Вейвлет

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Приклад вейвлет-функції, амплітуда якої локалізована навколо значення 4,5 та затухає за межами деякого інтервалу

Вейвлети - це родина математичних функцій, яка допомагає аналізувати частотні компоненти сигналів (функцій залежних від часу), методами схожими на перетворення Фур'є - Вейвлет-перетворення. Вейвлети надають ортогональний базис, який також має частотну характеристику, але на відміну від нескінчених коливань осциляторних функцій для перетворення Фур'є, коливання вейвлетів локалізовані в просторі. Це означає що амплітуда (енергія) сконцентрована на скінченому інтервалі, та швидко затухає за межами визначеної інтервалу, або області у випадку багатовимірних функції.

Етимологія[ред. | ред. код]

Слово вейвлет походить від французького ondelette - маленька хвиля, яке перекладено англійською як wavelet (англ. wave - хвиля, та зменшувального суфіксу -let). Термін впроваджений французьким геофізиком Жаном Морле (Jean Morlet) та разом з Алексом Гросманом (Alex Grossmann), та використовується з 50х років в геофізиці[1].Таким чином можна перекласти як хвилька, тобто маленька хвиля. І хоча деякі мови перекладають це слово, як наприклад іспанське Ondícula або польське Falki, в інших мовах використовують транслітерацію слова вейвлет.

Застосування вейвлет-перетворень[ред. | ред. код]

Частотна локалізація функції зводиться до понять гладкості та кількості зникаючих моментів. Вейвлет-перетворення звичайно поділяють на дискретне вейвлет-перетворення (DWT) та неперервне вейвлет-перетворення (CWT).

Дискретне вейвлет-перетворення (DWT) звичайно використовується для кодування сигналів, у той час як CWT для аналізу сигналів. Саме тому, DWT широко застосовується в інженерній справі і комп'ютерних науках, а CWT у наукових дослідженнях фізичних процесів. Вейвлет-перетворення в наш час[коли?] взяті на озброєння для величезної кількості різнопланових застосувань, нерідко заміняючи звичайне перетворення Фур'є у багатьох прикладних задачах. Ця зміна парадигми спостерігається в багатьох галузях фізики, включаючи молекулярну динаміку, астрофізику, квантовій механіці, геофізиці, оптиці, механіці рідини та у багатьох інших областях, включаючи обробку зображень, аналізу кров'яного тиску, пульсу та ЕКГ, аналіз ДНК, дослідження білків, вивчення клімату, загальну обробку сигналів, розпізнавання мови, комп'ютерну графіку і мультифрактальний аналіз. Таке широке використання вейвлет-перетворень забезпечується можливістю побудувати на їх основі методи, що потребуватимуть O(N) операцій, на противагу методів Фур'є-перетворень, де кількість операцій не менша за O(NlogN).

Історія[ред. | ред. код]

До розроблення вейвлетів призвели декілька незалежних шляхів міркувань, що почалися з робіт Хаара, який на початку двадцятого століття поставив запитання:

«Чи існує інша ортонормальна система функцій, визначених на проміжку [0, 1], таких, що довільну функцію можна розвинути у суму вигляду , і що вона буде збіжною до єдиним чином на [0, 1]?»

Як виявилося таких систем можна побудувати нескінченну кількість.

Приклади, види базисів[ред. | ред. код]

Найпростіша родина вейвлетів, що демонструє основні властивості, такі як ділляція (масштабування), трансляція(зсув), та затухання за межами інтервалу (взагалі компактність носія за визначенням) є система функцій Хаара.

Система будується починаючи з базисної функції на [0,1/2) та −1 на [1/2,1), і 0 всюди крім [0, 1). Для запишемо , і визначимо . Носієм буде інтервал , що входить до [0, 1), коли . Для завершення довизначимо на [0, 1). Тепер побудований ряд це ортонормальний базис (іноді кажуть Гільбертів базис) в . Апроксимація функції послідовністю  — це класична апроксимація неперервної функції.

Базисна функція
Ортогональна функція
Ділляція (стистення) ортогональної функція
Трансляція (зсув) ортогональної функція

Можна виділити дві основні операції над вихідною функцією:

 • трансляція (зсув) -
 • диляція (стискання, масштабування) .

На шляху до сучасних побудов теорії хвильок варто відзначити роботи радянського математика Лузіна (30-ті роки), які були продовжені Гвідо Вейссом (Guido Weiss) та Роналдом Куафманом (Ronald R. Coifman) у 60-ті — 80-ті. Їхній підхід використовувався для обробки сиґналів, і оснований на атомарних функціях. Сьогодні цей напрям розвивають учні В. Л. Рвачева (Харків).

Вчені визначили вейвлет як набір функцій, породжених однією «материнською» функцією . . Для функції ці хвилькі відіграють роль ортонормованого базису, хвилькові коефіцієнти визначаються як . Гроссманн та Морле дали наступне визначення: вейвлет це функція , претворення Фур'є якої задовольняє умові майже всюди.

За ними вейвлет — це функція , така, що утворює ортонормальний базис у .

Найголовніший крок належить Інгрід Добеші (Ingrid Daubechies). У 1988 році вийшла її стаття, де вперше розглядається сімейство ортонормованих систем в з важливими особливостями:

 1. кожна система породжується масштабною функцією за допомогою трансляції та диляції;
 2. кожен елемент даної системи має компактний носій і неперервний, або може бути вибраний досить гладкий (до певного порядку) шляхом зміни масштабу. Носії базисних функцій стають тим менші чим більший індекс j;
 3. існують швидкі алгоритми для обчислень коефіцієнтів розкладу певної функції. Називається — дискретне вейвлет-перетворення від функції до вейвлет коефіцієнтів розкладу. Цей алгоритм має складність порядку O(N);
 4. Класичне дискретне перетворення Фур'є та косинус перетворення з'являються як частинний випадок дискретного вейвлет-перетворення (DWT)
 5. дискретне вейвлет-перетворення може бути розпаралелене.

Хвильки Добеші[ред. | ред. код]

Масштабна функція і відповідна хвилькова функція задовольняють

 1. масштабному рівнянню (scaling equation) ;
 2. відповідному хвильковому рівнянню (wavelet equation) ,

де коефіцієнти масштабного рівняння повинні задовольняти лінійній та квадратичній умовам , і де . Функції та задані на інтервалі [0, 2g-1] і утворюють трансляцією та диляцією вейвлет систему. Однією з властивостей технонології хвильок (вейвлет) є можливість вибрати систему коефіцієнтів, найбільш адаптовану до даної проблеми. Добеші у своїй роботі визначила сімейство хвилькових (вейвлет) систем, які мають максимальну кількість зникаючих моментів . Так коли можна явно знайти коефіцієнти : . Задавати вейвлет систему можна різним чином. Поширення набуло таке задання , . (Зазвичай система об'єднана з масштабними коефіцієнтами.) Вейвлет розвинення: , де , .

Приклади базисів[ред. | ред. код]

 • вейвлет Хаара
 • вейвлет Добеши
 • вейвлет Гаусса
 • вейвлет Мейера (Meyer wavelet)
 • вейвлет Морле (Morlet wavelet)
 • вейвлет Матьє
 • вейвлет Пауля
 • вейвлет Ріклера (Ricker wavelet, MHat від англ. Мексиканський капелюх))
 • вейвлет Койфмана (Ronald Coifman) — койфлет
 • вейвлет Шеннона

Зв'язки теорії вейвлетів[ред. | ред. код]

Теорія вейвлетів зв'язана з декількома іншими напрямами. Усі вейвлет-перетворення можуть розглядатися як різновид часово-частотного представлення і, отже відноситься до предмета гармонійного аналізу. Дискретне вейвлет-перетворення може розглядатися як різновид фільтра скінченної імпульсної відповіді. Вейвлети, що утворюють CWT підкоряються принципу невизначеності Гейзенберга і відповідно базис дискретного вейвлета також може розглядатися в контексті інших форм принципу невизначеності.

скейлінг-функції і вейвлет
амплітуда частотного спектру

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Капшій О. В., Коваль О. І., Русин Б. П. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень. — Львів : Сполом, 2008. — 206 с.
 • Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. — М. : Техносфера, 2006. — 280 с.
 • Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. — Ижевск : РХД, 2001. — 464 с.
 • Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов. — М. : Мир, 2005. — 672 с.
 • Смоленцев Н. К. Введение в теорию вейвлетов. — Ижевск : РХД, 2010. — 292 с.
 • Чуи К. Введение в вэйвлеты. — М. : Мир, 2001. — 412 с.

Посилання[ред. | ред. код]

 1. Ricker, Norman (1953). Wavelet Contraction, Wavelet Expansion, and the Control of Seismic Resolution. Geophysics. 18 (4): 769—792. Bibcode:1953Geop...18..769R. doi:10.1190/1.1437927.