Шлюб

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search
Міжособові стосунки
Wedding rings.jpg
 
Category КатегоріяPortal Портал

Шлюб (від слов'янського «слюб» — з'єднання з любов'ю)[1] — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей. У більшості країн світу шлюб реєструється державним органом реєстрації актів цивільного стану. Шлюб тісно пов'язаний з сім'єю.

Генеза[ред.ред. код]

Існує теорія, що на своєму історичному розвитку шлюб пройшов кілька етапів. Спочатку за первіснообщинного ладу його не було. Згодом з екзогамії й групового шлюбу поступово виникають спочатку парний шлюб, що об'єднує лише одну подружню пару, а потім патріархальна сім'я і з нею моногамний шлюб, який стає економічним осередком суспільства. З точки зору комуністичної ідеології — у антагоністичних класових формаціях шлюб часто є майновою угодою. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс відзначали, що буржуазна сім'я ґрунтується на суто грошових відносинах.

З точку зору суспільства, шлюб — це оформлення суспільством фізіологічних сексуальних потреб людей з визнанням їхніх прав та обов"язків. Хоча шлюб у «західних» країнах перетворився з точки зору закону в беззубого тигра, більшість жінок прагнуть зв'язати себе офіційними подружніми відносинами, і 91 % всіх людей перебувають у шлюбі. Причиною такого становища є бажання жінки продемонструвати всьому світу, що чоловік вважає її «особливою» і має намір в парі з нею дотримуватися моногамних відносин. Відчуття, що вона «особлива», робить величезний вплив на хімічні реакції в мозку жінки. Підтвердженням тому служать дані дослідження, що показали, що частота досягнення жінкою оргазму в чотири-п'ять разів вище в подружньому ліжку і в два-три рази вища у випадку моногамного шлюбу.

Для більшості чоловіків шлюб — це не щось інше, як теплий безпечний притулок, приготована для нього їжа, випрасувані сорочки. В основі цих міркувань лежить бажання одержати щось середнє між своєю матір'ю і особистої прислугою.

Психоаналітик Зігмунд Фрейд стверджував, що такі чоловіки, ймовірно, шукають у шлюбі відносин з дружиною типу мати-син. Тільки 22 % чоловіків згадали, що дружина їм кращий друг. Кращим другом більшості чоловіків звичайно буває інший чоловік, оскільки вони краще розуміють розумові процеси один одного.

З точки зору українскої мови «дружина» і є найближча людина, яка відрізняється від ньго самого.

Види шлюбу[ред.ред. код]

Укладення шлюбу (Франція)

Шлюб — сімейний союз одного чоловіка й однієї жінки (моногамний), або полігамний, який має два види: союз одного чоловіка і двох або декількох жінок (полігінний), однієї жінки і двох чи декількох чоловіків (поліандричний), закріплений законом або культурними традиціями.

Одностатеве партнерство (помилково називають «одностатевий шлюб»)[джерело?] — це союз двох чи більше особин Homo sapiens (союз, визнаний законом (державою) чи суспільством) однієї статі. У деяких країнах світу цей союз офіційно називається «шлюб», хоча за суттю таким не є, оскільки за юридичним визначенням шлюбитися можуть лише чоловік і жінка, що набули правоздатності.

В українській мові жінку в шлюбі з чоловіком називають одруженою або дружиною цього чоловіка. В Україні, як і багатьох інших країнах, існує традиція зміни прізвища. Здебільшого дружина приймає прізвище свого чоловіка, в окремих випадках чоловік може взяти собі прізвище дружини. Іноді утворюються подвійні прізвища.

Існують поняття церковного шлюбу й цивільного шлюбу. Хоча здебільшого люди, які вступають у церковний шлюб у сучасну епоху вступають також у цивільний шлюб, але історично це було не обов'язковим. Церковний шлюб здійснюється за ритуалами відповідної релігії, цивільний шлюб реєструється в державних установах. Люди можуть проживати разом, утворюючи сім'ю, але не вступаючи в шлюб (Фактичний шлюб).

Шлюби часто розпочинаються особливою церемонією — весіллям. Весіллю за традицією передують церемонії сватання та заручин, призначені, відповідно, для пропозиції укласти шлюб і для оголошення наміру провести весілля.

Шлюб припиняється або внаслідок розлучення або внаслідок смерті чоловіка або жінки. Після смерті чоловіка дружину називають вдовою, після смерті дружини чоловіка називають вдівцем.

Сутність[ред.ред. код]

Сутність шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. Шлюб здійснюється для утворення сім'ї, народження дітей, спільного проживання і утворення спільної власності. Права і обов'язки людей, які вступають в цивільний шлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути дуже різним у різних країнах, і яке змінювалося впродовж епох.

В деяких суспільствах була дозволена полігінія — шлюб між одним чоловіком і кількома жінками. Протилежна ситуація, коли одна жінка має кількох чоловіків, називається поліандрією.

Законодавства сучасної ери, зокрема законодавство України, здебільшого передбачають рівні права та обов'язки шлюбних партнерів. Однак, у різні епохи і в різних країнах, права чоловіка та жінки відрізнялися й можуть відрізнятися й сьогодні. Навіть у державах, де проголошена рівність партнерів, суспільна мораль часто встановлює свої, відмінні від закону, норми поведінки шлюбних партнерів. Зазвичай мораль засуджує позашлюбні статеві відносини, однак, суспільство часто доволі легко прощає подружню зраду чоловікові, й дуже строге щодо поведінки дружини. В деяких суспільствах подружня зрада з боку дружини строго карається законом. До таких суспільств належать, зокрема, суспільства, які живуть за законами шаріату.

Матеріальні права шлюбних партнерів теж установлюються законом і значно відрізняються як у різних країнах, так і навіть у різних областях однієї країни. Майнові права подружньої пари були різними в різні епохи. В деяких країнах при вступі у шлюб, чоловік та жінка вкладають шлюбний контракт, який визначає їхні права під час спільного проживання та при розлучені. В деяких країнах майно, придбане за час спільного проживання, вважається спільним і при розлученні ділиться між колишніми партнерами, в інших країнах такого правила немає. У випадку розлучення суд може призначити виплату аліментів тій стороні, яка потрапляє при розлученні в скруту.

Шлюбний вік[ред.ред. код]

Докладніше: Шлюбний вік

Протягом сторіч шлюб був основою сімейної форми організації життєдіяльності населення України. Ми не маємо даних стосовно кількості шлюбів в Україні ХVІІ– ХVІІІ ст., однак дослідження істориків, етнографів дають цікаву інформацію стосовно соціально-демографічних характеристик шлюбності населення: щодо вікової моделі, умов і правил укладання шлюбів, їх міцності тощо. У цей історичний період шлюбні відносини досить жорстко контролювала громада як представник інте- ресів суспільства в цілому. У ХVІІ– ХVІІІ століттях відповідно до норм звичаєвого права шлюб являв собою договір двох сторін, посередниками у якому виступали довірені особи. Порядок оформлення шлюбного договору українців, які проживали в різних регіонах, мав різні форми. Найбільш поширеним був договір батьків молодих, який у присутності свідків оформлявся у вигляді письмового (шлюбними листами) чи усного контракту. Умови укладання шлюбу були досить демократичними як для доіндустріального (аграрного) суспільства. Парубок і дівчина, як правило, знайомились задовго до шлюбу. Тільки заздалегідь домовившись з дівчиною, парубок засилав сватів. Разом з тим обов'язковою була згода батьків. Якщо молоді брали шлюб без їх згоди, вони позбавлялись батьківського благословіння, а в деяких місцевостях — і спадщини. Народ засуджував самовільні шлюби. Щодо поширеності примусових шлюбів (без згоди молодих), то вони відбувалися досить рідко, хоча щодо цього є різні думки. Так, на думку відомої дослідниці історії української сім'ї Кравець О. М., звичаєве право українського народу не передбачало обов'язкової згоди молодих на одруження, але здебільшого її брали до уваги. Вибір дружини і самий шлюб за- лежали переважно від волі батьків. Тільки наприкінці ХІХ ст. молодь, особливо чоловіча, набула певної самостійності у виборі дружини. Разом з тим Пономарьов А. П., спираючись на архівні дані (наприклад, на положення Книги міської Луцька 1606 р.) вважає, що взаємна згода нареченого і нареченої була обов'язковою умовою шлюбу як українців, так і багатьох інших народів України. Звичай регламентував вік взяття шлюбу, а також співвідношення віку нареченого та нареченої. У ХVІІ–ХІХ сторіччях в Україні був поширений ранній шлюб. Одружувались у 18–25 років парубки, а дівчата — у 16–23 роки. Відданицею вважали дівчину, якій минуло 16 років. У багатьох місцевостях України дівчина 20 років вважалася «застарілою». На- магання батьків якомога раніше оженити сина пояснювалось насамперед економічними міркуваннями: сім'я одержувала додаткові робочі руки. А дочку рано віддавали заміж, бо побоювались, що вона залишиться незаміжньою («засидиться в дівках»), що за народ- ними поглядами вважалось неприйнятним. Батьки, керуючись усталеними народними поглядами, намагались одружувати дітей у відповідній віковій черговості, тобто молодші жили з батьками доти, поки заміж не виходила старша сестра

Див. ще: пізній шлюб, Лінія Гайнала[en]

Регулятори інституту шлюбу[ред.ред. код]

На нього впливають, мораль, політико-правові інститути та ін. Основа шлюбу варіюється в залежності від типу суспільства (романтичне кохання на Заході, розрахунок у деяких інших суспільствах), але більшість шлюбних церемоній, контрактів і звичаїв включають набір прав і обов'язків, таких як турбота і захист, полягають в продовженні роду, сімейної лінії і створення спільної власності.

Шлюб і суспільство[ред.ред. код]

Санкціонуючи шлюб, суспільство охороняє його. Особи, що вступають у шлюб, несуть відповідальність за матеріальне забезпечення й виховання дітей, за майбутнє сім'ї. Карл Маркс писав, що якби шлюб не був основою сім'ї, то він так само не був би предметом законодавства, як, наприклад, дружба.

Умови для укладення шлюбу[ред.ред. код]

Умови для укладення шлюбу в Україні: взаємна згода осіб, які бажають укласти шлюб (адже шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка) та досягнення цими особами шлюбного віку.

Шлюбний вік[ред.ред. код]

Шлюбний вік в Україні для жінок — 18 років, для чоловіків — 18 років, однак за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам[2]. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми як майбутніх подружжя і батьків обов'язками та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу.

Так, Перший і Другий Литовські статути визначали віком громадянського повноліття для чоловіків — вісімнадцять, а для дівчат — п'ятнадцять років, а Третій Статут знижує повноліття для дівчат до тринадцяти років[3]. Про дуже ранні шлюби, коли дівчата виходили заміж у 10 — 11 років, згадує, зокрема Ян Ласицький. Його повідомлення, очевидно, більше стосується одного із пережитків давньої традиції — так званих змовин малолітніх, коли батьки зісватували своїх неповнолітніх дітей з перспективою їхнього майбутнього одруження, укладаючи при цьому формальні договори. Іноді такі змовини завершувалися вінчанням 29. Проте найголовнішим юридично-звичаєвим актом, який скріплював шлюб, було тільки весілля «з піснями й танцями», яке остаточно й узаконювало подружжя в очах громади. До кінця XVI ст. звичай цей майже повністю зникає, однак релікти його ще довго зберігалися і в наступних століттях[3].

Обмеження на шлюб[ред.ред. код]

Жінка та чоловік у європейській традиції (винятки — …) можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі (одноженство, моногамія), право на повторний шлюб вони мають після припинення попереднього шлюбу. Не можуть перебувати у шлюбі особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та усиновлена ним дитина. Це є певною гарантією, що шлюб укладається з додержанням умов, необхідних для створення повноцінної сім'ї.

Статистика шлюбів (шлюбність)[ред.ред. код]

Кількість шлюбів, укладених з 1990 по 2015 рік в середньому показує 7,5 шлюбів на кожну 1 тисячу людей населення. По піках укладання шлюбів можна споглядати історію про забобони українського народу — вони відбуваються кожні 4 роки перед високосним роком.

Причому, що цікаво, не бажаючи одружуватися у високосний рік, українці швидше поквапляться, а не почекають зайвий рік (кількість шлюбів за рік до високосного року набагато більше, ніж через рік після нього).

Кількість укладених шлюбів дуже чутлива до різних віянь і традицій. Шлюбна дата може бути приурочена до круглої дати, наприклад, 07.07.2007, днів (День закоханих), астрологічної картини (високосний рік) тощо.

Шлюб у релігіях[ред.ред. код]

Дивись детальніше статті — Сватання, вінчання, заручини.

Шлюб і право[ред.ред. код]

Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюються законом — Сімейним кодексом, який визначає поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, зареєстрованого у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). В Україні не вважається укладеним шлюб, який не зареєстрований в РАЦС, зокрема, з точки зору законодавства не є одруженими особи, які уклали шлюб в церковних установах — до його реєстрації в РАЦС. Умовами дійсності шлюбу є:

  • Шлюб може бути укладений лише між чоловіком та жінкою.
  • Досягнення обома особами шлюбного віку.
  • Дієздатність обох осіб.
  • Добровільність чоловіка і жінки на укладання шлюбу.
  • Одна особа може перебувати лише в одному шлюбі одночасно, для укладання нового шлюбу необхідно припинити будь-який раніше укладений шлюб.
  • У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
Викуплення вини шлюбом

«Історія української культури[3]» [про середні віки] вказує, «якщо ж жінка виявляла бажання одружитися з ґвалтівником, то суд вважав своє попереднє рішення недійсним. Звільнення шлюбом засудженого на смерть було ремінісценцією однієї з давніх звичаєвих форм укладення шлюбу». Існував інститут недоторканості злочинців, убивць у храмах та пошлюблення повій (тз. храмове служіння). Ці теми розкриваються у секціях релігії статті .

Шлюбний процес[ред.ред. код]

Підготовка до подружнього життя
Існує, зокрема, в Україні, як світська, так і релігійна підготовки до шлюбу. Завдання цієї програми — підготувати молодих людей до сімейного життя, навчити їх будувати здорові стосунки. Мета — зменшити не лише кількість розлучень, а й рівень насильства в родинах. Наречені можуть безкоштовно відбути спеціалізований курс після того, як подадуть заяви в РАЦС. Програму проводять спеціалісти: психологи, соціальні працівники та лікарі. Теми курсу стосуються сутності подружнього життя і взаємовідносин у сім'ї, психологічних проблем та їх подолання, криз у подружжі, планування родини. Передбачено зустрічі з батьками наречених та декілька занять про значення духовності в житті подружжя. На тренінгах-курсах, шлюбні особи можуть краще пізнати одне одного, з'ясувати важливі питання спільного життя щодо обов'язків у сім'ї, народження та кількості дітей, ставлення до кар'єри тощо.

На релігійних передподружніх підготовках розглядаються питання віри, покликання до подружжя, суті та змісту таїнства шлюбу, етики статевого життя, дітонародження.

Розірвання шлюбу[ред.ред. код]

Докладніше: Розлучення

Дореволюційна Росія майже не знала розлучення, шлюбний союз укладався на все життя і практично не міг бути розірваний. Розлучення розглядалося церквою як тяжкий гріх і дозволялося у виняткових випадках. Підставою для розлучення могло служити тільки «безвісна відсутність» та «позбавлення всіх прав стану» одного з подружжя. Тим не менше, у міру зміни суспільних умов, поступової емансипації жінок, вже в дореволюційний час змінювалися погляди на цінності подружжя, ставлення до розлучення . Але ці зміни торкалися в основному елітарні верстви населення, офіційні розлучення були великою рідкістю. У 1913 р. на 98500000 православних в Росії був розірваний всього 3791 шлюб[4].

В Україні незалежно від того, ділить подружжя майно чи ні, за розлученням належить звернутись до відділу РАЦС. («Сімейний кодекс України», що був прийнятий 10.01.2004). Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України, провадиться на підставі їх письмової заяви, у якій повинно бути зазначено про відсутність у подружжя спільних дітей. У цих випадках оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтва про розірвання шлюбу провадиться на підставі Постанови про розірвання шлюбу, що виноситься відділом реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання подружжям заяви про розлучення, якщо вона не була відкликана.

«Сімейні» стосунки без укладання шлюбу[ред.ред. код]

Докладніше: Конкубінат

Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року сімейні відносини між чоловіком і жінкою без укладання шлюбу значною мірою прирівняні до укладеного шлюбу (стаття 74 Сімейного кодексу).

В Україні вільні сімейні стосунки, що не закріплені ані державою, ані релігійною спільнотою, часто помилково називають «цивільним шлюбом». Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року містить вираз «жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі». Терміни «цивільний шлюб», «фактичний шлюб», «співжиття» в Сімейному кодексі України відсутні.

Відтворення шлюбу/сім'ї[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. — Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 128 с.

Посилання[ред.ред. код]