіканням урятував становище (справу)
 • Cura te ipsum — зцілися спершу сам, вилікуйся спершу сам (букв. «вилікуйся сам, перш ніж лікувати інших»)
 • Curriculum vitae (CV) — перебіг життя, резюме

D — H[ред. | ред. код]

 • Damnatio ad bestias — цькування хижаками
 • Debes ergo potes — мусиш, значить можеш[1]
 • De gustibus et coloribus (non) est disputandum — про смаки і кольори (не) сперечаються
 • Deus ex machina — Бог з машини
 • Deus vult — цього хоче Бог
 • De jure — юридично, у принципі
 • De facto — фактично, на практиці
 • De minimis non curat lex — Закон не турбується про дрібниці
 • Dic, duc, fac, fer! — говори (правду), веди (порядок), твори (обов'язки), неси (те, що дарує доля)
 • Difficile est proprie communia dicere — добре виразити загальновідомі істини важко (Горацій)
 • Dimidium facti, qui coepit, habet — початок — половина справи
 • Divide et impera — розділяй і володарюй
 • Dixi — я все сказав
 • Docendo discimus — навчаючи вчимося
 • Dum spiro spero — поки дихаю, сподіваюся
 • Dura lex sed lex — закон суворий, але він закон
 • Dulce et decorum est pro patria mori[en] — Приємно та почесно вмерти за отчизну / Щаслива і благородна смерть за батьківщину (Горацій)
 • Е fructu arbor cognoscitur — за плодом пізнається дерево
 • E pluribus unum — з багатьох — єдине (Цицерон) — девіз, розміщений на гербі США
 • Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти
 • Eo ipso — цим самим
 • Epicuri de grege porcus — порося зі стада Епікура (Горацій)
 • Erit sicut cadaver — "буде подібний трупу" [якому можна надати будь-яке положення], вираз повної та беззаперечної покори (Ігнатій Лойола)
 • Errare humanum est — людині властиво помилятися
 • Est modus in rebus — всьому є межа; все має свою міру (Горацій)
 • Est rerum omnium magister usus — досвід всьому вчитель (Цезар)
 • Et tu, Brute? — «І ти, Бруте?» — останні слова Цезаря, у відповідь на фінальний удар кинджалом Брута, який користувався великими привілеями і належав до найближчого оточення Понтифіка, а мати Брута Сервілія була коханкою Цезаря.
 • Ex aequo et bono — прав. за добром і справедливістю
 • Ex cathedra — з кафедри, з амвону (тобто — незаперечно, офіційне)
 • Ex opere operato — у силу вчиненої дії (або — самим фактом, що дія відбулася)
 • Ех oribus parvulorum — вустами немовлят
 • ex vivo — поза живим організмом
 • Excitare fluctus in simpulo — підняти бурю в ковші, підняти шум через дрібниці, буря в склянці води (Цицерон)
 • Experto crede — вір досвідченому
 • Fac fideli sis fidelis — будь вірний тому, хто вірний тобі
 • Faber est suae quisque fortunae — кожен є творцем своєї долі
 • Fallacia accidentis — помилка внаслідок змішування суттєвого з випадковим
 • Fas est et ab hoste doceri — навчатися дозволено й у ворога (Овідій)
 • Feci quod potui, faciant meliora potentes — я зробив, що міг, хай інші зроблять краще
 • Festina lente — поспішай повільно (яп. Швидко — це повільно, але без перерви)
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas — щасливий той, хто зміг пізнати істину речей (Вергілій)
 • Fiat justitia et pereat mundus — нехай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ (іронічно про юристів, буквоїдів що «за деревами не бачать лісу»)
 • Fiat justitia ruat caelum — нехай здійсниться правосуддя, хоч би впало небо
 • Finis coronat opus — кінець вінчає справу (Кінець справі вінець)
 • Falsus in uno, falsus in omnibus — брехливий в одному, брехливий у всьому (маленька брехня породжує велику недовіру)
 • Gutta cavat lapidem — крапля довбає камінь (Овідій)
 • Hannibal ante portas — Ганнібал біля воріт (Цицерон), букв. «ворог біля воріт», «війна стукає у двері»
 • Hic Rhodus, hic salta — тут Родос, тут стрибай
 • Hic sunt dracones — небезпечні або недосліджені території, букв. «тут живуть дракони»
 • Homines, dum docent, discunt — люди, навчаючи, вчаться
 • Homo homini lupus est — людина людині вовк
 • Homo locum ornat, non hominem locus — людина прикрашає місце, а не місце людину
 • Homo novus — нова людина
 • Homo sum — я людина
 • Homo sum et nihil humani а me alienum puto — я людина, і ніщо людське мені не чуже
 • Horror vacui — страх порожнечі

I — L[ред. | ред. код]

 • ibidem — те ж місце
 • idem — те ж
 • Ignorantia juris non excusat — незнання закону не вибачається (кожен вважається таким, що знає закони)
 • Ignorantia non est argumentum — незнання — не аргумент
 • Ignoramus et ignorabimus — не знаємо і не довідаємось
 • Imago animi vultus est — обличчя — дзеркало душі (Цицерон)
 • Imperare sibi, maximum imperium est — володіння над собою — найбільше з володінь
 • In hoc signo vinces — із цим знаком переможеш
 • In medias res — всередину речей, у саму суть справи (Горацій)
 • In varietate concordia — єдність у різноманітті (девіз Європейського Союзу)
 • In nomine Domini — во ім'я Господа
 • In pectore — у серці, у таємниці
 • in silico — у кремнії, у силіціумі — зроблено за допомогою комп'ютера або за допомогою комп'ютерної симуляції
 • in situ — на місці
 • in utero — у матці
 • In vino veritas in aqua sanitas — істина у вині, здоров'я у воді
 • in vitro — у пробірці
 • in vivo — на живому організмі
 • ius sacrum (ius divinum)прав. Сакральне право
 • Incertae sedis — невизначеного положення
 • INRI — акронім «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» («Ісус Назарянин, Цар Юдейський»)
 • Intelligo, ut credam — розумію, щоб вірити
 • Inutile terrae pondus — марний тягар землі
 • Ipse dixit — сам сказав
 • Ipso facto — у силу самого факту; тим самим
 • Ipso jure — у силу закону
 • Ius ad bellum — право на ведення війни, право війни
 • Labor omnia vincit — праця все перемагає
 • Lapsus — падіння, помилка, ляп
 • Laudetur Jesus Christus — слава Ісусу Христу!
 • Levis est labor omnis amanti — закоханому всяка праця легка
 • Littera scripta manet — написане залишається
 • Litteris et artibus — «науками й мистецтвом», напис на головному корпусі Львівської політехніки
 • Lupus non mordet lupum — вовк не кусає вовка (пор. Лис лиса не кусає, ворон ворону ока не виклює.)
 • Lux aeterna — вічне світло (епітафія)
 • Lux in Tenebris — світло в темряві
 • Lex mercatoria — «закони торгівлі»[2] (метод недержавного регулювання відносин між учасниками комерційних відносин)
 • Luris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere — прав. «суть приписів права така: чесно жити, не шкодити іншому, кожному віддавати належне йому» (римский юрист Ульпіан про справедливість як найвищий принцип права)

M — R[ред. | ред. код]

 • Magnum opus — головний твір
 • Maior erit lex, quam Rex — закон більший за короля (Станіслав Оріховський)
 • Mala herba cito crescit — погана трава (бур'ян) швидко росте
 • Malum in se — зле (дія або вчинок) за своєю природою
 • Malum prohibitum — зле (дія або вчинок) внаслідок заборони в суспільстві
 • Manu facta, manu destrui — рукою збудоване, рукою зруйнується (Богдан Хмельницький)
 • Manu propria — власною рукою
 • Manus manum lavat — рука руку миє
 • Mappa mundi — карта світу
 • Margaritas ante porcas — бісер перед свинями (метати)
 • Mea culpa — моя провина
 • Medicus curat natura sanat — медицина лікує, природа зцілює
 • Memento mori — пам'ятай про смерть; пам'ятай, що [доведеться] вмирати
 • Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus — брехливій людині ми не віримо, навіть якщо вона говорить правду
 • Mens sana in corpore sano — у здоровому тілі — здоровий дух
 • Modus operandi — метод дії
 • Modus ponens — метод, що підтверджує
 • Modus tollens — спосіб, що заперечує — формальна назва для доведення від супротивного
 • Modus vivendi — спосіб життя
 • Ne quid nimis — нічого зайвого (Горацій)
 • Nec sutor ultra crepidam — не суди про те, чого не знаєш
 • Nemo me impune lacessit — ніхто не зачепить мене безкарно (девіз на Королівському гербі Шотландії)
 • Nic mortui vivunt et muti loguuntur — тут мертві живуть і німі розмовляють (писали при вході у бібліотеку)
 • Nihil novi — нічого нового
 • Nihil verum est licet omnia — ніщо не істина, все дозволено
 • Nil Satis Nisi Optimum — тільки найкраще достатньо добре
 • Nomen dubium — термін для назви, застосування якої до певного таксона неясне або сумнівне
 • Non progredi est regredi — не йти вперед, означає йти назад
 • Non nobis solum (non nobis, sed omnibus) — не лише для себе (не лише для себе, але для всіх) (Цицерон)
 • Non scholae, sed vitae discimus — вчимося не для школи, а для життя
 • Nosce te ipsum — пізнай самого себе
 • Nota bene  (NB, n.b. чи ) — зауваж, зверни увагу, візьми на замітку, запам'ятай
 • Novus ordo seclorum — новий порядок віків, нова ера (девіз на зворотному боці державної печатки США)
 • Novus rex, nova lex — новий цар, новий закон
 • Nulla aetas ad discendum sera — учитися ніколи не пізно
 • Nulla dies sine linea — жодного дня без рядка
 • Nulla est doctrina sine lingua Latina — немає жодної науки без латини
 • Nulla poena sine lege — немає злочину і покарання без наперед установленого закону
 • Nulla regula sine exceptione — немає правил без винятків
 • Op. cit. — скорочення від лат. opus citatum або opere citato — цитована праця, у процитованій праці, див. також Ibidem
 • O sancta simplicitas — о, свята простота!
 • O tempora, o mores! — о, часи, о, звичаї!
 • Omne vivum ex ovo — усе живе з яйця
 • Omnia mea mecum porto — все своє ношу з собою (Цицерон)
 • Ora et labora — молись і працюй
 • Orbis terrarium — коло земель
 • Panem et circenses — хліба та видовищ (Ювенал)
 • Pacta sunt servanda — договорів треба дотримуватись
 • Patriae decori civibus educandis — «Освічені громадяни — окраса Батьківщини», напис на головному корпусі Львівського університету
 • Pecunia non olet — гроші не пахнуть (Веспасіан)
 • Per aspera ad astra — до зір крізь терня!
 • Per fas et nefas — усіми дозволеними чи недозволеними засобами
 • perpetuum mobile — вічний двигун
 • Pertransit benefaciendo — ходив він, добро чинячи
 • Post factum — після зробленого (після того, як що-небудь вже сталося, відбулося)
 • Post scriptum (P. S. або P S[джерело?]) — допис до листа
 • Praemonitus, praemunitus — хто попереджений, той озброєний
 • Primum non nocere — найперше — не зашкодь (букв. «Передовсім, не спричини (хворому) шкоди»)
 • Primus inter pares — перший серед рівних
 • Pro bono — для публічного добра
 • Pro Fide, Lege et Rege — за Віру, Закон і Короля
 • Qualix artifex pereo — який артист гине
 • Qui pro quo — щось за щось
 • Qui seminat mala, metet mala — хто сіє зло, той пожне зло
 • Quo Vadis? — куди йдеш?
 • Quod erat demonstrandum — що й доводилося, що і треба було довести
 • Quod licet Iovi non licet bovi — те, що личить Юпітеру, не личить бикові
 • Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? — як довго, Катиліно, будеш зловживати нашим терпінням? (Цицерон)
 • Quis custodiet ipsos custodes? — хто охороняє охоронців? (Ювенал)
 • Repetitio est mater studiorum — повторення — мати навчання

S — V[ред. | ред. код]

 • Salus populi suprema lex esto — благо народу — найвищий закон (Ціцерон)
 • Sapere aude — зважся на свою думку, ризикни дізнатись (Горацій)
 • Sapienti sat — розумному досить
 • Sapiens dominabitur astris — мудрість панує над зірками
 • Saltem te tentavisse — принаймні ви спробували
 • Scientia potentia est — знання — сила (Френсіс Бекон)
 • Scio me nihil scire — я знаю, що я нічого не знаю
 • Sede vacante — при вакантному троні, при вакантному престолі
 • Semper fidelis — завжди вірний
 • si vis pacem, para bellum — якщо хочеш миру, готуйся до війни
 • sic — так, таким чином, саме так
 • sine qua non — без чого ні
 • sine ira et studio — без гніву і пристрасті (слова Тацита); без упередженої думки (надпис на будівлі Івано-Франківського суду)
 • sic transit gloria mundi — так проходить мирська (людська) слава
 • Societas delinquere non potest — товариства (юридичні особи) не можуть вчиняти злочинів
 • status quo — теперішнє становище
 • status quo ante — становище напередодні
 • status quo ante bellum — становище, що було перед війною
 • Sub rosa — у таємниці (букв. під розою)
 • Sui generis — своєрідний, єдиний у своєму роді
 • Sui iuris — свого права
 • Suum cuique — кожному своє, будь-кому своє, кожному за його заслугами
 • Tabula rasa — чиста дошка
 • Temet nosce — пізнай самого себе
 • Terra incognita — невідома земля
 • Terra nullius — нічия земля
 • Tibi et igni — тобі і вогню (про таємницю)
 • Tu quoque — і ти також, а сам який
 • Ubi Concordia, ibi Victoria — де згода, там і перемога
 • Ubi panis ibi patria — де хліб, там батьківщина
 • Ubi pus, ibi incisio et evacua — де є гній, там потрібно провести розріз і усунути гній
 • Unus pro omnibus, omnes pro uno — один за всіх і всі за одного (девіз Швейцарії)
 • Urbi et Orbi — Місту (Риму) та світу
 • Ut sementem feceris, ita metes — що посієш, те й пожнеш (Цицерон)
 • Vae victis — горе переможеним (Бренн, вождь сенонів)
 • Veni vidi vici — прийшов, побачив, переміг
 • Verba volant, scripta manent — слова відлітають, написане залишається
 • Verus amicus cognoscitur amore, more, ore, re — друг пізнається в любові, звичаї, розмові, справі
 • Veto — заборона
 • Vivere memento — пам'ятай, що живеш (назва вірша Івана Франка, похідна від memento mori)
 • Vos ambo me — ти і я і ми обидва
 • Vox populi vox Dei — голос народу — голос Божий
 • Viribus Unitis — спільними силами
 • Vivere militare est — жити — значить боротися

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Словник латинських висловів (укр.) (вид. В.Станіч, О.Коротюк). ОВК. 2021. ISBN 978-617-7931-05-7.  {{cite book}}: |accessdate= вимагає |url= (довідка)
 • Латинські крилаті вирази (укр.) (вид. пер. Юрій Цимбалюк). Фоліо. 2010. ISBN 978-966-03-4823-3.  {{cite book}}: |accessdate= вимагає |url= (довідка)
 • Лучканин, С. М., “Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем,” Цифрова бібліотека «Київ», доступ 9 вересня 2022 р., ISBN 978-966-675-580-1
 • Латинская юридическая фразеология / Сост. Б. С. Никифоров. — М.: Юрид.лит., 1979. — 264 с.[недоступне посилання з вересень 2022]