Невласний інтеграл

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Невла́сний інтегра́л, невласти́вий інтегра́л — розширення поняття інтеграла Рімана. В інтегралі Рімана розглядають

Невласний інтеграл I (першого) роду розглядається на нескінченному проміжку інтегрування (і обчислюється як границя послідовності інтегралів Рімана по скінченних проміжках, які «розширюються»), а невласний інтеграл II (другого) роду — це інтеграл з необмеженою підінтегровною функцією (обчислюється як границя послідовності інтегралів Рімана по інтервалах, які наближаються до особливої точки підінтегральної функції, де ця функція прямує до нескінченності).

Подальшим узагальненням інтеграла Рімана є поняття головного значення інтеграла за Коші.

Невласний інтеграл першого роду («нескінченний інтервал»)[ред. | ред. код]

Означення[ред. | ред. код]

Невласний інтеграл першого роду є площею нескінченно широкої криволінійної трапеції

Нехай aR. Невласний інтеграл першого роду визначається на одному з таких нескінченних інтервалів:

 1. (a, +∞);
 2. (−∞, a);
 3. (-∞, +∞).

Означення для інтервалу (a, +∞)[ред. | ред. код]

Означення. Нехай функція f : (a, +∞) → R така, що ∀ A > a : fR([a, A]), тобто є скінченним інтеграл Рімана

Якщо існує скінченна границя послідовності інтегралів F(A), коли A → +∞, то

 • значення цієї границі називають невласним інтегралом першого роду для функції f по інтервалу (a, +∞) і позначають символом
 • невласний інтеграл називають збіжним.

Якщо ж виконуються умови означення, але границя F(A) не існує або рівна ±∞, то кажуть, що невласний інтеграл першого роду для функції f розбігається (або є розбіжним).

Аналогічно можна дати означення невласного інтеграла першого роду для інтервалу (−∞, a).

Приклад. Розглянемо інтеграл

Для довільного A > 0 функція f(x) = 1/x ∉ R([-1, A]) (бо є необмеженою в околі точки 0). Отже, даний інтеграл не є невласним інтегралом першого роду.

Приклад. Розглянемо інтеграл

Для всіх A > 0 функція f(x) = 1/(1+x²) ∈ R([0, A]) як обмежена функція. Отже, даний інтеграл є невласним інтегралом першого роду. Дослідимо його збіжність:

Отже, даний невласний інтеграл є збіжним, і його значення дорівнює π/2.

Приклад. Розглянемо інтеграл

Для всіх A > 1 функція f(x) = 1/x ∈ R([1, A]) як обмежена функція. Отже, даний інтеграл є невласним інтегралом першого роду. Дослідимо його збіжність:

Отже, даний невласний інтеграл є розбіжним.

Приклад. Розглянемо інтеграл

Для всіх A > 0 функція f(x) = cos x ∈ R([0, A]) як обмежена функція. Отже, даний інтеграл є невласним інтегралом першого роду. Дослідимо його збіжність:

Оскільки не існує границі sin A при A → +∞,[1] то даний невласний інтеграл є розбіжним.

Означення для інтервалу (−∞, +∞)[ред. | ред. код]

Означення. Нехай функція f : (−∞, +∞) → R така, що ∀ A, BR, A < B : fR([A, B]), тобто є скінченним інтеграл Рімана

Якщо існує скінченна подвійна границя послідовності інтегралів F(A, B), коли A → −∞ та B → +∞ незалежно одне від одного, то

 • значення цієї границі називають невласним інтегралом першого роду для функції f по інтервалу (−∞, +∞) і позначають одним із символів
 • невласний інтеграл називають збіжним.

Якщо ж виконується умова означення, але границя F(A, B) не існує або рівна ±∞, то кажуть, що невласний інтеграл першого роду для функції f розбігається (або є розбіжним).

Властивості[ред. | ред. код]

 • збігається ⇔ ∀aR інтеграли є збіжними;
 • розбігається ⇔ ∃aR таке, що хоча б один із інтегралів

є розбіжним.

Критерій Коші збіжності невласного інтеграла першого роду[ред. | ред. код]

Нехай функція f(x) задовольняє умові означення для інтервалу (a, +∞).

Невласний інтеграл збігається тоді і лише тоді, коли

Аналогічно можна сформулювати критерій Коші збіжності невласного інтеграла першого роду по інтервалу (−∞, a).

Ознаки порівняння збіжності невласних інтегралів першого роду[ред. | ред. код]

Нехай функція f(x) задовольняє умові означення для інтервалу (a, +∞).

 • Якщо існує функція g(x) така, що
  1. |f(x)| ≤ g(x) для всіх xa та
  2. a+∞g(x) dx збігається,

то ∫a+∞f(x) dx теж збігається.

 • Якщо існує функція g(x) така, що
  1. 0 ≤ g(x) ≤ |f(x)| для всіх xa та
  2. a+∞g(x) dx розбігається,

то ∫a+∞f(x) dx теж розбігається.

У випадку, коли f(x) — невід'ємна, ознаки порівняння можна схематично записати у вигляді:

    f(x) ≤ g(x)
    зб. ⇐ зб.
   розб. ⇒ розб.

Аналогічні твердження мають місце для невласних інтегралів по інтервалам (−∞, a) та (−∞, +∞).

Абсолютна збіжність[ред. | ред. код]

Означення. Невласний інтеграл називається абсолютно збіжним, якщо збіжним є невласний інтеграл

Означення. Збіжний невласний інтеграл, який не є абсолютно збіжним, називається умовно збіжним.

Теорема. Якщо невласний інтеграл збігається абсолютно, то він збігається.

Ознаки збіжності[ред. | ред. код]

Ознака Діріхле[ред. | ред. код]

Нехай для функцій {f, g}C([a, +∞)) виконуються умови:

 1. існує стала CR така, що для всіх Aa:
 2. функція g монотонна на [a, +∞);
 3. g(x) → 0 при x → +∞.

Тоді збіжним буде невласний інтеграл

Приклад. Розглянемо інтеграл Діріхле

Цей інтеграл є збіжним за ознакою Діріхле: функції f(x) = sin x та g(x) = 1/x є неперервними на [1, +∞) та задовольняють умовам 1—3 ознаки Діріхле.

Ознака Абеля[ред. | ред. код]

Нехай функції f, g визначені на [a, +∞) та задовольняють умовам:

 1. збіжним є невласний інтеграл
 2. функція g монотонна на [a, +∞);
 3. функція g — обмежена на [a, +∞).

Тоді збіжним буде невласний інтеграл

Невласний інтеграл другого роду («від необмеженої функції»)[ред. | ред. код]

Невласний інтеграл другого роду є площею нескінченно високої криволінійної трапеції

Невласний інтеграл другого роду є узагальненням інтеграла Рімана для випадку необмеженої функції.

Нехай функція f(x) визначена та неперервна на інтервалі [ab).

Означення. Точка b називається особливою точкою функції f(x), якщо

 • для всіх α ∈ (0, b − a) функція f є обмеженою на інтервалі [ab − α);
 • функція f — необмежена на інтервалі [ab).

Розглянемо функцію

Означення. Нехай виконуються умови:

 1. функція f(x) визначена та неперервна на інтервалі [ab);
 2. точка b — особлива точка функції f(x);
 3. існує скінченна границя F(α) при α → 0.

Тоді

 • значення цієї границі називають невласним інтегралом другого роду і позначають символом
 • кажуть, що цей невласний інтеграл збігається (або є збіжним).

Якщо виконуються умови 1—2 означення, але границя F(α) не існує або дорівнює ±∞, то такий невласний інтеграл розбігається (називається розбіжним).

Зауваження. У випадку, коли функція f(x) має скінченну кількість особливих точок на проміжку інтегрування, то інтеграл розбивають на суму інтегралів по інтервалам, в кожному з яких присутня лише одна особлива точка на одному з кінців інтегрування.

Зв'язок між невласними інтегралами І та ІІ родів[ред. | ред. код]

Нижче наведено відображення, які пов'язують інтервали скінченної на нескінченної довжин:

  x      заміна змінної     t
 I [a, +∞) → x = a/(1−t)     → [0, 1)
II [a, b)  → x = b − (ba)/(1−t) → [0, +∞)

У невласному інтегралі першого роду виконаємо заміну змінних згідно рядку I:

в результаті чого отримаємо інтеграл по скінченному проміжку [0, 1] від необмеженої функції, тобто невласний інтеграл другого роду.

І навпаки, виконавши заміну в невласному інтегралі другого роду згідно рядку ІІ

отримаємо невласний інтеграл першого роду по нескінченному проміжку [0, +∞).

Зауваження. Зв'язок між невласними інтегралами І та ІІ родів дозволяє звести питання про збіжність невласного інтеграла ІІ роду до питання про збіжність невласного інтеграла І роду, а саме: невласний інтеграл ІІ роду збігається тоді і лише тоді, коли збігається відповідний невласний інтеграл І роду.

Інтеграл від необмеженої функції по нескінченному проміжку[ред. | ред. код]

Розглянемо інтеграл

в якому підінтегральна функція f(x) має скінченну кількість особливих точок p1 < p2 < … < pn всередині проміжку інтегрування. Щоб обчислити даний інтеграл, потрібно скористатися рівністю

В правій частині цієї рівності перший інтеграл — це інтеграл по скінченному проміжку інтегрування зі скінченною кількістю полюсів (див. Зауваження в розділі Невласний інтеграл другого роду («від необмеженої функції»)), а другий інтеграл — це невласний інтеграл першого роду (якщо f(x) задовольняє умові означення для інтервалу (a, +∞)). ).

Гамма-функція та бета-функція[ред. | ред. код]

Виділяють особливий клас функцій, які представлені у вигляді власного або невласного інтеграла, який залежить не тільки від формальної змінної, а і від параметра. Такі функції називаються інтегралами, залежними від параметра. До їх числа відносяться гамма-функція та бета-функція Ейлера.

Гамма функція представляється невласним інтегралом першого роду:

Бета функція є невласним інтегралом другого роду:

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Розглянемо дві послідовності Ak = 2πk та A´k = π/2 + 2πk, k ≥ 1,. Маємо sin Ak → 0, a sin A´k → 1 при k → +∞.

Джерела[ред. | ред. код]