Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
НМУ імені О.О. Богомольця
Emblema NMU.png
Корпус морфології Київського медичного університету імені Богомольця.JPGМорфологічний корпус Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Тип університет
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Гасло Честь, милосердя, слава
Засновано 1841
Ректор Амосова Катерина Миколаївна
Студентів 12,7 тис. (2015)
Докторів 233 (2015)
Професорів 135 (2015)
Адреса м. Київ, Проспект Перемоги, 34. Юридична адреса: 01601, м. Київ,

бульвар Т.Шевченка, 13

Сайт nmu.ua

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця — вищий медичний навчальний заклад України IV рівня акредитації, розташований у м. Києві.

Історія[ред.ред. код]

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця було засновано 1841 року як медичний факультет Київського університету Святого Володимира. З 1921 року — Київський медичний інститут, у 1936–1938 роках — Київський медичний інститут імені С. В. Косіора[1].

Міжнародні зв'язки[ред.ред. код]

Англомовна форма навчання студентів-іноземців започаткована в НМУ 2004 р. Доти навчання представників зарубіжжя, розпочате 1956 р., провадилося переважно російською, хоча незабаром після здобуття Україною незалежності з'явилися групи з україномовною формою навчання. Викладання навчальних дисциплін англійською провадиться за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

Задля удосконалення володіння англійською при кафедрі іноземних мов НМУ у 2003 р. було організовано курси для працівників університету. У результаті за п'ять років курси відвідали 200 осіб, з них переважна більшість отримали сертифікат, яким засвідчується право викладати у групах англомовної форми навчання.

Нині студентами англомовної форми навчання в НМУ є понад сто осіб — це громадяни США, Швеції, Польщі, Туреччини, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Кувейту, Чаду, Нігерії, Гани. На час навчання студенти забезпечуються гуртожитком — цією можливістю скористалося понад 50 % тих, хто навчається англійською.

Відділом міжнародних зв'язків регулярно проводиться методична робота з кафедрами, контролюється наявність та якість навчально-методичної літератури, заохочується видання підручників та посібників англійською мовою. Так, лише за два минулі роки кафедрами НМУ було підготовлено навчальні посібники (усього 50 найменувань), які у вигляді брошур вийшли друком та були передані до університетської бібліотеки. Зважаючи на наявність комп'ютерних залів в НМУ та персональних комп'ютерів у студентів, усі охочі безкоштовно забезпечуються електронними версіями методичних розробок з дисциплін, які викладаються на І-V курсах.

За минулі п'ять років налагоджено контакти з низкою відомих університетів, серед яких Оксфордський університет (Велика Британія), Каролінський Інститут (Швеція), Алабамський Університет (США) тощо.

Університет проводить щорічно набір іноземних громадян на такі факультети як медичний (підготовка за спеціальністю «лікувальна справа»), стоматологічний (підготовка за спеціальністю «стоматологія»), фармацевтичний (підготовка за спеціальністю «фармація») та підготовчий факультет, на якому слухачі отримують базові знання з фізики, біології, хімії і російської чи української мов.

НМУ імені О. О. Богомольця визнано провідним в Україні по підготовці громадян із Йорданії, Сирії, Лівану, Саудівської Аравії, Азербайджану, Туркменістану та ін.

Наукова робота[ред.ред. код]

Проректор з наукової роботи проф. Тетяна Черенько

НМУ є одним з провідних наукових медичних центрів України. Тематика науково-дослідних робіт в університеті відповідає профілю підготовки спеціалістів і охоплює фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки.

Науково-дослідницькі напрямки[ред.ред. код]

Основні напрями наукової роботи університету це проблеми педіатрії, акушерства та гінекології (проблеми невиношування вагітності, запобігання ускладненням при пологах, здоров'я матері та дитини); соціально-значимі захворювання дітей та підлітків (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 1 типу); гігієнічні проблеми навколишнього середовища; збереження здоров'я та профілактика інфекційних захворювань населення України (нормування екзогенних, хімічних речовин у ґрунті, вивчення впливу важких металів, отрутохімікатів тощо на здоров'я людини); розробка нових патогенетичних обґрунтованих технологій в кардіології та ревматології (ІХС, гіпертонічна хвороба, хронічний еритематоз, ревматоїдний артрит тощо); діагностика, лікування та профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (виразкова хвороба шлунка, жовчнокам'яна хвороба, гострий панкреатит тощо); питання патогенезу, діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань; окремі медичні проблеми: з інфекційних захворювань фтизіатрії, урології, захворювань очей, шкіри, нервових хвороб тощо; медичні проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи (особливості перебігу захворювань, вивчення комплексної дії радіонуклідів та важких металів на здоров'я людини).

Науковий потенціал[ред.ред. код]

У числі 2815 науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 233 доктора та 973 кандидати наук, з них 135 професори та 489 доцентів.

Кафедри, Інститут проблем патології, Інститут імунології та алергології, Інститут гігієни та екології забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє проводити наукові дослідження на сучасному рівні. Клінічні та експериментальні наукові дослідження здійснюються під контролем Комісії з питань етики, яка проводить обов'язкову біоетичну експертизу всіх наукових робіт, що плануються та виконуються в НМУ.

До наукової роботи залучаються й студенти. Їх об'єднує Студентське наукове товариство О. А. Киселя, організоване у 1881 р., з 1970 р. СНТ носить ім'я свого засновника. Студентське наукове товариство допомагає знаходити обдарованих студентів, надає їм можливість отримувати навички наукового пошуку, залучає їх до науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах університету, є джерелом наукового резерву.

Підготовка лікарів[ред.ред. код]

Підготовка лікарів у НМУ здійснюється на двох обов'язкових етапах: додипломної та післядипломної підготовки. На додипломному етапі навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної лікарської підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної лікарської підготовки за базовими спеціальностями відповідно до навчального плану з проходженням попередньої переддипломної спеціалізації на 6 курсі в субординатурі[2]: «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія», «медична психологія» фахівцю присвоюється кваліфікація — «лікар» і надається право виконання професійної роботи лікаря-інтерна або лікаря-стажиста.

Післядипломна освіта[ред.ред. код]

На етапі післядипломної спеціалізації лікар-спеціаліст проходить навчання в інтернатурі за обраною спеціальністю і після виконання кваліфікаційних вимог одержує державний сертифікат установленого зразка, що надає йому право роботи у лікувально-профілактичних установах відповідно до затвердженого переліку (наказ МОЗ України від 22.06.95, № 114). Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів на медичному факультеті проводиться в магістратурі й аспірантурі. Ця система дійсна у відношенні випускників-відмінників навчання, рекомендованих для наукової праці Радою факультету[2].

Підготовка провізорів здійснюється на двох обов'язкових етапах: додипломному і післядипломному. На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами загальної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за базовою спеціальністю «Фармація». Після засвоєння освітньо-професійної програми загальної підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація — «провізор» і йому надається право на виконання професійної роботи провізора-інтерна. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація — «провізор» з певної спеціальності, що дає йому право займати адекватну посаду відповідно до затвердженого переліку (наказ МОЗ України від 22.06.95, № 114).

Магістратура[ред.ред. код]

Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку з цієї ж лікарської (провізорської) спеціальності згідно з переліком лікарських (провізорських) спеціальностей, затвердженим наказом МОЗ України.

Під час навчання в магістратурі лікарі-магістри можуть бути відряджені до провідних наукових установ, вищих закладів освіти України та інших країн. Після закінчення магістратури лікарі магістри на вченій раді факультету захищають магістерську роботу і після цього отримують диплом про присвоєння лікарю (провізору)-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини (фармації)».

Лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальні плани та програми інтернатури та магістратури, захистили магістерську роботу, мають право брати участь в конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих закладів освіти без відпрацювання ними двох років за фахом, необхідних для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури. Ті лікарі-магістри, які не вступили до аспірантури, працевлаштовуються відповідно до направлення на роботу після закінчення університету.

Аспірантура[ред.ред. код]

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка в аспірантурі проводиться за спеціальностями: акушерство і гінекологія; внутрішні хвороби; хірургія; нейрохірургія; урологія; онкологія; дитяча хірургія; педіатрія; кардіологія; ревматологія; інфекційні хвороби; ендокринологія; нервові хвороби; психіатрія; офтальмологія; оториноларингологія; шкірні та венеричні хвороби; травматологія та ортопедія; стоматологія; променева діагностика та променева терапія; терапія; лікувальна фізкультура; судова медицина; фтизіатрія; пульмонологія; клінічна фармакологія; анестезіологія та інтенсивна терапія; гігієна та професійна патологія; епідеміологія; соціальна медицина; нормальна анатомія; нормальна фізіологія; патологічна анатомія; патологічна фізіологія; фармакологія; імунологія та алергологія; гістологія, цитологія та ембріологія;вірусологія; педагогічна та вікова психологія; медична психологія; фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Умови прийому[ред.ред. код]

На навчання до аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. При цьому на клінічні кафедри приймають осіб, які на час вступу мають не менше 2-х років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає науковій спеціальності аспірантури або які мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціальностями, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, імунологія та алергологія, мікробіологія, вірусологія та науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки, профілактична медицина приймаються особи, які мають кваліфікацію спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури. Вступники складають іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву — чотирьох років. До вказаного терміну аспірант зобов'язаний представити дисертаційну роботу для захисту в спеціалізовану вчену раду.

Докторантура[ред.ред. код]

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. В НМУ відкрита докторантура з 14 спеціальностей: акушерство та гінекологія; внутрішні хвороби; хірургія; педіатрія; кардіологія; шкірні та венеричні хвороби; стоматологія; ревматологія; дитяча хірургія; гігієна та професійна патологія (медичні науки); соціальна медицина; нормальна анатомія (медичні науки); імунологія та алергологія; гістологія, цитологія, ембріологія.

Спеціалізовані вчені ради[ред.ред. код]

У НМУ працюють 9 спеціалізованих вчених рад, які охоплюють 20 спеціальностей з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук:

 • Д 26.003.01 — гігієна та професійна патологія (медичні науки); соціальна медицина; вірусологія (медичні науки); мікробіологія (медичні науки);
 • Д 26.003.02 — шкірні та венеричні хвороби; імунологія та алергологія;
 • Д 26.003.03 — акушерство та гінекологія; хірургія; дитяча хірургія;
 • Д 26.003.04 — педіатрія;
 • Д 26.003.05 — стоматологія;
 • Д 26.003.06 — нормальна анатомія; патологічна анатомія; гістологія, цитологія, ембріологія;
 • Д 26.003.07 — медична біохімія (медичні науки); медична біохімія (біологічні науки);
 • Д 26.003.08 — кардіологія; ревматологія;
 • Д 26.009.09 — внутрішні хвороби; гастроентерологія.

Факультети[ред.ред. код]

 • Медичний факультет № 1
 • Медичний факультет № 2
 • Медичний факультет № 3
 • Медичний факультет № 4
 • Стоматологічний факультет
 • Фармацевтичний
 • Медико-психологічний
 • Підготовки лікарів для Збройних сил України
 • Підготовки іноземних громадян
 • Факультет підвищення кваліфікації

Скандали[ред.ред. код]

Під час подій Євромайдану керівництво університету зайняло позицію ігнорування мітингів, проте час від часу блокувало вихід студентів з навчальних корпусів, закриваючи двері і ворота[3]. Студенти 23 лютого 2014 року відправились до ректорату з вимогою до ректора, В. Ф. Москаленка піти у відставку. Ректора було звільнено за наказом Міністерства охорони здоров'я України.

У лютому 2016 року студентам університету видали картки-перепустки до гуртожитків, на яких герб ВУЗу був розміщений на тлі карти України без Криму[4] Ректор університету запевнила, що виготовляло картки приватне підприємство, назву якого вона не назвала, і видача цих карток була відразу припинена, як тільки помилка була виявлена, а студентам почали видавати нові виправлені картки. Разом з тим Міністерство інформаційної політики України направило запит компетентним органам з'ясувати обставити інциденту і вжиття необхідних заходів.[5]

Відомі випускники університету[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]