Похибки та залишки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У статистиці та оптимізації по́хибки (англ. errors) та за́лишки (англ. residuals) є тісно пов'язаними мірами відхилення спостережуваного значення елементу вибірки від його «теоретичного значення», які легко сплутати. Похибка (або збу́рення) спостережуваного значення є відхиленням цього спостережуваного значення від (не спостережуваного) істинного значення досліджуваної величини (наприклад, середнього значення генеральної сукупності), а залишком спостережуваної змінної є різниця між цим спостережуваним значенням та оцінкою значення досліджуваної величини (наприклад, середнім значенням вибірки). Найважливішою ця відмінність є в регресійному аналізі, де вона приводить до поняття стьюдентизованих залишків[en].

Введення[ред. | ред. код]

Припустімо, що є ряд спостережень з одновимірного розподілу[en], і ми хочемо оцінити середнє значення цього розподілу (так звану модель зсуву). В цьому випадку похибки є відхиленнями спостережень від середнього значення сукупності, а залишки є відхиленнями спостережень від середнього значення вибірки.

Статистична похибка (або збурення) є величиною, на яку спостереження відрізняється від його математичного сподівання, коли останнє ґрунтується на всій сукупності, з якої було випадково вибрано об'єкт статистичного спостереження. Наприклад, якщо середній зріст в загальній сукупності 21-річних чоловіків є 1.75 метрів, і один випадково вибраний чоловік має зріст 1.80 метрів, то «похибка» є 0.05 метрів; якщо випадково вибраний чоловік має зріст 1.70 метрів, то «похибка» є -0.05 метрів. Математичне сподівання, будучи середнім арифметичним всієї сукупності, є зазвичай неспостережним, і отже статистичну похибку також неможливо спостерігати.

З іншого боку, залишком (або відхиленням допасованості) є спостережувана оцінка неспостережуваної статистичної похибки. Розгляньмо попередній приклад зі зростами чоловіків, і припустімо, що ми маємо випадкову вибірку з n людей. Гарною оцінкою середнього значення сукупності могло би слугувати вибіркове середнє. В такому разі ми маємо:

  • Відмінність зросту кожного чоловіка у вибірці від неспостережуваного середнього значення сукупності є статистичною похибкою, тоді як
  • Відмінність зросту кожного чоловіка у вибірці від спостережуваного середнього значення вибірки є залишком.

Зауважте, що сума залишків у випадковій вибірці обов'язково є нульовою, і тому залишки є обов'язково не незалежними. З іншого боку, статистичні похибки є незалежними, і їхня сума в межах випадкової вибірки майже напевно є ненульовою.

Можна стандартизувати статистичні похибки (особливо нормального розподілу) за z-оцінкою (або «стандартизованою оцінкою»), і стандартизувати залишки за t-статистикою[en], або, загальніше, стьюдентизованими залишками[en].

В одновимірних розподілах[ред. | ред. код]

Якщо ми розглядаємо нормально розподілену сукупність із середнім значенням μ та стандартним відхиленням σ, і вибираємо осіб незалежно, то ми маємо

і середнє значення вибірки

є випадковою змінною, розподіленою таким чином:

Тоді статистичні похибки є

а залишки є

Сума квадратів статистичних похибок, поділена на σ2, має розподіл хі-квадрат з n ступенями вільності:

Проте ця величина не є спостережною. З іншого боку, сума квадратів залишків є спостережною. Частка від ділення цієї суми на σ2 має розподіл хі-квадрат з лише n − 1 ступенями вільності:

Ця різниця між n та n − 1 ступенями вільності має наслідком поправку Бесселя для оцінки дисперсії вибірки із сукупності з невідомим середнім значенням та невідомою дисперсією, хоча якщо середнє значення є відомим, то поправка не потрібна.

Зауваження[ред. | ред. код]

Примітно, що може бути показано, наприклад, за допомогою теореми Басу[en], що сума квадратів залишків[en] та середнє значення вибірки є незалежними одне від одного. Цей факт, а також наведені вище нормальний та хі-квадратичний розподіли, формують основу обчислень із залученням дробу

який, як правило, називають t-статистикою[en].

Розподіли ймовірності чисельника та знаменника окремо залежать від значення неспостережуваного стандартного розподілу сукупності σ, але σ з'являється як в чисельнику, так і в знаменнику, і скорочується. Це вдача, оскільки це означає, що, незважаючи на те, що ми не знаємо σ, ми знаємо розподіл імовірності цієї частки: вона має t-розподіл Стьюдента з n − 1 ступенями вільності. Отже, ми можемо застосовувати цю частку для знаходження довірчого інтервалу μ.

Регресії[ред. | ред. код]

В регресійному аналізі відмінність між похибками та залишками є тонкою та важливою, і приводить до поняття стьюдентизованих залишків[en]. Якщо дано неспостережувану функцію, що ставить у відповідність незалежну змінну до залежної, — скажімо, лінію, — то відхилення спостережень залежної змінної від цієї функції є неспостережуваними похибками. Якщо запустити регресію на якихось даних, то відхилення спостережень залежної змінної від допасованої функції є залишками.

Проте термінологічна різниця проявляється у вираженні середньоквадратичної похибки (СКП, англ. MSE). Середньоквадратична похибка регресії є числом, обчисленим як сума квадратів обчислених залишків, а не неспостережуваних похибок. Якщо цю суму квадратів поділити на n, кількість спостережень, то результатом буде середнє значення квадратичних залишків. Оскільки це є упередженою оцінкою дисперсії неспостережуваних похибок, упередження усувається множенням середнього значення квадратичних залишків на n / df, де df є числом ступенів вільності (n мінус кількість оцінюваних параметрів). Цей метод дає такий точно результат, як і метод із застосуванням середнього значення квадратичних похибок. Крайня формула служить неупередженою оцінкою дисперсії неспостережуваних похибок, і називається середньоквадратичною похибкою.[1]

Інший метод обчислення середнього квадрату похибки при аналізі дисперсії лінійної регресії із застосуванням такого прийому, як застосовується в дисперсійному аналізі (вони однакові, оскільки дисперсійний аналіз є одним з типів регресії), сума квадратів залишків (відома також як сума квадратів похибки) ділиться на ступені вільності (де ступені вільності дорівнюють n-p-1, де p є числом «параметрів», або провісників, що використовуються в моделі, тобто кількістю змінних у рівнянні регресії). Також можна обчислювати середній квадрат моделі діленням суми квадратів моделі мінус ступені вільності, що є просто кількістю параметрів. Тоді значення F може обчислюватися діленням СК(моделі) на СК(похибки), і ми можемо визначати значущість (ось для чого починати з середніх квадратів.).[2]

Тим не менш, через поведінку процесу регресії розподіли залишків у різних точках даних (вхідного масиву) можуть різнитися, навіть якщо самі похибки мають ідентичні розподіли. Конкретно, в лінійній регресії, в якій похибки мають ідентичні розподіли, мінливість залишків входів у середині області визначення буде вищою, ніж мінливість залишків на її краях:[джерело?] лінійна регресія допасовується до крайових точок краще, ніж до середніх. Це відбивається також і на функціях впливу різних точок даних на коефіцієнти регресії: крайові точки мають більший вплив.

Таким чином, для порівняння залишків на різних входах необхідне регулювання залишків очікуваною мінливістю залишків, що називається стюдентизацією. Це особливо важливо у випадку виявлення викидів: великий залишок може бути очікуваним в середині області визначення, але розглядатися як викид на її краях.

Інші застосування слова «похибка» у статистиці[ред. | ред. код]

Термін «похибка» при обговоренні в попередніх розділах застосовується в сенсі відхилення значення від гіпотетичного неспостережуваного значення. У статистиці зустрічаються щонайменше два інших застосування, і обидва мають на увазі похибки спостережуваного передбачення:

Середньоквадратична похибка, або середня квадратична похибка (скорочується як СКП, англ. MSE) та кореневе середньоквадратичне відхилення[en] (КСКП, англ. RMSE) розглядають суму, на яку значення, передбачені оцінювачем, відрізняються від оцінюваних значень (зазвичай за межами вибірки, з якої робиться оцінка моделі).

Сума квадратичних похибок (англ. sum of squared errors, SSE або SSe), розглядає залишкову суму квадратів[en] (суму квадратичних залишків) регресії; вона є сумою квадратів відхилень фактичних значень від передбачених в межах вибірки, що застосовується для оцінки. Аналогічно, сума абсолютних похибок (англ. sum of absolute errors, SAE) розглядає суму модулів значень залишків, що мінімізується в підході до регресії методом найменших модулів[en].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Steel, Robert G. D.; Torrie, James H. (1960). Principles and Procedures of Statistics, with Special Reference to Biological Sciences. McGraw-Hill. с. 288.  (англ.)
  2. Zelterman, Daniel (2010). Applied linear models with SAS (вид. [Online-Ausg.].). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521761598.  (англ.)

Література[ред. | ред. код]