Міжнародні відносини

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Стяг ООН.

Міжнаро́дні відно́сини  — система транскордонних соціальних взаємодій, суб’єктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною. У сферу міжнародних відносин входять військово-політичні, економічні, екологічні, гуманітарні та інші проблеми світового співтовариства.

Критерії[ред. | ред. код]

 •  Специфіка учасників. На думку відомого французького філософа і соціолога Р. Арона, «міжнародні відносини - це відносини між політичними одиницями». Таким чином, для нього міжнародні відносини - це, в першу чергу, взаємодія між державами або «дипломатом» і «солдатом». На думку ж американського політолога Дж. Розенау, символічними суб'єктами міжнародних відносин є турист і терорист.
 •  Особлива природа. Міжнародні відносини є дуже складною і багатоаспектною сферою людської діяльності. Вони залишаються сферою непередбачуваності та не-зумовленості, а їхні закономірності мають стохастичний характер і кожна тенденція стикається на своєму шляху з безліччю контртенденцій. Тому на відміну від політичного життя всередині держав міжнародні відносини мають анархічний характер і відрізняються великою невизначеністю[1]. У результаті кожен їхній учасник змушений робити кроки, виходячи з непередбачуваності поведінки інших учасників.
 •  Критерій локалізації. На думку французького дослідника М. Мерля, міжнародні відносини - це «сукупність угод і потоків, які перетинають кордони, або ж мають тенденцію до перетинанню кордонів».
 •  МВ - об'єктивно-суб'єктивна реальність, що залежить від людської свідомості.

Спеціалізовані програми з міжнародних відносин[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела та література[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Відносини міжнародні //Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х . :Право, 2015
 • В. Ю. Константинов. Стабільність в міжнародних відносинах // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4.
 • А. Л. Субботін. Міжнародні відносини // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 • А. Субботін. Міжнародні відносини // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.453 ISBN 978-966-611-818-2
 • Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Й. Марущак. — Вінниця: Нова Кн., 2008. — 365 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 365 (17 назв) та в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 978-966-382-163-4
 • Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл., викл.] / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 140 с. : іл. — Бібліогр.: с. 134—137 (80 назв). — ISBN 978-617-607-483-0
 • Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н. е. — сер. XVII ст. н. е.): навч.-метод. посіб. для студ. ОНУ ім. І. І. Мечникова / О. І. Брусиловська, І. М. Коваль. — Одеса: Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. — 188 с.
 • Історія міжнародних відносин (1914—2015): навч. посіб. для студентів ВНЗ, викл. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 140 с. : іл. — Бібліогр.: с. 134—137 (77 назв). — ISBN 978-617-607-956-9
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. ; [за ред. М. П. Гетьманчука]. — Л. : Тріада плюс, 2011. — 318 с. — Бібліогр.: с. 282—290 (124 назви). — ISBN 978-966-486-101-1
 • Основи теорії міжнародних відносин: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 244 с. — Бібліогр.: с. 221—241 (353 назви). — ISBN 978-617-607-829-6
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 340 с. — Бібліогр.: с. 326—337 (191 назва). — ISBN 978-617-607-830-2
 • Скрипка П. І. Культура міжнаціональних відносин. К., 2010. 144c.
 • Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. спец. «Міжнар. відносини»] / С. М. Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Вид-во ЛНУ, 2012. — 514 с. — Бібліогр.: с. 496—499 (44 назви). — ISBN 978-966-613-943-9
 • Wilkinson, Paul. International Relations: A Very Short Introduction. 2007. Oxford University Press.
 • М-во освіти та науки. Вісник N 5 Харківський національний університет В. Н. Каразіна ,2016 — Х.; Гамідов С. А.; Вид-во ХНУ,2016 с.176-177 — ISSN 2310-9513
 • Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексіки; Київ,2004 — с.895 — ISBN 966-569-013-2

Посилання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Современные международные отношения и мировая политика /  [Ред. А .В . Торкунова]. – М.: Просвещение, 2005. – С. 17.