Вікіпедія:Вікіпедія для школи/Фізика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Банер конкурсу «Вікіпедія для школи»

На цій сторінці наведено список статей, пропонованих до створення та покращення у межах категорії конкурсу «Вікіпедія для школи». Зверніть увагу, що у межах конкурсу 2021—2022 року можна подавати лише ті статті, які містяться у конкурсних списках. Якщо ви помітили прогалини у списках, напишіть організаційній команді за адресою shkolaAt sign.svgwikimedia.org.ua

За темами[ред. код]

Базові концепції[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Фізичне тіло 1661 18641 Стаб
Принцип суперпозиціїYesТак Зроблено 1940 6717
Замкнута система (механіка) 1048 4567 Без джерел, Стаб Закони збереження
Фізичний закон 1931 2657 Стаб
Матерія (фізика) 3173 12318 Стаб Історія, Різні визначення матерії, Властивості матерії (маса, об’єм), Рух, Екзотична матерія (Антиматерія, Темна матерія, Темна енергія)
Матерія (фізика) 3173 11379 Стаб Історія, Різні визначення матерії, Властивості матерії (маса, об’єм), Рух, Екзотична матерія (Антиматерія, Темна матерія, Темна енергія)
Абсолютно тверде тіло 5201 2855 Рівняння руху, Динаміка абсолютно твердого тіла, Парадокс Еренфеста, Деякі абстракції засновані на концепті АТТ
Речовина 10384 60704
Науково-технічний прогрес 15246 42524 Стаб
Фізична величина 14580 28940
Простір 16356 8083
Фізика 68636 44774
Час 50024 32859

Будова речовини[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Ізотропія 2071 5629
Монокристал 2256 5170
Корпускула 1881 2757
Полікристал 2060 2670
Планетарна модель атома 5094 17604
Кристалічна ґратка 10882 53726
Іон 9838 29456 Стаб
Наноматеріали 7123 12002 Стаб
Кристал 17449 30123
Електрон 15364 29234
Нейтрон 13732 18580
Атом 64970 114024
Молекула 45214 63480
Ядро атома 52906 45559
Рідкі кристали 66119 43518 Стаб
Аморфні речовини 31730 28343
Протон 29424 25553
Нанотехнології 85056 25301
Вакуум 40457 12529

Кінематика[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Рівноприскорений рух 2028 51557 Історія (досліди Галілея), Прямолінійний рівноприскоренний рух, Криволінійний рівноприскорений рух (тіло, кинуте під кутом до горизонту), Зображення (графіки швидкість-час і переміщення-час), Релятивістський рівноприскоренний рух
Переміщення 2576 35812 Стаб
Шлях (фізика) 2468 34011
Доцентрове прискорення 1959 20085 Стаб Таблиця величин доцентрового прискорення для різних систем
Фізичний маятник YesТак Зроблено 1646 10225 Стаб
Пружинний маятник 801 8839 Без джерел, Стаб Історія, Математичний опис, Ідеальний і фізичний маятники, Використання
Прямолінійний рух 2567 5334 Стаб Перший закон Ньютона, Параметри руху (швидкість, прискорення,
Рівняння руху 2434 4325 Без джерел, Стаб Прилади рівнянь (прямолінійний рівномірний, рівноприскорений рух, рух по колу), графіки руху (графік зміни координат, швидкості)
Вісь обертання 1194 724 Без джерел, Стаб
Період коливань 5252 56157
Рівномірний рух 3459 41521 Стаб Рівномірний рух по колу
Кутова швидкість 3121 31976 Стаб Приклади розрахунку, Таблиця величин кутового прискорення для різних систем, Аналогії між лінійним і обертальним рухом, Одиниці виміру
Період обертання 3301 23617 Стаб Періоди обертання деяких тіл
Рух (механіка) 3618 21947 Стаб Історія, Види руху, Рівняння руху, Характеристики руху(швидкість, прискорення, вищі похідні), Відносність руху, Рух в СТВ, Рух в ОТО (Розширення Всесвіту), Рух у квантовій механіці,
Траєкторія 5315 20049 Стаб Траєкторія тіл у гравітаційному полі
Поступальний рух 4797 14818 Стаб
Маятник 5331 9379 Стаб
Середня скалярна швидкість 4478 9228 Без джерел, Стаб
Принцип відносності 5928 7038 Джерело, Без виносок
Маятник Фуко (фізика) 4866 4891 Історія, Математичний опис, Гіроскоп Фуко, Відомі маятники Фуко
Математичний маятник 8674 25533
Матеріальна точка 7525 23584 Стаб
Інерційна система відліку 8392 19815 Стаб
Сила Коріоліса 8106 19289
Обертання 7816 13273 Стаб
Механіка 7161 11100
Додавання швидкостей 10794 9820
Вісь 11293 3561
Перетворення Галілея 7984 2537 Стаб
Система відліку 19031 22441
Прискорення 42303 92199
Швидкість 41617 77939
Частота 40155 62689
Коливання 72634 60648 Стаб
Кінематика 43062 20594

Класична механіка[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Закон збереження імпульсу 2709 43499 Стаб Історія, Зв’язок з однорідністю простору (теорема Нетер), Зв’язок з співвідношенням невизначенностей, Релятивістське рівняння, Приклад використанні у задачі про пружне зіткнення
Простий механізм 2479 15164 Стаб Історія, Ідеальний простий механізм, Коефіцієнт корисної дії, Приклади використання
Статика 2132 5061 Стаб Історія, Математичний опис (Теорема Варіньона), Гідростатика, Статика в архітектурі (приклади), Розподілене навантаження
Пружне зіткнення 1418 1301 Стаб Математичний опис, Релятивістський випадок, Двовимірне зіткнення,
Система центру мас 2859 274 Стаб Рівняння зіткнення у СЦМ
Інертність (фізика) 1821
Момент сили 4503 38689 Стаб Рівняння моментів, Динаміка твердого тіла, Додавання моментів, Гіроскопічний момент, Таблиця величин для деяких моментів сил, Історія поняття, Крива моменту сили,
Закон всесвітнього тяжіння 5393 37970 Стаб Історія,Притягання неточкових мас, Гравітаційне поле, Інертна і гравітаційна маса, Деякі рішення (задача двох тіл, Закони кеплера, задача трьох тіл)Межі застосовності (явища, що не можна пояснити ньютонівською теорію; недоліки теорії), Відмінності від теорії Ейнштнейна,
Вага 6460 26411 Стаб Історія, Різниця між вагою і масою, Одиниці вимірювання, Вимірювання ваги, Таблиця значень ваги для деяких об’єктів, Зміни ваги на деяких інших планетах або зорях, Відчуття ваги
Перша космічна швидкість 3674 19496 Без джерел, Стаб
Рівнодійна сил 4787 18726 Стаб Релятивістський випадок
Ньютон 5363 15327 Без джерел, Вікіфікувати
Гравітаційна стала 4158 13803
Невагомість 5674 13263 Без джерел, Стаб
Механічна рівновага 5873 11096 Джерело, Стаб
Удар 6520 10495 Стаб
Сила нормальної реакції 3198 8007 Фізична природа, Види (приклади)
Закон збереження моменту імпульсу 3995 7062 Приклади збереження моменту імпульсу у деяких механічних системах
Сила тяги 6220 6711 Стаб Виділити реактивну тягу в окремий розділ, Зв’язок з потужністю, Приклади (більш чітке пояснення зв’язку тяги, тертя і двигуна в автомобілі)
Тертя спокою 6195 5304
Пара сил 5747 5290
Гравітаційне поле 3919 3539 Стаб
Закон Амонтона — Кулона 4988 1458
Прискорення вільного падіння 11379 61771
Реактивний рух 7691 32074 Джерело,Стиль, Стаб Математичний опис (рівняння Мещерського і формула Циолковського), Використання у техніці, Швидкості витікання палива для деяких двигунів, Реактивний рух в природі, Впорядкувати розділ “Історія”
Вільне падіння 9720 31674 Стаб
Коефіцієнт тертя 8294 31325 Стаб
Третій закон Ньютона 10892 26875
Тертя ковзання 8048 18216 Теорії виникнення тертя, Параметри, що впливають на тертя (способи зменшення або збільшення тертя), Користь та шкода тертя ковзання, Коефіцієнти тертя
Ракета 11786 11476 Джерело
Фундаментальні взаємодії 10982 8294 Без виносок
Тертя кочення 10758 5924
Припливні сили 9762 793
Закони Ньютона 15744 113113 Без джерел Історія, Межі використання
Тертя 18897 45832 Стаб
Імпульс (механіка) 13984 35655
Динаміка 14735 17850
Центр інерції 12478 10291
Теорема про рух центра мас системи 13671 2245
Теорема Нетер 15736 718 Стаб
Сила 40521 64115
Другий закон Ньютона 51032 48234
Сила тяжіння 38688 48152
Закони Кеплера 20845 41639 Джерела, Стаб
Інерція 20832 32229
Гравітація 46379 25634
Електромагнітна взаємодія 48778 16036
Сильна взаємодія 39914 12340
Балістика 25777 12052 Джерела, Стаб
Класична механіка 53914 11515
Сила інерції 32107 5248
Слабка взаємодія 39937 4276
Задача двох тіл 20533 1076

Робота і енергія[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Механічна енергія 1526 14126
Кінетична енергія 6018 54270
Потенціальна енергія 7060 48555
Вічний двигун 15233 6295
Закон збереження енергії 53784 62346

Пружність і деформація[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Динамометр 1438 4960 Стаб
Границя пропорційності 2700 1758
Відносне видовження 5927 12581
Пружність 5444 6259 Стаб
Деформація кручення 6157 5998 Стаб
Деформація зсуву 6630 5067 Стаб
Границя текучості 4924 3847
Крихкість 3522 2288
Границя пружності 3863 2202
Сила пружності 10786 38829 Стаб 0
Модуль Юнга 7508 17349 Стаб
Розтяг 9494 6953 Стаб
Деформація 18399 29740
Деформація згину 12761 7582 Стаб
Пластичність матеріалу 13891 5388
Закон Гука 27768 38837
Напруження 27296 12088
Міцність 22674 11855

Механізми[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Простий механізм 2479 15164 Історія, Ідеальний простий механізм, Коефіцієнт корисної дії, Приклади використання
Клин (механіка) 2696 2295 Стаб Історія, математичний опис
Гвинт (простий механізм) 2355 1884 Історія, Математичний опис, Використання, Типи гвинтів, Гвинтове з’єднання в біології
Коефіцієнт корисної дії 3079 29650 Стаб
Блок (механіка) 4942 7947 Історія, Види блоків, Використання блоків, Формули обрахунку для складних систем блоків
Поліспаст 4674 3772 Стаб
Важіль 8409 20462 Стаб
Похила площина 7433 11791 Без джерел, Стаб
Тепловий двигун 13194 31724
Коловорот (простий механізм) 16573 3533
Двигун внутрішнього згоряння 48113 55035 Стаб
Машина 48588 17663

Механіка рідин і газів[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Ламінарна течія 5115 6051
Аерогідродинамічний опір 15072 2586
Турбулентна течія 23951 6048 Джерело
Закон сполучених посудин 2840 7737
Гідростатичний тиск 4738 16168 Вікіфікувати
Закон Паскаля 3205 11054
Манометр 5459 9432
Повітроплавання 4188 2762
Атмосферний тиск 9369 73449 Джерело
Закон Архімеда 7056 57987 Джерело, Стаб
Ватерлінія 8960 2354
Насос 16969 10654
Плавучість 13878 2467
Підіймальна сила 47396 4960 Стаб

Теплові явища[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Нормальні умови 2409 7263 Стаб
Тепловий рух 1531 7108
Теплоенергетика 2189 5865
Теплопровідність 6960 30901
Теплота плавлення 5547 25536 Стаб
Питома теплота пароутворення 5519 21167
Температура плавлення 5248 16758
Температура кипіння 4811 14272
Теплове випромінювання 4523 11678 Стаб
Абсолютний нуль 5978 8145 Стаб
Ізольована термодинамічна система 3491 1839
Кількість теплоти 8419 29501
Питома теплота згоряння 10027 27289 Стаб
Теплообмін 7548 26057
Конвекція 7381 24917
Теплоємність 8920 19045 Стаб
Конденсація 10547 16164 Стаб
Плавлення 9792 9753
Рівновага термодинамічної системи 8009 6407 Стаб
Теплова труба 9563 648
Питома теплоємність 14001 68995
Теплове розширення 18426 15778
Кристалізація 12500 15141
Агрегатний стан 29385 60441
Горіння 71999 44406 Стаб
Внутрішня енергія 26953 44126
Броунівський рух 29230 30786
Випаровування 27861 29001
Газ 41404 28954
Рідина 41157 26475
Тверде тіло 42490 24305
Плазма (агрегатний стан) 56950 17882

Молекулярно-кінетична теорія[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Число Авогадро 2431 20092
Ізопроцеси 1292 11180
Закон Шарля 2008 8833
Капілярний ефект 2848 6011 Стаб
Поверхневий натяг 6541 38440 Стаб
Ізотермічний процес 6433 33656 Стаб
Закон Бойля — Маріотта 4989 17035
Насичена пара 4319 13408 Стаб
Закон Гей-Люссака 3581 12975
Цикл Карно 5424 11791
Стала Больцмана 3256 11052 Джерело
Третій закон термодинаміки 3570 3683 Без джерел
Вологість повітря 7435 39020
Ізобаричний процес 11651 29685
Ізохоричний процес 7337 27764
Точка роси 9277 19386
Адіабатичний процес 14440 29578
Осмос 18916 26815 Стаб
Перший закон термодинаміки 15085 24836
Кінетична теорія 14682 18177 Стаб
Фазовий перехід 14048 4229 Стаб
Термодинамічна температура 12939 4147
Дифузія 20448 75572 Стаб
Рівняння стану ідеального газу 20271 42242
Другий закон термодинаміки 87466 23456 Сирий переклад
Ідеальний газ 20781 22503 Джерело

Електричні явища[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Закони Фарадея 2105 22165 Стаб
Електризація 1957 13039
Джерело струму 2762 11494 Без джерел, Стаб
Силова лінія 1834 9294 Стаб
Точковий електричний заряд 2000 6917 Без джерел
Електричний струм у вакуумі 590 5398 Без джерел, Ізольована стаття
Поляризація діелектриків 2780 5314
Еквіпотенціальна поверхня 1267 4707
Електростатична індукція 2272 3393 Без джерел, Стаб
Ударна іонізація 2048 1873 Стаб
Електролітична дисоціація 5321 43769
Напруженість електричного поля 6235 38376 Стаб
Електрорушійна сила 6414 36740 Стаб
Електростатичний потенціал 4941 23484 Стаб
Електричне коло 5489 23241 Стаб
Коротке замикання 5198 14253 Джерело
Ємність (електрика) 6678 14218
Дуговий розряд 4249 11596 Без джерел, Стаб
Закон збереження електричного заряду 3809 11094
Іскровий розряд 4162 9916 Без джерел, Стаб
Робота виходу 3265 7076 Стаб
Елементарний електричний заряд 4164 5706
Дірка (квазічастинка) 4776 2789 Стаб
Електроліз 10967 35352
Закон Джоуля — Ленца 7297 29597 Стаб
Провідник 9422 19937
Електрична енергія 9869 16906 Без джерел, Стаб
P-n-перехід 7049 14986 Джерело, Стаб
Іонізація 9642 14510
Тліючий розряд 9041 12641
Вольт-амперна характеристика 10765 11767 Стаб
Коронний розряд 11310 9824 Стаб
Електростатика 8317 9089 Стаб
Електрод 9111 7107
Електрична стала 7910 1135
Закон Кулона 13993 57421
Заземлення 13240 12403
Електричний струм 51332 106739
Закон Ома 22210 89834
Електричний опір 31929 68066
Електричний заряд 28193 65681
Електроліти 30650 63869
Потужність електричного струму 31427 56993
Електрична напруга 21111 51612 Джерело, Стаб
Електричне поле 34415 48464
Напівпровідник 44325 46724
Електричний конденсатор 40405 41467
Електропровідність 27623 35107 Стаб
Газовий розряд 22058 30812
Блискавка 31972 25657 Джерело
Діелектрики 29292 23060 Стаб
Надпровідність 42326 19258

Магнітні явища[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Правило лівої руки 1101 28282
Закон Ампера 2610 27487 Стаб
Правило правої руки 1423 21261 Стаб
Гіпотеза Ампера 2090 4860 Без джерел, Переробити, Стаб
Парамагнетики 6505 9261 Джерело, Стаб
Правило гвинта 3155 9102
Діамагнетики 3149 8182 Стаб
Магнітний момент 4407 6024 Стаб
Магнітний гістерезис 3346 4147
Температура Кюрі 5783 3941 Стаб
Магнітна індукція 7966 42341
Магнітний потік 9387 20440 Стаб
Полярне сяйво 9349 19038 Джерело, Розширити розділ, Стаб
Магнітна буря 19838 28540 Джерело
Магнітне поле Землі 18939 27429
Феромагнетики 15390 20258 Джерело
Магнітні матеріали 19414 17774
Левітація 14930 3161 Стаб
Магнітне поле 42382 74778
Магніт 46657 40240
Котушка індуктивності 40011 33955

Електродинаміка[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Правило Ленца 2106 12533 Стаб
Індуктивність 3209 24111 Стаб
Індукційний струм 4344 16536 Без джерел, Стаб
Самоіндукція 4961 12727
Взаємоіндукція 5052 630
Вихрові струми 5630 5211 Стаб
Іоносфера 3864 2404 Стаб
Електромагнітна індукція 8998 36818 Стаб
Електромагнітне поле 9518 13302 Стаб
Сила Лоренца 18989 32181 Без джерел
Радіохвилі 13567 26144
Гамма-промені 14291 25802 Стаб
Радіолокація 16735 14713 Без джерел, Стаб
Дистанційне зондування Землі 12291 11187
Поле (фізика) 14382 5700
Рентгенівське випромінювання 16591 3183
Електромагнітна хвиля 25987 78732 Джерело, Стаб
Змінний струм 27479 44931 Джерело, Без виносок, Стаб
Закон електромагнітної індукції Фарадея 73148 21790 Вікіфікувати
Стільниковий зв'язок 33467 14481 Джерело, Розширити розділ, Стаб
Класична електродинаміка 21830 6495 Стаб

Електротехніка[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Катод 1977 5752
Анод 2391 4655
Ротор 1901 2811
Статор 2000 1890
Клема 1482 686
Температурний коефіцієнт електричного опору 6449 8640
Послідовне і паралельне з'єднання провідників 10138 100367
Електромагніт 8001 20135
Генератор Ван де Граафа 8536 1146 Без виносок, Стаб
Коливальний контур 14970 27527 Стаб
Реостат 12704 8273 Без джерел
Електрична схема 13681 6920
Іоністор 17653 1702 Стаб
Трансформатор 53814 54080
Електродвигун 23597 34336
Резистор 138526 21025 Стаб
Внутрішній опір 20381 9606
Клітка Фарадея 42848 3679
Лейденська банка 26132 1184

Світлові явища[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Формула лінзи 1766 24855 Стаб
Джерела світла 2439 10796 Без джерел
Оптична сила 2573 9514 Стаб
Фокусна відстань 2761 8727 Стаб
Тінь 2631 5403 Стаб
Уявне зображення 1856 4573
Закон Брюстера 2927 3533 Стаб
Дифузне відбиття світла 2518 2689 Стаб
Дійсне зображення 1789 1659 Стаб
Півтінь 2523 1555 Без джерел, Стаб
Оптична вісь 2861 1261 Стаб
Поглинання електромагнітного випромінювання 2916 1016 Стаб
Пропускання 1195 268 Стаб
Дисперсія світла 5637 27621 Стаб
Короткозорість 6592 24255 Стаб
Спектр 6382 19279
Далекозорість 4769 17441 Стаб
Світловий промінь 3448 6704 Без джерел, Стаб
Закон Снеліуса 4218 6422 Стаб
Геометрична оптика 3146 3205 Стаб
Оптична система 3817 2702
Фокус (оптика) 4375 2656 Стаб
Зорова труба 5449 2285
Заломлення 8594 18888 Стаб
Повне внутрішнє відбиття 7719 10892 Стаб
Міраж 11296 10684
Камера-обскура 9405 7055
Дифракційна ґратка 14577 25932 Джерело, Стаб
Місячне затемнення 12851 16671
Поляризація електромагнітної хвилі 18713 13160 Стаб
Світлодіод 18889 10242 Джерело, Стаб
Люмінесценція 15321 8689 Стаб
Дзеркальне відбиття 18480 6974
Збільшення (оптика) 14448 4535 Джерело
Показник заломлення 80408 43369
Швидкість світла 44863 42064 Стаб
Світло 40336 41183
Ультрафіолетове випромінювання 48204 40837 Джерело
Веселка 20567 31432 Джерело
Лінза 27896 30679
Інфрачервоне випромінювання 43313 29523
Колір 43062 25206
Сонячне затемнення 30828 19883 Стаб
Лазер 21053 19159 Розширити розділ
Дзеркало 22838 9742
Фотоелектрична комірка 23506 3957

Коливання[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Поперечна хвиля 1309 12759 Стаб
Фаза (коливання) 2316 12437 Стаб
Тембр 2524 9192
Поздовжня хвиля 1318 8963 Стаб
Принцип Гюйгенса-Френеля 2511 5504 Стаб
Гармонічні коливання 6042 39955 Без джерел, Стаб
Амплітуда 5078 32872
Гучність звуку 4149 10080
Ехолокація 3560 9037 Стаб
Луна (акустичне явище) 4711 6216 Джерело
Сейсмічні хвилі 3830 3322 Стаб
Пружні хвилі 6424 2770
Згасні коливання 10487 13910
Фазова швидкість 7774 3511 Стаб
Інтерференція світла 11943 30861
Швидкість звуку 14819 22718 Стаб
Ефект Доплера 15403 12826 Стаб
Висота звуку 16002 8690
Довжина хвилі 52063 65190 Стаб
Звук 75190 63797
Резонанс 43263 38427 Стаб
Дифракція 27076 37371 Стаб
Ультразвук 31081 29245 Джерело, Стаб
Хвиля 93883 29068
Інфразвук 26664 20880 Джерело,Стиль, Вікіфікувати, Стаб

Ядерна фізика[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Енергія зв'язку 1470 5801 Без джерел, Стаб
Дефект маси 2727 5401 Стаб
Гамма-дефектоскопія 1532 379
Бета-розпад 3189 15011 Стаб
Променева терапія 6198 12223 Стаб
Нуклон 3152 8569 Стаб
Період напіврозпаду 9607 23071
Масове число 8421 17913 Стаб
Альфа-розпад 10890 16692
Ланцюгова ядерна реакція 11391 13089
Радіовуглецеве датування 7624 3470
Експоненційний розпад 10500 1592
Ядерна бомба 16853 14579 Стаб
Чорнобильська катастрофа 162951 204600
Радіоактивність 42713 68639
Ізотопи 29803 43693
Іонізуюче випромінювання 29122 43625
Ядерний реактор 66512 26959 Джерело
Альфа-частинка 29040 24605
Ядерна реакція 27725 19387 Без джерел
Ядерна енергетика 40909 19062
Бета-частинки 27743 14516
Поділ ядра 41503 11471
Кварк 59659 9493
Ядерний синтез 31150 9292 Джерело
Прискорювач заряджених частинок 24948 6381
Космічні промені 127006 5041 Сирий переклад
Радіоактивні ряди 28273 3638
Зоряний нуклеосинтез 21575 180 Стаб

Теорія відносності[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Чорна діра 73261 33465 Джерело
Спеціальна теорія відносності 40079 28154
Питання еквівалентності маси та енергії 64670 12332
Перетворення Лоренца 79236 2966
Лоренцеве укорочення 49348 2470
Гравітаційна хвиля 20062 1705 Джерело, Розширити розділ, Стаб
Відносність одночасності 25636 1675

Квантова фізика[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Енергетичний рівень 2498 5984 Стаб
Вимушене випромінювання 2170 1737 Стаб
Основний стан квантовомеханічної системи 2310 305
Збуджений стан квантовомеханічної системи 1919 294 Стаб
Спектральна лінія поглинання 1419 126 Без джерел
Квант 5851 11574
Квантова фізика 6809 6278 Розширити розділ
Квантовий генератор 4836 5544
Емісійний спектр 3025 845
Орбіталь 7805 4068
Фотоефект 13731 53300
Корпускулярно-хвильовий дуалізм 15369 13770
Стала Планка 16918 12860
Абсолютно чорне тіло 12632 9386
Хвилі де Бройля 13434 4723 Джерело,Стиль, Вікіфікувати
Фотон 177358 34469
Спектральний аналіз 22898 24180 Стаб

Астрономія[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Геліоцентризм 4463 15077 Стаб
Екліптика 3369 11745
Геоцентризм 8512 9083
Небесна сфера 18246 36547
Білий карлик 44538 8275
Всесвіт 76996 47809

Фізичні експерименти[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Дослід Штерна — Герлаха 5488 110 Стаб
Експеримент Гейгера — Марсдена 3712 86 Без джерел
Дослід Ерстеда 7546 180
Великий адронний колайдер 66186 17256
Габбл (телескоп) 97553 9749
Дослід Галілея з падінням тіл 35748 6832
Експеримент Майкельсона — Морлі 25036 2966

Величини і вимірювання[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Кутова частота 1899 8453
Електроскоп 2710 6350
Сила світла 882 5132
Електрометр 1452 2015
Сила струму 4253 54594 Стаб
Потужність 4604 47933 Стаб
Робота (фізика) 3818 31273 Стаб
Питомий опір 3396 25760 Стаб
Амперметр 4128 13004
Вольтметр 3267 12898
Гігрометр 3137 11021 Стаб
Довжина 6056 10485 Стаб
Скаляр (фізика) 3575 5664 Стаб
Пряме вимірювання 5819 3937 Без інтервікі, Стаб
Спідометр 6110 3633
Густина 7996 56234
Тиск 11213 48974 Стаб
Вимірювальний прилад 7717 19775 Стаб
Барометр 10714 15566 Стаб
Поглинена доза 10924 12572
Векторна величина 11547 10105
Непряме вимірювання 8061 5507 Без інтервікі, Стаб
Гальванометр 9559 5343
Похибка вимірювання 19581 61948
Енергія 19750 43301
Об’єм 14753 32083
Еквівалентна доза 19255 14039
Ваги 14397 13194
Ареометр 14416 4583
Кількість речовини 29926 83748
Маса 39981 37413
Температура 38260 36171
Термометр 36691 36124
Міжнародна система одиниць (SI) 49265 32905
Вимірювання 52415 30550
Лічильник електричної енергії 37802 17818 Стаб

Одиниці вимірювання[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Герц 2326 14474
Вольт 2762 13090
Діоптрія 1285 3591
Кюрі 1648 2270
Джоуль 4341 19352
Моль 4765 18341
Паскаль (одиниця) 3872 16094
Кінська сила 4120 9146
Кулон (одиниця) 6537 10449
Октава 6731 7281
Фарад (одиниця вимірювання) 4936 6800 Стаб
Ом 4392 6238
Зіверт 5942 5151
Вебер (одиниця вимірювання) 3223 3349
Грей 6515 2678
Бекерель 3914 2557 Стаб
Ват 11892 21050
Градус Цельсія 9646 16281
Кельвін 8716 13994
Тесла (одиниця вимірювання) 7738 8721 Стаб
Ампер 13388 14193
Метр 40940 10570
Секунда 40768 9223
Кілограм 46846 6891

Фізики[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Алессандро Вольта 3158 4396 Стаб
Генрі Кавендіш 6781 1644
Петров Василь Володимирович 4252 677 Джерело, Стаб
Огюстен Жан Френель 5919 551
Ганс Вільгельм Гейгер 3570 453
Георг Симон Ом 10832 7137 Вікіфікувати
Еванджеліста Торрічеллі 10135 6551 Стаб
Андре-Марі Ампер 7448 5721
Антуан Анрі Беккерель 9113 4099
Шарль Огюстен Кулон 9438 3321 Стаб
Ніколаус Отто 9797 1504 Без джерел, Стаб
Саді Карно (фізик) 7392 1385 Стаб
Людвіг Больцман 9939 1243
Джеймс Чедвік 11120 1010
Ганс Крістіан Ерстед 18123 13591
Генріх Герц 18204 4410
Роберт Бойль 17320 3724
Луїджі Гальвані 17679 3639
Роберт Браун 12262 3076
Вільям Гілберт 12348 3006 Джерело, Стаб
Вільям Томсон 17181 2184
Ліза Майтнер 15462 1318
Альберт Абрагам Майкельсон 17584 514
Леон Купер 12805 220
Джон Роберт Шріффер 14347 117
Аристотель 76385 79613
Альберт Ейнштейн 96772 65803
Галілео Галілей 47002 45203 Джерело
Марія Склодовська-Кюрі 65038 41522
Ісаак Ньютон 93635 38730 Стаб
Менделєєв Дмитро Іванович 49970 35670
Миколай Коперник 51556 29417
Архімед 51970 26678
Томас Алва Едісон 59094 25844 Джерело
Ломоносов Михайло Васильович 25872 24989
Бенджамін Франклін 31142 21575
Демокріт 20463 18986 Джерело
Ернест Резерфорд 45228 16846
Майкл Фарадей 41547 16662
Блез Паскаль 52511 15066
Ландау Лев Давидович 46485 10061
Роберт Гук 30266 9334 Джерело
П'єр Кюрі 22952 9305 Джерело
Джеймс Прескотт Джоуль 37129 7972
Нільс Бор 116588 7511
Йоганн Кеплер 54869 7236
Вільгельм Конрад Рентген 29125 6735 Джерело,Стиль
Джеймс Клерк Максвелл 50032 6623
Джеймс Ватт 40904 5734
Макс Планк 47642 5438
Енріко Фермі 39255 5098
Річард Філіпс Фейнман 35238 4157 Стаб
Боголюбов Микола Миколайович (старший) 32882 4120
Рудольф Дізель 24907 4003
Еммі Нетер 155520 2345
Тамм Ігор Євгенович 21864 1308
Томас Юнг 24068 1166 Стаб
Джон Бардін 22220 785
Гейке Камерлінг-Оннес 20601 762
Бенджамін Томпсон 49228 579

Українські фізики[ред. код]

Стаття Розмір Відвідуваність Шаблони впорядкування Запропоновані доповнення
Померанчук Ісак Якович 3127 223 Стаб
Латишев Георгій Дмитрович 6258 130
Шубников Лев Васильович 7128 1209
Синельников Кирило Дмитрович 8493 1039
Вальтер Антон Карлович 8708 828 Стаб
Лашкарьов Вадим Євгенович 11331 583
Ахієзер Олександр Ілліч 17217 837
Вєркін Борис Ієремійович 12649 595
Авенаріус Михайло Петрович 12925 455 Стаб
Лейпунський Олександр Ілліч 13430 346
Вернадський Володимир Іванович 65685 79465 Джерело,Стиль, Без виносок
Корольов Сергій Павлович 54224 72528 Джерело
Сікорський Ігор Іванович 40442 46156
Патон Борис Євгенович 85133 34436 Джерело
Пулюй Іван Павлович 39874 33196 Джерело
Кондратюк Юрій Васильович 34240 18475
Іваненко Дмитро Дмитрович 22946 5408
Тимошенко Степан Прокопович 38988 5130
Смакула Олександр Теодорович 22600 3057 Стаб
Грабовський Борис Павлович 21900 2253
Чурюмов Клим Іванович 23076 1152Контакти[ред. код]