Глосарій

Список латинських висловів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка — глосарій.

Латинські вислови — стійкі вирази мови стародавніх римлян, що використовуються до цього часу в багатьох мовах світу, а також відомі новотвори, що їх наслідують. Список складений в алфавітному порядку для латинських виразів з наведенням українського перекладу. Багато латинських крилатих висловів увійшло до української мови. Деякі з них зукраїнізовано та записувано ще й кирилицею[джерело?], деяких уживано тільки в латинських відмінах: упродовж XVIXVIII століть значна частина української літератури створювалася саме латинською мовою.

Частина латинських висловів у поданому нижче списку має суто український відтінок, бо їх ужито в українських віршах. Так, наприклад, відомий вірш Івана Франка називається «Vivere memento» — пам'ятай, що живеш. Цю фразу утворено аналогічно до латинської «Memento mori» — пам'ятай про смерть. Аналогічним чином, Леся Українка використовує «Contra spem spero», тоді як латинський крилатий вираз «Dum spiro, spero» (Поки дихаю, сподіваюсь, Овідій).

 • A bove maiore discit arare minor — гарний результат за гарним прикладом
 • A casu ad casum — від випадку до випадку
 • A dato — з дня підпису; від зазначеного в документі дня (wikt:а-дато)
 • A lasso rixa quaeritur — від втоми люблять сперечатися
 • A posteriori — після досвіду
 • A priori — до досвіду
 • Ab amicis honesta petamus — тільки у друга треба питати правди (Цицерон)
 • Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia — з дійсності можна зробити висновок про можливості, з можливостей про дійсність зробити висновків не можна
 • Ab imo pectore — від щирого серця
 • Ab incunabulis — з колиски
 • Ab initio — з першооснов, з початку
 • Ab ovo — з самого початку
 • Ab Urbe condita чи «Anno Urbis conditae» (AUC або a.u.c.)  — від закладення міста (Рима)
 • Abeunt studia in mores — звичка формує характер
 • Absit inuiria verbis — «Нехай слова не ранять!»
 • Absque argento omnia vana — без грошей всі зусилля марні
 • Acquirit qui tuetur — що зберігаєш, те і маєш
 • Acta est fabula — виставу завершено
 • Acta non verba — діла — не слова!
 • Ad absurdum — від супротивного
 • Ad Calendas Graecas — до грецьких календ (відповідає «після дощику в четвер», «коли рак свисне», «на турецький Великдень», «на китайську Паску» та ін.)
 • Ad exemplum — за зразком
 • Ad fontes — до джерел
 • Ad hoc — для цього (випадку)
 • Ad hominem — стосовно до людини (argumentum ad hominem — доказ, що ґрунтується не на об'єктивних даних, а розрахований на почуття того, кого переконують)
 • Ad honores — заради честі; даром
 • Ad ea debeat adaptari jus, quae frequenter eveniuntправ. Право слід пристосовувати до тих випадків, які виникають часто
 • A die — від цього дня
 • Ad impossibilia nemo tenetur — ніхто не зобов'язаний робити неможливе
 • Ad infinitum — без кінця, без кінця-краю
 • Aditum nocendi perfido praestat fides — довіра, яку висловлюють віроломному, дає йому можливість шкодити
 • Ad libitum — вільно (театр, музика); як завгодно, за бажанням, на вибір
 • Ad litteram — буквально
 • Ad maiorem Dei gloriam — для більшої слави Бога
 • Ad modum — на взір; на зразок; подібно
 • Ad multos annos — на довгі роки
 • Ad nauseam — до нудоти, до відрази
 • Ad notam — до відома; ad notanda — слід взяти до уваги; ad notate — примітка
 • Ad patres — «(піти) до праотців», померти
 • Ad rem — до справи, ясно
 • Ad unguem — «до нігтя»; до досконалості
 • Ad usum — до вживання (ad usum internum — для внутрішнього вживання)
 • Ad valorem — за вартістю, відповідно до ціни
 • Ad vocem — до речі зауважити
 • Aegroto dum anima est, spes est — поки живу, доти надіюся
 • Aequo animo — байдуже; спокійно
 • Aes non olet — гроші не пахнуть (Веспасіан)
 • Alea iacta est — гральну кістку кинуто, жереб кинуто (Гай Юлій Цезар)
 • Aliam vitam, alio mores — інше життя — інші цінності
 • Aliis si licet, tibi non licet — якщо це дозволено іншим, не означає, що дозволено тобі
 • Alius et idem — усе те ж; усе однакове
 • Alta alatis patent — небо для тих, хто має крила
 • Alma mater — «мати-годувальниця» (стосовно університету, у якому навчався)(напис на головному корпусі Київського медичного університету)
 • Alter ego — інша сутність
 • Alter ego est amicus — друг — це друге я
 • Amat Victoria Curam — перемога любить підготовку
 • Amicum laedere ne ioco quidem licet — друга не можна ображати навіть жартома
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені дорогий Платон, але істина ще дорожча; правда понад усе (досл.: друг Платон, але більша подруга — істина) (Арістотель)
 • Amicus certus in re incerta cernitur — справжній друг виявляється в біді (Цицерон)
 • Amicus optima vitae possessio — друг — найдорожче набуття в житті
 • Amor et deliciae humani generis — любов і відрада роду людського
 • Amor fati — любов до долі
 • Amor vincit omnia — любов переможе все
 • Amore, more, ore, re — любов, характер, слова, дії
 • Amor patitur moras — любов — терпляча
 • Amor tussisque non celatur — любов, як кашель, — не приховаєш
 • Anima mundi — термін "душа світу", сформульований в діалозі Платона "Тімей" (або О природі)
 • Animus in consulendo liber — у раді дух вільний (Гай Саллюстій) — девіз НАТО
 • Aquila non capit muscas — орел не полює на мух
 • Arbor mala, mala mala — погане дерево — погані плоди (букв. — «яблука»)
 • Arma potentius aequum — справедливість сильніша зброї!
 • Argumentum ad hominem — аргумент спрямований на людину (букв. — «перехід на особистості»)
 • Argumentum ad Ignorantiam — аргумент від невігластва
 • Argumentum ad temperantiam — звернення до помірності (також — принцип золотої середини або принцип середнього шляху)
 • Ars longa vita brevis — мистецтво довге, життя коротке (Гіппократ)
 • Audere est facere — посміти зробити означає зробити
 • Audi, vide, tace, si tu vis vivere (in pace) — слухай, спостерігай, мовчи, якщо бажаєш жити (в мирі)
 • Aurea mediocritas — золота середина (Горацій)
 • Aurora borealis — Полярне сяйво
 • Aurora musis amica — Аврора — подруга муз (тобто рано голова мудріша)
 • Aut agere aut mori — дій або помри
 • Aut amat aut odit mulier, nil est tertium — жінка або любить, або ненавидить, третього не дано!
 • Aut cum scuto, aut in scuto — або зі щитом, або на щиті (побажання, яке говорили спартанцям, що відправлялися у бій; означало зберегти честь у бою - при втечі гопліт міг викинути важкий щит-аспіс, щоб врятуватись самому, але таким чином ставив під загрозу увесь стрій та своїх побратимів, тому втрата щита вважалась великою ганьбою)
 • Aut nunc, aut numquam — тепер або ніколи
 • Aut omnia, aut nihil — або все, або нічого
 • Avaritia facit Bardus —жадібність робить нас дурними
 • Ave, Caesar, morituri te salutant або Ave, Imperator, morituri te salutant — здрастуй, Цезарю (Імператоре), приречені на смерть вітають тебе
 • Ad profundis — з низу
 • Barba crescit, caput nescit — борода росте, голова порожня (букв. «не розуміє»)
 • Barba non facit philosophum — борода не робить філософом [людину]
 • Beatus ille, qui procul negotiis — блаженний той, хто далеко від справ (Горацій)
 • Bellum omnium contra omnes — війна всіх проти всіх (Томас Гоббс)
 • Bene qui latuit, bene vixit — добре прожив той, хто добре заховався (Овідій)
 • Bis repetita placent — двічі повторене сподобається (Горацій)
 • Bona fides — юридичний термін, який означає «чесні засоби», «добрі послуги», «сумлінність»
 • Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempterna — нам дано коротке життя, але пам'ять про добре прожите життя вічна (Цицерон)
 • Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius. — убивайте всіх, Господь своїх упізнає
 • Carpe diem — лови день, або «carpe diem, quam minimum credula postero» — «лови день, довіряючи якомога менше майбутньому» (Горацій)
 • Carthago delenda est — Карфаген має бути зруйновано (фраза, якою консул Марк Порцій Катон Старший розпочинав та закінчував будь-який свій виступ в Сенаті)
 • Casus belli — привід для війни
 • Casus foederis — випадок союзу, колективна самооборона
 • Causa sui — причина самого себе
 • Cave canem — бійся собаки
 • Ceteris paribus — за інших рівних умов
 • Citius, altius, fortius — швидше, вище, сильніше
 • Civis romanus sum — я громадянин Римської імперії
 • Cogito ergo sum — я мислю, а отже існую (Рене Декарт)
 • Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — злагодою малі держави зміцнюються, від розбіжностей найбільші розпадаються (Гай Саллюстій)
 • Consuetudo est altera natura — звичка — друга натура (Цицерон)
 • Consumor aliis inserviend — світячи іншим, згораю сам; служачи іншим, марную себе
 • Contra Gracchos Tiberim habemus — проти Гракхів у нас є Тибр
 • Corpus delicti — предмет злочину
 • Credo, ut intelligam — вірую, щоб зрозуміти (максима Ансельма Кентерберійського, Вчителя Церкви, засновника схоластики)
 • Contra spem spero — вірш Лесі Українки, творче кредо поетеси, у якому звучить заклик до переборення труднощів на шляхах життя і боротьби.
 • Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки дурневі властиво упиратися в помилці (Цицерон)
 • Cui bono? — кому на користь? Тобто - у чиїх інтересах, кому вигідно? (Цицерон)
 • Cuius regio, eius religio — чия влада, того й віра
 • Cum hoc ergo propter hoc — водночас, разом із цим, отже, унаслідок цього
 • Cum tacent, clamant — красномовне мовчання, букв. — «коли мовчать, кричать» (Цицерон)
 • Cunctando restituit rem — зволіканням урятував становище (справу)
 • Cura te ipsum — зцілися спершу сам, вилікуйся спершу сам (букв. «вилікуйся сам, перш ніж лікувати інших») (спаси Самого Себе — Мф. 27:40)
 • Curriculum vitae (CV) — перебіг життя, резюме
 • Cessante ratiōne legis, cessat et ipsa lex  — із зникненням підстави для існування закону, зникає і сам закон.
 • Damnatio ad bestias — цькування хижаками
 • Debes ergo potes — мусиш, значить можеш[1]
 • De gustibus et coloribus (non) est disputandum — про смаки і кольори (не) сперечаються
 • Deus ex machina — Бог з машини
 • Deus vult — цього хоче Бог
 • De jure — юридично, у принципі
 • De facto — фактично, на практиці
 • De minimis non curat lex — Закон не турбується про дрібниці
 • Dic, duc, fac, fer! — говори (правду), веди (порядок), твори (обов'язки), неси (те, що дарує доля)
 • Difficile est proprie communia dicere — добре виразити загальновідомі істини важко (Горацій)
 • Dimidium facti, qui coepit, habet — початок — половина справи
 • Divide et impera — розділяй і володарюй
 • Dixi — я все сказав
 • Docendo discimus — навчаючи вчимося
 • Dum spiro spero — поки дихаю, сподіваюся
 • Dura lex sed lex — закон суворий, але він закон
 • Dulce et decorum est pro patria mori — Приємно та почесно вмерти за отчизну / Щаслива і благородна смерть за батьківщину (Горацій)
 • Е fructu arbor cognoscitur — за плодом пізнається дерево
 • E pluribus unum — з багатьох — єдине (Цицерон) — девіз, розміщений на гербі США
 • Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти
 • Eo ipso — цим самим
 • Epicuri de grege porcus — порося зі стада Епікура (Горацій)
 • Erit sicut cadaver — "буде подібний трупу" [якому можна надати будь-яке положення], вираз повної та беззаперечної покори (Ігнатій Лойола, засновник Єзуї́тського о́рдену, про форму покори волі Господа)
 • Errare humanum est — людині властиво помилятися
 • Est modus in rebus — всьому є межа; все має свою міру (Горацій)
 • Est rerum omnium magister usus — досвід всьому вчитель (Цезар)
 • Et tu, Brute? — «І ти, Бруте?» — останні слова Цезаря, у відповідь на фінальний удар кинджалом Брута, який користувався великими привілеями і належав до найближчого оточення Понтифіка, а мати Брута Сервілія була коханкою Цезаря.
 • Ex aequo et bono — прав. за добром і справедливістю
 • Ex cathedra — з кафедри, з амвону (тобто — незаперечно, офіційне)
 • Ex opere operato — у силу вчиненої дії (або — самим фактом, що дія відбулася)
 • Ех oribus parvulorum — вустами немовлят
 • ex vivo — поза живим організмом
 • Excitare fluctus in simpulo — підняти бурю в ковші, підняти шум через дрібниці, буря в склянці води (Цицерон)
 • Experto crede — вір досвідченому
 • Fac fideli sis fidelis — будь вірний тому, хто вірний тобі
 • Faber est suae quisque fortunae — кожен є творцем своєї долі
 • Fallacia accidentis — помилка внаслідок змішування суттєвого з випадковим
 • Fas est et ab hoste doceri — навчатися дозволено й у ворога (Овідій)
 • Feci quod potui, faciant meliora potentes — я зробив, що міг, хай інші зроблять краще
 • Festina lente — поспішай повільно (яп. Швидко — це повільно, але без перерви)
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas — щасливий той, хто зміг пізнати істину речей (Вергілій)
 • Fiat justitia et pereat mundus, Fiat justitia ruat caelum[en] — нехай здійсниться правосуддя, хоч би й загинув світ (у залежності від контексту, варіант — іронічно про юристів, буквоїдів що «за деревами не бачать лісу»)
 • Fiat justitia ruat caelum — нехай здійсниться правосуддя, хоч би впало небо
 • Finis coronat opus — кінець вінчає справу (Кінець справі вінець)
 • Falsus in uno, falsus in omnibus — брехливий в одному, брехливий у всьому (маленька брехня породжує велику недовіру)
 • Gutta cavat lapidem — крапля довбає камінь (Овідій)
 • Hannibal ante portas — Ганнібал біля воріт (Цицерон), букв. «ворог біля воріт», «війна стукає у двері»
 • Hic Rhodus, hic salta — тут Родос, тут стрибай
 • Hic sunt dracones — небезпечні або недосліджені території, букв. «тут живуть дракони»
 • Homines, dum docent, discunt — люди, навчаючи, вчаться
 • Homo homini lupus est — людина людині вовк
 • Homo locum ornat, non hominem locus — людина прикрашає місце, а не місце людину
 • Homo novus — нова людина
 • Homo sum — я людина
 • Homo sum et nihil humani а me alienum puto — я людина, і ніщо людське мені не чуже
 • Horror vacui — страх порожнечі
 • ibidem — те ж місце
 • idem — те ж
 • Ignorantia juris non excusat — незнання закону не вибачається (кожен вважається таким, що знає закони)
 • Ignorantia non est argumentum — незнання — не аргумент
 • Ignoramus et ignorabimus — не знаємо і не довідаємось
 • Imago animi vultus est — обличчя — дзеркало душі (Цицерон)
 • Imperare sibi, maximum imperium est — володіння над собою — найбільше з володінь
 • In hoc signo vinces — із цим знаком переможеш
 • In medias res — всередину речей, у саму суть справи (Горацій)
 • In varietate concordia — єдність у різноманітті (девіз Європейського Союзу)
 • In nomine Domini — во ім'я Господа
 • In pectore — у серці, у таємниці
 • in silico — близьке до in silicio — «у кремнії». Використовується в природничих науках у випадках, коли за допомогою комп'ютера створюють моделі процесів, що відбуваються у природі чи в лабораторних умовах. В інших випадках фрази «комп'ютерні розрахунки» та «in silico» не тотожні.
 • in situ — на місці
 • in utero — у матці
 • In vino veritas in aqua sanitas — істина у вині, здоров'я у воді
 • in vitro — у пробірці
 • in vivo — на живому організмі
 • ius sacrum (ius divinum)прав. Сакральне право
 • Incertae sedis — невизначеного положення
 • INRI — акронім «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» («Ісус Назарянин, Цар Юдейський»)
 • Intelligo, ut credam — розумію, щоб вірити
 • Inutile terrae pondus — марний тягар землі
 • Ipse dixit — сам сказав
 • Ipso facto — у силу самого факту; тим самим
 • Ipso jure — у силу закону
 • Ius ad bellum — право на ведення війни, право війни
 • Labor omnia vincit — праця все перемагає
 • Lapsus — падіння, помилка, ляп
 • Laudetur Jesus Christus — слава Ісусу Христу!
 • Levis est labor omnis amanti — закоханому всяка праця легка
 • Littera scripta manet — написане залишається
 • Litteris et artibus — «науками й мистецтвом», напис на головному корпусі Львівської політехніки
 • Lupus non mordet lupum — вовк не кусає вовка (пор. Лис лиса не кусає, ворон ворону ока не виклює.)
 • Lux aeterna — вічне світло (епітафія)
 • Lux in Tenebris — світло в темряві
 • Lex mercatoria — «закони торгівлі»[2] (метод недержавного регулювання відносин між учасниками комерційних відносин)
 • Luris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere — прав. «суть приписів права така: чесно жити, не шкодити іншому, кожному віддавати належне йому» (римский юрист Ульпіан про справедливість як найвищий принцип права)
 • Salus populi suprema lex esto — благо народу — найвищий закон (Цицерон)
 • Sapere aude — зважся на свою думку, ризикни дізнатись (Горацій)
 • Sapienti sat — розумному досить, «розумний зрозуміє»
 • Sapiens dominabitur astris — мудрість панує над зірками
 • Saltem te tentavisse — принаймні ви спробували
 • Scientia potentia est — знання — сила (Френсіс Бекон)
 • Scio me nihil scire — я знаю, що я нічого не знаю (Сократ)
 • Sede vacante — при вакантному троні, при вакантному престолі
 • Semper fidelis — завжди вірний
 • si vis pacem, para bellum — якщо хочеш миру, готуйся до війни
 • sic — так, таким чином, саме так
 • sine qua non — без чого ні
 • sine ira et studio — без гніву і пристрасті (слова Тацита); без упередженої думки (надпис на будівлі Івано-Франківського суду)
 • sic transit gloria mundi — так проходить мирська (людська) слава
 • Societas delinquere non potest — товариства (юридичні особи) не можуть вчиняти злочинів
 • status quo — теперішнє становище
 • status quo ante — становище напередодні
 • status quo ante bellum — становище, що було перед війною
 • Sub rosa — у таємниці (букв. під розою)
 • Sui generis — своєрідний, єдиний у своєму роді
 • Sui iuris — свого права
 • Suum cuique — кожному своє, будь-кому своє, кожному за його заслугами
 • Tabula rasa — чиста дошка
 • Taedium vitae (мед.) — відраза до життя
 • Temet nosce — пізнай самого себе
 • Terra incognita — невідома земля
 • Terra nullius — нічия земля
 • Tibi et igni — тобі і вогню (про таємницю)
 • Tu quoque — і ти також, а сам який
 • Ubi Concordia, ibi Victoria — де згода, там і перемога
 • Ubi panis ibi patria — де хліб, там батьківщина
 • Ubi pus, ibi incisio et evacua — де є гній, там потрібно провести розріз і усунути гній
 • Unus pro omnibus, omnes pro uno — один за всіх і всі за одного (девіз Швейцарії)
 • Urbi et Orbi — Місту (Риму) та світу
 • Ut sementem feceris, ita metes — що посієш, те й пожнеш (Цицерон)
 • Vae victis — горе переможеним (Бренн, вождь сенонів)
 • Veni vidi vici — прийшов, побачив, переміг
 • Verba volant, scripta manent — слова відлітають, написане залишається
 • Verus amicus cognoscitur amore, more, ore, re — друг пізнається в любові, звичаї, розмові, справі
 • Veto — заборона
 • Vivere memento — пам'ятай, що живеш (назва вірша Івана Франка, похідна від memento mori)
 • Vos ambo me — ти і я і ми обидва
 • Vox populi vox Dei — голос народу — голос Божий
 • Viribus Unitis — спільними силами
 • Vivere militare est — жити — значить боротися

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
 • Словник латинських висловів (вид. В.Станіч, О.Коротюк language=uk). ОВК. 2021. ISBN 978-617-7931-05-7.
 • Латинські крилаті вирази (вид. пер. Юрій Цимбалюк language=uk). Фоліо. 2010. ISBN 978-966-03-4823-3.
 • Лучканин, С. М., “Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем,” Цифрова бібліотека «Київ», доступ 9 вересня 2022 р., ISBN 978-966-675-580-1
 • Латинская юридическая фразеология / Сост. Б. С. Никифоров. — М.: Юрид.лит., 1979. — 264 с.[недоступне посилання з вересень 2022]