Купол (геометрія)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Множина куполів
П'ятикутний купол
П'ятисхилий купол (приклад)
Тип Множина куполів
Символ Шлефлі {n} || t{n}
Граней 2n+2 :

n рівнобедрених трикутників,
n прямокутників,
1 правильний n-кутник,
1 2n-кутник

Ребер 5n
Вершин 3n
Характеристика Ейлера
Позначення Un (Нотація Конвея для многогранників[en])
Група симетрії Cnv[en], [n], (*nn), порядок 2n

(Циклічна симетрія n-Піраміди)

Група поворотів Cn, [n]+, (nn), порядок n
Дуальний многогранник ?
Властивості опуклий

Ку́пол (n-схилий купол) — тіло, утворене з'єднанням двох багатокутників, у якому один (основа) має вдвічі більше сторін, порівняно з іншим (верхньою гранню). З'єднання багатокутників здійснюється рівнобедреними трикутниками і прямокутниками.

n-схилий куполпризматоїд, що складається з 2n-кутника (нижня основа купола), правильного n-кутника (верхня грань, що паралельна основі), та бічних граней: n прямокутників та n рівнобедрених трикутників. При чому нижня грань може бути правильним 2n-кутником, або напівправильним 2n-кутником[1], у якого сторони рівні через одну і всі кути рівні.

Купол можна розглядати як призму, де один з багатокутників наполовину стягнуто попарним об'єднанням вершин.

Куполу можна приписати розширений символ Шлефлі {n} || t{n}, що описує правильний багатокутник {n}, з'єднаний з паралельною йому зрізаною копією, t{n} або {2n}.

Куполи є підкласом призматоїдів.

Його двоїстий многогранник має форму, яка є свого роду поєднанням половини n-стороннього трапецоедра та 2n-гранної піраміди.

Купол має вісь симетрії порядку n, що проходить через центри основ, а також n площин дзеркальної симетрії, що проходять через вісь купола та середини сторін нижньої основи.


Два купола можуть бути з'єднані по їх нижній основі, утворюючи многогранник бікупол.

Куполи і бікуполи існують як нескінченні множини многогранників, так само, як множини пірамід, біпірамід, призм, антипризм, трапецоедрів та ін.

Приклади[ред. | ред. код]

Сімейство опуклих куполів
n 2 3 4 5 6 7
Назва Двосхилий купол Трисхилий купол Чотирисхилий купол П'ятисхилий купол Шестисхилий купол
(плоский)
Семисхилий купол
(з неправильними бічними гранями)
Символ Шлефлі {2} || t{2} {3} || t{3} {4} || t{4} {5} || t{5} {6} || t{6} {7} || t{7}
Купол
Пов'язані
однорідні
багатогранники
Трикутна призма
Кубооктаедр
Ромбокубо-
октаедр

Ромбоікосо-
додекаедр

Ромботри-
шестикутна
мозаїка
[en]
Ромботри-
семикутна
мозаїка
[en]

Трикутну призму можна вважати «двосхилим куполом» (купол відрізка і квадрата).


Якщо бокові грані купола є правильними трикутниками та квадратами, тоді як основа і верхня грань є правильними багатокутниками, купол є многогранником Джонсона. Ці куполи: трисхилий купол, чотирисхилий і п'ятисхилий, можна отримати, взявши зрізи кубооктаедра, ромбокубооктаедра і ромбоікосододекаедра відповідно.

Плоскі «шестикутні куполи» в ромботришестикутній мозаїці[en]

Якщо купол має всі ребра одинакової довжини (правильногранний) ‒ n = 3, 4, 5, то: Висота купола:

Радіус описаної сфери:

Рівносторонній «Шестисхилий купол» є плоскою фігурою. Таким чином, сімейство куполів з правильними гранями існує до n = 5 включно.

Куполи з числом сторін багатокутників n > 5 можна побудувати тільки з неправильними трикутними і прямокутними гранями.

Координати вершин[ред. | ред. код]

Визначення купола не вимагає правильності основи і верхньої грані, але зручно розглядати випадки, в яких куполи мають максимальну симетрію, Cnv. В цьому випадку верхня грань є правильним n-кутником, тоді як основа є правильним 2n-кутником, або 2n-кутником з двома різними довжинами сторін (через одну) і тими ж кутами, що й у правильного 2n- кутника.

Розташуємо купол у координатній системі так, щоб його основа лежала в площині Oxy з центром в початку координат, а верхня грань проходила паралельно цій площині на висоті h. Вісь Oz є віссю симетрії порядку n. Пронумеруємо вершини основи числами від V1 до V2n, а вершини верхньої грані — числами від A1 до An.

Семисхилий купол. Має 7 рівнобедрених трикутників та 7 прямокутників, Верхня грань — правильний 7-кутник і нижня грань (основа) привильний 14-кутник.

Координати вершин[2] тоді можна записати таким чином:

де k = 1, 2, …, n.

‒ радіус описаного кола верхнього багатокутника (правильного n ‒ кутника)

‒ радіус описаного кола нижнього багатокутника (правильного 2n ‒ кутника)

‒ довжина ребра багатокутників верхньої та нижньої основ.

h ‒ висота купола

Координати вершин купола, повернутого на деякий кут   навноло його осі (осі z):

де k = 1, 2, …, n.

Антикуполи[ред. | ред. код]

Множина антикуполів
П'ятисхилий антикупол
П'ятисхилий антикупол (приклад)
Тип Множина антикуполів
Символ Шлефлі s{n} || t{n}
Граней n рівнобедрених трикутників,
2n різносторонніх трикутників,
1 правильний n-кутник,
1 правильний 2n-кутник
Ребер 6n
Вершин 3n
Характеристика Ейлера
Позначення Vn (Нотація Конвея для многогранників[en])
Група симетрії Cnv, [1,n], (*nn), порядок 2n
Група поворотів Cn, [1,n]+, (nn), порядок n
Дуальний многогранник ?
Властивості опуклий

Антику́пол (nкутний антикупол) — тіло, що складається з правильного 2n-кутника (основа антикупола), правильного n-кутника (верхня грань, що паралельна основі), та 3n трикутників двох типів (n рівнобедрених трикутників та 2n різносторонніх трикутників).

При n = 2, верхня грань вироджується в ребро. Антикуполи є підкласом призматоїдів.

Антикупол має вісь симетрії порядку n, що проходить через центри основ та перпендикулярна їм, а також n площин дзеркальної симетрії, що проходять через вісь многогранника та вершини нижньої основи.

Не можна побудувати n-кутний антикупол, щоб всі його грані були правильними багатокутниками; лише деякі грані можуть бути зроблені правильними.


Сімейство опуклих антикуполів
n 2 3 4 5 6…
Назва Дигональний антикупол Трисхилий антикупол Чотирисхилий антикупол П'ятисхилий антикупол Шестисхилий антикупол
Антикупол
Прозоре зображення
Символ Шлефлі s{2} || t{2} s{3} || t{3} s{4} || t{4} s{5} || t{5} s{6} || t{6}
Розгортка

Координати вершин антикупола[ред. | ред. код]

Координати вершин n ‒ антикупола можемо отримати з координат вершин n ‒ купола шляхом повороту верхнього n ‒ кутника на кут

Розташуємо антикупол у координатній системі так, щоб його основа лежала в площині Oxy з центром в початку координат, а верхня грань проходила паралельно цій площині на висоті h. Вісь Oz є віссю симетрії порядку n. Пронумеруємо вершини основи числами від V1 до V2n, а вершини верхньої грані — числами від A1 до An.

Семисхилий антикупол. Має 7 рівнобедрених трикутників та 14 різносторонніх трикутників, Верхня грань — правильний 7-кутник і нижня грань (основа) привильний 14-кутник.

Координати вершин[2] тоді можна записати таким чином:

Поворот n — кутника відбувається по- або проти годинникової стрілки (відповідно знаки «‒» або «+»)

де k = 1, 2, …, n.

‒ радіус описаного кола верхнього багатокутника (правильного n ‒ кутника)

‒ радіус описаного кола нижнього багатокутника (правильного 2n ‒ кутника)

‒ довжина ребра багатокутників верхньої та нижньої основ.

h ‒ висота антикупола.

Два антикупола можуть бути з'єднані по їх нижній основі, та утворюють многогранник біантикупол.

Антикуполи і біантикуполи існують як нескінченні множини многогранників, так само, як множини пірамід, біпірамід, призм , антипризм , трапецоедрів та ін.

Зірчасті куполи[ред. | ред. код]

Сімейство зірчастих куполів
n / d 4 5 7 8
3
{4/3}

{5/3}

{7/3}

{8/3}
5
{7/5}

{8/5}
Сімейство зірчастих куполоїдів
n / d 3 5 7
2
Перехрещений трикутний куполоїд
{3/2}

Пентаграмний куполоїд
{5/2}

Гептаграмний куполоїд
{7/2}
4
Перехрещений пентаграмний куполоїд
{5/4}

Перехрещений гептаграмний куполоїд
{7/4}

Зірчасті куполи існують для всіх основ {n/d}, де 6/5 < n/d < 6 і d непарне. На границях куполи перетворюються на плоскі фігури. Якщо d парне, нижня основа {2n/d} вироджується — ми можемо утворити куполоїд або напівукупол шляхом видалення цієї виродженої грані і дозволивши трикутникам і квадратам з'єднуватися один з одним. Зокрема, тетрагемігексаедр можна розглядати як {3/2}-куполоїд. Усі куполи орієнтовані, тоді як всі куполоїди неорієнтовані. Якщо в куполоїда n/d > 2, трикутники і квадрати не покривають всю основу і на ній залишається тоненька перетинка, яка просто закриває отвір. Таким чином, куполоїди {5/2} і {7/2} на малюнку вище мають перетинки (не заповнені), тоді як куполоїди {5/4} і {7/4} їх не мають.

Висота h купола {n/d} або куполоїда задається формулою

.

Зокрема, h = 0 на границях n/d = 6 та n/d = 6/5, і h максимальне при n/d = 2 (трикутна призма, де трикутники розташовані вертикально)[3][4].

На малюнках вище зірчасті куполи показано в кольорах, щоб підкреслити їх грані — грань n/d-кутника показано червоним, грань 2n/d-кутника показано жовтим, квадрати подано синім кольором, а трикутники — зеленим. Куполоїди мають червоні n/d-кутні грані, жовті квадратні грані, а трикутні грані пофарбовано в блакитний колір, другу ж основу видалено.

Гіперкуполи[ред. | ред. код]

Гіперкуполи або многогранні куполи — це сімейство опуклих неоднорідних чотиривимірних многогранників, аналогічних куполам. Основами кожного такого многогранника є правильний многогранник (тривимірний) і його розтягнення [5].

В таблиці використовується поняття сегментогранник (англ. Segmentochora) — це фігура, що задовольняє таким властивостям:

1. всі вершини розташовані на одній гіперсфері
2. всі вершини розташовані на двох паралельних гіперплощинах
3. всі ребра мають довжину 1

У площині існує два сегментогранники (сегментокутники) — правильний трикутник і квадрат.

У 3-вимірному просторі до них належать піраміди, призми, антипризми, куполи.

Назва Тетраедральний купол[en] Кубічний купол[en] Октаедральний купол[en] Декаедральний купол[en] Шестикутний мозаїчний купол
Символ Шлефлі {3,3} ∨ rr{3,3} {4,3} ∨ rr{4,3} {3,4} ∨ rr{3,4} {5,3} ∨ rr{5,3} {6,3} ∨ rr{6,3}
Індекс
сегментогранника [5]
K4.23 K4.71 K4.107 K4.152
Радіус
описаного кола
1


Малюнок
Головні комірки
Вершин 16 32 30 80
Ребер 42 84 84 210
Граней 42 24 {3} + 18 {4} 80 32 {3} + 48 {4} 82 40 {3} + 42 {4} 194 80 {3} + 90 {4} + 24 {5}
Комірок 16 1 тетраедр
4 трикутні призми
6 трикутних призм
4 трикутні призми
1 кубооктаедр
28 1 куб
6 квадратних призм
12 трикутних призм
8 трикутних пірамід
ромбокубооктаедр
28 1 октаэдр
8 трикутних призм
12 трикутних призм
6 квадратних пірамід
ромбокубооктаедр
64 1 додекаедр
12 п'ятикутних призм
30 трикутних призм
20 трикутних пірамід
ромбоікосододекаедр
1 шестикутна мозаїка
∞ шестикутних призм
∞ трикутних призм
∞ трикутних пірамід
1 ромботришестикутна мозаїка
Пов'язані
однорідні
4-вимірні
многогранники
Рансінований 5-комірник[en]
Рансінований тесеракт[en]
Рансінований 24-комірник[en]
Рансінований 120-комірник[en]
Рансінований шестикутний мозаїчний стільник[en]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Regular Polygons and Other Two Dimensional Shapes. www.polytope.net (англ.). 
  2. а б https://mathworld.wolfram.com/Cupola.html
  3. cupolas (англ). 
  4. semicupolas (англ.). 
  5. а б Klitzing та 2000, 139-181.

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]